Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.07.2020 16:19

Персонаж мультфільму, втілений у м'якій іграшці та авторське право

Створення м'якої іграшки на основі персонажу мультфільму з точки зору авторського права

Випадково побачив цікаву Постанову Верховного Суду від 02.06.2020 по справі № 916/807/19.

Коротка фабула справи така:

Було створено мультиплікаційний серіал "Лунтик и его друзья". Один з персонажів мультфільму – Лунтік.

Персонаж мультфільму, втілений у м'якій іграшці та авторське право
Luntik.jpg

Скріншот з м/ф "Лунтик и его друзья"

На основі цього персонажу було створено м'яку іграшку – "Игрушка Лунтик".

 

Фотографія з сайту ROZETKA.COM.UA

ТОВ "Студия анимационного кино "Мельница" звернулось до суду з позовом до ТОВ "Золота Іграшка" про порушення майнових авторських прав на персонаж аудіовізуального твору.

ВС у постанові звернув увагу на авторство на персонаж аудіовізуального твору, а також на те, що суди не встановили, чи передавав автор (фізична особа, яка створила об`єкт авторського права) у встановленому порядку майнові авторські права Позивачеві, і якщо передав, то які саме і в якому обсязі (п. 23 Постанови).

Також ВС вказав, що судові інстанції не визначилися належним чином й з характером допущеного, на їх думку, порушення авторського права (п. 24 Постанови).

ВС наголосив, що "персонаж" як такий (у т.ч. персонаж аудіовізуального твору) не визначається як об`єкт авторського права (п. 24 Постанови).

ЦІ питання і будуть розглянуті у статті.


Персонаж, як об'єкт авторського права

Згідно частини 7 статті 1259 "Об'єкти авторських прав" ГК РФ, авторські права поширюються на персонаж твору, якщо за своїм характером він може бути визнаний самостійним результатом творчої праці автора і відповідає вимогам, встановленим пунктом 3 цієї статті.

На відміну від ГК РФ Закон України "Про авторське право і суміжні права" не згадує персонажі серед об'єктів авторського права. Згадка про персонажі міститься у ч. 4 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", але там йдеться про згоду власників авторського права на відтворення у знаках позначення персонажів з відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва.

Саме тому ВС наголосив, що "персонаж" як такий (у т.ч. персонаж аудіовізуального твору) не визначається як об`єкт авторського права (п. 24 Постанови).

В РФ під персонажем розуміється сукупність описів і (або) зображень тієї чи іншої діючої особи в творі у формі (формах), властивої (властивих) твору: в письмовій, усній формі, у формі зображення, у формі звуко- чи відеозапису, в об'ємно-просторовій формі та ін. (п. 82 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Отже, мультиплікаційний персонаж, за законодавством РФ, це сукупність зображень діючої особи в мультфільмі.

Відтак, з точки зору Закону України "Про авторське право і суміжні права" у даному випадку йдеться про такий об'єкт авторського права, як малюнок, що є різновидом творів образотворчого мистецтва (ст. 1; п. 8 ч. 1 ст. 8).

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, "Щодо творів, з яких авторам надається охорона на підставі цієї Конвенції, автори користуються в країнах Союзу, крім країни походження твору, правами, які надаються нині або будуть надані в подальшому відповідними законами цих країн своїм громадянам, а також правами, особливо надаваними цією Конвенцією".


Авторство на персонаж мультиплікаційного фільму

Необхідно уточнити, що мультиплікаційний серіал "Лунтик и его друзья" було створено в Росії.

Створення твору на території іноземної держави, це юридичний факт, що є "іноземним елементом" – ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються Законом України "Про міжнародне приватне право" (ст. 1).

Право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України (ч. 1 ст. 4).

До правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав (ст. 37). Тобто – право України.

Оскільки мультиплікаційний персонаж є сукупністю зображень діючої особи в мультфільмі, то особою, що створила цей твір є художник-постановник.

До речі, згідно ч. 2 ст. 1263 ГК РФ, авторами аудіовізуального твору є: 1) режисер-постановник; 2) автор сценарію; 3) композитор, що є автором музичного твору (з текстом або без тексту) спеціально створеного для цього аудіовізуального твору.

Отже, художник-постановник, згідно законодавства РФ, до складу авторів аудіовізуального твору не входить. В Україні художник-постановник є автором аудіовізуального твору (п. "г" ч. 1 ст. 17 ЗУАіСП).

Відповідно до п. "a" ч. 2 ст. 14bis Бернської конвенції, "Визначення осіб – що мають авторське права на кінематографічний твір, зберігається за законодавством країни, в якій витребується охорона".

Художник-постановник зберігає виключне право на свій твір, за винятком випадків, коли це виключне право було передано продюсеру (ч. 5 ст. 1263 ГК РФ).

ВС у постанові звернув увагу на авторство на персонаж аудіовізуального твору, а також на те, що суди не встановили, чи передавав автор (фізична особа, яка створила об`єкт авторського права) у встановленому порядку майнові авторські права Позивачеві, і якщо передав, то які саме і в якому обсязі (п. 23 Постанови).


Використання персонажу мультфільму при створенні м'якої іграшки на основі такого персонажу

М'яка іграшка може бути твором, якщо вона є результатом творчої праці та є оригінальною.

Делія Ліпцик так пояснює оригінальність твору: "З позицій авторського права, оригінальність полягає у творчому і індивідуалізованому способі вираження або формі виконання твору, якою би незначною не була частка такого творчого вкладу або індивідуалізації. Без цього мінімуму охорона не надається". [1, 57]

Малюнок є твором, що сприймається за допомогою органів зору, тобто візуально. Відтак малюнок має візуальну об'єктивну форму. Формою вираження малюнку є зображення.

М'яка іграшка сприймається людиною органами зору та органами дотику, тобто візуально та тактильно. Відтак м'яка іграшка має візуально-тактильну об'єктивну форму. Формою вираження м'якої іграшки є об'ємно-просторова (таку саму об'єктивну форму та форму вираження мають скульптури).

Отже, під час створення м'якої іграшки на основі малюнку, виникає нова об'єктивна форма, якої не було у малюнку, – тактильна, яка сприймається людиною органами дотику.

Додання нового способу сприйняття твору говорить про зміну внутрішнього змісту твору, який вимагає нової об'єктивної форми для його сприйняття. Зміна внутрішнього змісту твору в свою чергу говорить про наявність творчого характеру у діях автора м'якої іграшки.

Додання нового способу сприйняття твору призводить до зміни типу твору – з унарного на бінарний. Твори, що сприймаються одним органом чуття є унарними (від лат. unarius – "одиничний"), а твори, що сприймаються двома органами чуттів, відповідно, є бінарними (від лат. binarius – "подвійний").

Зміна типу твору внаслідок додання нового способу сприйняття твору, з унарного на бінарний, призводить до створення нового твору (більш детально про це у статті "Система об'єктів авторського права").

Отже, м'яка іграшка є творчою переробкою малюнку, що полягає у доданні тактильного об'єкту, який вимагає нового способу сприйняття людиною, а відтак і зміни об'єктивної форми твору, внаслідок чого об'єктивна форма малюнку з візуальної об'єктивної форми перетворюється на візуально-тактильну об'єктивну форму м'якої іграшки.

Створення м'якої іграшки на основі малюнку потребуватиме дозволу особи, що має виключні майнові авторські права на малюнок, на його використання шляхом переробки.

Відтак, створення м'якої іграшки на основі малюнку без дозволу правоволодільця виключних майнових авторських прав на малюнок порушує право такої особи на переробку малюнку.

Автор м'якої іграшки користується авторським правом на створену ним м'яку іграшку за умови дотримання ним прав автора малюнку, на основі якого було створено м'яку іграшку.


Якщо персонаж мультфільму є не малюнком, а лялькою

Інтерес представляє ситуація, коли персонаж мультфільму є не малюнком, а об'єктом, що має об'ємно-просторову форму вираження, наприклад, лялька або об'єкт, створений з пластиліну.

В такому випадку створення м'якої іграшки на основі такого персонажу не буде переробкою, а м'яка іграшка, відповідно, не буде похідним твором. Така іграшка буде відтворенням персонажу, тобто виготовленням одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі.

Створення такої іграшки потребуватиме дозволу особи, що має виключні майнові авторські права на персонаж, на його використання шляхом відтворення.


1. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002.Інші статті про авторське право:


А також інші статті:

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи