Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
11.07.2022 10:06

Фотографії, зроблені тваринами та авторське право

Чи є фотографія, яку зробила мавпа, твором (об'єктом авторського права), а якщо – ні, то чим є така фотографія і кому належить право на таку фотографію

У Меморандумі, підготовленому Міжнародним бюро ВОІВ та Секретаріатом ЮНЕСКО, – "Питання щодо охорони фотографічних творів" (UNESCO/WIPO/GGE/PHW/3) пропонується наступне визначення фотографії:
"Фотографії – це нерухомі зображення, що виникають на поверхнях, чутливих до світла [або іншого випромінювання], незалежно від технічної природи процесу фотографування (хімічного, електронного чи іншого)" (принцип PHW1.(1)).
Якщо фотографія містить оригінальні елементи, така фотографія має охоронятись авторським правом (там само, принцип PHW1.(2)).

Отже, якщо фотографія не містить оригінальних елементів, вона не буде охоронятись авторським правом.

Директива 2006/116/ЄC від 12.12.2006 передбачає залишення охорони фотографій, що не є фотографічними творами, на розсуд національного законодавства (див. п.16 Преамбули та ст.6).

У деяких країнах для охорони неоригінальних фотографій створюється спеціальний режим у межах системи суміжних прав. Як приклад можна навести Закон ФРН про авторське право та суміжні права.
Більш детально – у статті "Поштова марка з точки зору авторського права".

Однак, таке рішення не дає відповіді на питання приналежності фотографії, якщо таку фотографію зробила не людина, а – тварина.


Аналогова фотографія

Процедура створення аналогової фотографії є доволі складною (принаймні у порівнянні зі створенням цифрової фотографії).

Спочатку у фотоапарат необхідно зарядити фотоплівку. Потім відбувається власне процес фотографічної зйомки (фотографування). Після процесу фотографічної зйомки необхідно обережно (аби не засвітити) вийняти відзняту фотоплівку з фотоапарату та проявити і зафіксувати її у спеціальних хімічних реактивах. Після проявки та фіксації фотоплівки з'являється негатив фотографії *. Далі, використовуючи негатив, треба надрукувати примірники фотографії на спеціальному фотопапері.
Існують також позитивні (слайдові) фотоплівки – для виготовлення фотослайдів, що переглядаються на проєкторі. На позитивній фотоплівці, після проявки, одразу з'являється позитивне зображення, а не негатив.
______________________________________
* Закон розглядає фотонегатив, як предмет, за допомогою якого відтворюються примірники творів (див. ч.4 ст.52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", далі – ЗУАіСП). Отже, якщо надрукована фотографія, це – примірник твору, тобто – копія твору, тоді фотонегатив, це – носій оригіналу фотографічного твору. Фотографічний твір виникає в момент надання йому візуальної об'єктивної форми – коли людина зможе сприйняти такий твір візуально. Можливість бачити негативне зображення фотографії з'являється після проявки та фіксування фотоплівки.
______________________________________

Негатив фотографії втілюється на фотоплівці (матеріальний носій), а копії фотографії друкуються (втілюються) на фотопапері (матеріальний носій). Отже, аналогова фотографія нерозривно пов'язана з матеріальним носієм.

Приклад співвідношення негатива та позитива фотографії

Зліва – відомий автопортрет самки чубатого павіана (Macaca nigra), з Північного Сулавесі (Індонезія). Мавпа сфотографувала сама себе камерою фотографа Девіда Слейтера / Джерело – WIKIPEDIA.ORG.
Справа – гіпотетичний негатив цієї фотографії, якби фотографію було зроблено на фотоплівці (а не цифровим фотоапаратом). Негатив створено автором цієї статті з метою демонстрації різниці між негативом та позитивом фотографії, за допомогою сервісу, що розміщений на сайті IMGONLINE.COM.UA.


Отже, складність процесу створення аналогової фотографії виключає в принципі таку можливість для тварин.


Цифрова фотографія

У цифровій фотографії інформація про зображення зберігається в пам'яті фотоапарату в цифровому форматі (графічний файл) у вигляді послідовності двійкових чисел.

Зображення, інформація про яке міститься у графічному файлі, не може бути безпосередньо сприйняте людиною, оскільки інформація про таке зображення у файлі закодована у вигляді послідовності двійкових чисел. Навіть, якщо перетворити графічний файл на текст, відкривши його у текстовому редакторі, для людини це буде безглуздий набір символів.

Фотографія кошеня, що ховається під ковдрою на ліжку / Джерело – сайт HABR.COM

Так виглядає графічний файл, у якому міститься інформація про зображення вищенаведеної фотографії кошеня, якщо такий файл відкрити у текстовому редакторі Notepad++ / Джерело – сайт HABR.COM


Графічний файл відкривається спеціальною комп'ютерною програмою, призначеною для перегляду цифрових зображень (малюнки, фотографії тощо), результатом чого є виникнення на екрані пристрою (фотоапарат, смартфон, фоторамка, комп'ютер тощо) зображення (цифрова фотографія).

Внаслідок виникнення фотографії на екрані пристрою фотографічний твір набуває візуальної об'єктивної форми, тобто може бути сприйнятий людиною, та, відповідно, стає об'єктом авторського права.
Формою вираження цифрової фотографії є електронна форма твору.
Більш детально про об'єктивні форми твору – у статті "Система об'єктів авторського права".

Отже, момент виникнення фотографічного твору у залежності від того, чи є це аналогова фотографія або – цифрова фотографія, не дивлячись на однакову об'єктивну форму твору – візуальну – відрізняється.
У випадку аналогового фотографічного твору, це буде момент створення негативу фотографічного твору (після проявки та фіксації фотоплівки).
У випадку цифрового фотографічного твору, це буде момент його виникнення на екрані пристрою.

Відносна простота створення цифрової фотографії: натиснув кнопку – і готово – маєш фотографію, дозволяє робити фотографії навіть тваринам, як у відомому прикладі з селфі павіана, на ім’я Naruto.

Звичайно, виникають питання, чи є фотографія, зроблена твариною, твором (об'єктом авторського права), а якщо – ні, то чим є така фотографія і кому належить.


Чи є фотографія, зроблена твариною, твором (об'єктом авторського права)

Відповідь на перше питання випливає з ЗУАіСП, який встановлює, що автором твору може бути лише фізична особа (тобто – людина, див. ст.24 ЦКУ), яка своєю творчою працею створила твір (ст.1 ЗУАіСП).

Так само і в авторському праві, наприклад, США – не підлягають реєстрації твори, створені тваринами (див. п.313.2 Компендіуму практик Бюро реєстрації авторських прав США).

Щодо другого питання, чим є фотографія, що не є твором, якщо така фотографія зроблена твариною, перш за все треба дати відповідь на питання, чим є фотографія, що не є твором, зроблена людиною.


Чим є фотографія, яка не охороняється авторським правом

Як було вказано вище, у деяких країнах для охорони фотографій, що не є творами, створюється спеціальний режим у межах системи суміжних прав.

В Україні відсутній спеціальний режим для фотографій, що не є об'єктами авторського права.

Якщо аналогова фотографія не охороняється авторським правом, тоді така фотографія слідуватиме правовій долі матеріального носія, з яким вона нерозривно пов'язана.

Негатив фотографії та фотоплівка, на якій втілено такий негатив, є різними об'єктами, які пов'язані у єдиний комплекс, оскільки негативне зображення не може існувати окремо від фотоплівки.
[Оскільки розглядається ситуація, коли фотографія не є твором, то авторсько-правовий принцип незалежності авторського права і права власності на матеріальний об’єкт, в якому втілено твір, не діє.]
Якби зображення було річчю (предметом матеріального світу), тоді регулювання негативу фотографії на фотоплівці підпадало б під режим складної речі (ст.188 ЦКУ). Але зображення не є річчю та не може існувати окремо без фотоплівки, яка є річчю. Натомість фотоплівка може існувати без зображення. Знищення фотоплівки призведе також до знищення зображення, але знищення зображення на фотоплівці не призведе до знищення самої фотоплівки (хоча, можливо, і знецінить її). Отже, головним об'єктом є фотоплівка. Саме тому негатив фотографії слідує правовій долі фотоплівки.

Тобто власник фотоплівки з фотонегативом також є і власником фотонегативу. Так само і власнику фотопаперу належатиме право власності на зображення, втілене на цьому фотопапері.

Негатив (зображення), втілений на фотоплівці, та зображення, втілене на фотопапері, є нематеріальними активами, тобто «майном» у розумінні практики ЄСПЛ.


Цифрова фотографія
, це нерухоме зображення, отримане за допомогою спеціального апарату, що виникає на екрані пристрою (фотоапарат, смартфон, фоторамка, комп'ютер тощо).

Інформація про зображення цифрової фотографії зберігається в графічному файлі у вигляді послідовності двійкових чисел.

Графічний файл цифрової фотографії, це – інформація про зображення, закодована у вигляді послідовності двійкових чисел, внаслідок обробки якої комп'ютерною програмою таке зображення відображається на екрані пристрою.

Отже, графічний файл, це не зображення (цифрова фотографія), це – інформація, що описує таке зображення, у формі запису чисел у двійковій системі.

Лише після обробки такого графічного файлу комп'ютерною програмою, на екрані пристрою виникає зображення (цифрова фотографія), яку людина здатна сприйняти візуально.

Відтак, до моменту обробки інформації комп'ютерною програмою існує лише графічний файл цифрової фотографії.

Зображення (цифрова фотографія) на екрані пристрою може бути твором, а може і не бути.

Графічний файл цифрової фотографії та зображення (цифрова фотографія), це різні об'єкти. Графічний файл, як інформація, – об'єкт права власності. Зображення (цифрова фотографія) у залежності від того, чи охороняється таке зображення авторським правом, може бути об'єктом авторського права, або ж таке зображення буде майном – об'єктом права власності. У тому, що зображення (цифрова фотографія) та графічний файл є різними об'єктами, легко переконатись, уявивши собі фотографування екрану комп'ютеру з зображенням, внаслідок чого буде створено копію такого зображення (саме копію зображення без копіювання графічного файлу) та новий графічний файл. При цьому оригінальний графічний файл такого зображення цифрової фотографії не буде зачіпатись.

Обробка комп'ютерною програмою графічного файлу призводить до виникнення зображення (цифрова фотографія) на екрані пристрою.

Власник графічного файлу набуває право власності на результат його обробки – зображення (цифрова фотографія), яке виникає на екрані.
[Ще раз нагадаємо, що оскільки йдеться про фотографію, яка не є твором, то авторсько-правовий принцип незалежності авторського права і права власності на матеріальний об’єкт, в якому втілено твір, не діє. Хоча, у випадку цифрової фотографії графічний файл не є матеріальним об’єктом.]

Право власності на графічний файл належатиме власнику цифрового фотоапарату, на якому створено такий графічний файл, в силу загального принципу про належність власникові речі всього того, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю (ст.189 ЦКУ). Звісно, якщо інше не встановлено договором. Також право власності на плоди, продукцію, доходи може належати наймачеві, користувачеві у договорі позички тощо (ст.775 ЦКУ).

Відтак, право власності на зображення (цифрова фотографія), яке не є твором, що виникає на екрані цифрового фотоапарату в результаті обробки комп'ютерною програмою графічного файлу з інформацією про таке зображення, належатиме власнику (наймачеві; користувачеві у договорі позички тощо) цифрового фотоапарату, на якому створено такий графічний файл.


Цікавий нюанс, якщо власник цифрового фотоапарату попросить випадкового перехожого сфотографувати його [власника] цим фотоапаратом, у залежності від того, чи буде результат зусиль перехожого твором чи ні, буде належність прав на зображення. У випадку відсутності оригінальності, право на зображення належатиме власнику цифрового фотоапарату. У випадку, якщо фотографія виявиться твором, авторські права на цей фотографічний твір належатимуть цьому перехожому, як фізичній особі, яка своєю творчою працею створила цей твір.


Якщо тварина зробить цифрову фотографію...

Якщо тварина зробить цифрову фотографію, така фотографія не буде твором.

Цифрова фотографія, що зроблена твариною, є майном.

Право власності на цифрову фотографію, що зроблена твариною, належатиме власнику (наймачеві; користувачеві у договорі позички тощо) цифрового фотоапарату.Інші статті про авторське право:


А також інші статті:

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи