Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.02.2017 16:40

Зміна назви юридичної особи (назви підприємства) 2017

Порівнюючи процедури державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу з 2016 роком, то можна сказати, що вона стала більш затратною оскільки виникла необхідність у нотаріальному засвідченні підписів засновників (учасників) загальних зборів на Проток

До Закону України «Продержавну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадськихформувань» у 2016 році внесено біля 60 змін, які відображені у процедурідержавної реєстрації змін щодо найменування юридичної особи.

Внесені законодавцемзміни пов’язані зі зміною територіальності та вимог до документів, необхіднихдля проведення реєстраційних дій, сплатою адміністративного збору та здійсненнямконтрольних функцій Міністерством юстиції України.  

Необхідністьнотаріального засвідчення підписів на статутних документах - це вимушена міразаконодавця пов’язаною з захистом бізнесу від рейдерських захоплень, які в 2016році (до ведення засвідчення підписів) були актуальними та 90% з яких булиуспішними.

До того, НаказомМіністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстраціїюридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

1. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЄДИНИЙДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР:

  • Протокол загальних зборів засновників (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена).
  • Статут викладений в новій редакції (справжність підписів повинна бути нотаріальна засвідчена).
  • Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за Формою № 3.
  • Квитанція про сплату адміністративного збору.
  • Довіреність, при подачі документів уповноваженим представником.

2. ВАРТІСТЬ:

  • Адміністративний збір – 480 грн. + комісіябанку (орієнтовно до 20 грн.).
  • Нотаріальна засвідчення підписів –орієнтовно 350 грн. (250 грн. статут + 100 протокол).
  • Сплата додаткових платежі, у випадку проведенняреєстраційної дії не державним реєстратором.

 3. АЛГОРИТМ ДІЙ:

O  Перевірити найменування юридичної особи на відповідність вимог діючогозаконодавства (Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012  № 368/5).

O  Не пізніше трьох днів з дати прийняття рішення подати державномуреєстратору пакет документів, визначений п. 1, враховуючи принциптериторіальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичнихосіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – ЗУ «Про державну реєстрацію») державнуреєстрацію можливо провести незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичноїособи в межах області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації напідставі документів, поданих в електронній формі.

O  Розгляд документів реєстратором протягом 24 годин після надходженнядокументів.

O  Отримати виписку з державного реєстру у паперовій формі з підписом тапечаткою державного реєстратора.

 4. ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ:

v  Зміна печатки (при наявності).

v  Відкриття нового банківського рахунку.

v  Отримання нового електронного цифрового підпису.

v  Повідомлення контролюючих / дозвільних органів.

v  Повідомлення контрагентів (якщо передбачено Договором).

Підсумовуючи викладене, процедура змінинайменування юридичної особи в Єдиному державному реєстрі зазнала змін, якіпов’язані з застосування принципу територіальності та збільшенням затратпов’язаних з нотаріальним засвідченням підписів.  

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи