Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.11.2020 09:33

Функціонування антикорупційних підрозділів в умовах кризи створеної КСУ

Експерт з питань антикорупційної політики, член правління Національної асоціації антикорупційного комплаєнсу

Думка щодо функціонування уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції в умовах правової кризи, спричиненої рішенням Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27.10.2020

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» (ЗУ ПЗК) з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених ЗУ ПЗК, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції утворюються (визначаються) в: усіх державних органах; органах місцевого самоврядування; на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу (крім юридичних осіб, у яких відповідно до цього Закону затверджуються антикорупційні програми).

Частиною другою статті 13-1 ЗУ ПЗК визначено, що основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Тобто у частині другій статті 13-1 ЗУ ПЗК наведено певний перелік завдань, які здійснюються уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою), і при цьому зазначене не є визначенням (встановленням) прав та обов’язків.

Проте Конституційний Суд рішенням № 13-р/2020 від 27.10.2020, серед багатьох інших статей ЗУ ПЗК, визнав такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) частину другу статті 13-1 ЗУ ПЗК.

Цікаво що з усієї статті 13-1 ЗУ ПЗК, яка містить п’ять частин, неконституційною визнано лише частину другу.

Враховуючи презумпцію конституційності законів та оскільки Конституційний Суд не висунув жодних зауважень до утворення уповноважених підрозділів (осіб) з запобігання та виявлення корупції – очевидним є висновок, що функціонування уповноважених підрозділів з запобігання та виявлення корупції (уповноважених осіб) є конституційним.

Відповідно до частини п’ятої статті 13-1 ЗУ ПЗК Національне агентство затверджує Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

Національне агентство встановлює обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу в державних органах.

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції (затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20) видано на виконання частини п’ятої статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», яка є конституційною, і на 31 жовтня 2020 року зазначене Типове положення є чинним.

Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і саме до його повноважень законодавець відніс функції із забезпечення формування та реалізації державної антикорупційну політику.

В свою чергу пунктом 11 частини першої статті 11 ЗУ ПЗК визначено, що Національне агентство здійснює координацію, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

Тому уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції у своїй роботі мають керуватись положеннями про відповідний структурний підрозділ (посадовими інструкціями), розробленими відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20, а також іншими актами антикорупційного законодавства та методичними рекомендаціями Національного агентства.

Також варто зауважити, що є чинними:

Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.03.2020 № 112/20;

Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 100/20;

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166;

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171;

Пункти 82 та 105 Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55;

Пункт 1 параграфу 34, пункт 1 параграфу 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156).

Отже, чинність та правомірність діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції є очевидною та конституційною.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]