Про автора

Роман Гекалюк Експерт з питань антикорупційної політики, член правління Національної асоціації антикорупційного комплаєнсу

Експерт з питань антикорупційної політики, член правління Національної асоціації антикорупційного комплаєнсу.

Освіта. Спеціаліст з педагогічної освіти – Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, спеціальність "Вчитель історії та права".

Спеціаліст з права, юрист – Університет економіки та права "КРОК" спеціальність "Правознавство, юрист".

Магістр з фінансів та кредиту – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, спеціальність "Фінанси та кредит".

Магістр державного управління – Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність "Державне управління у сфері національної безпеки".

Н
апрямки діяльності. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах державного та корпоративного управління.

Запобіганні та протидії корупції, як в публічному так і приватному секторах.

Корпоративна, економічна та кадрова безпека.

Контакти
E-mail: [email protected]