Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.10.2014 10:40

Чи почали "жити по-новому"? Корупція в нафтогазовій сфері

Директор асоціації "Біржові та електронні майданчики"

На жаль революційні події в Україні так і не вирішили питання з корупцією та “сірими” схемами, що й надалі топлять економіку нашої держави та її інвестиційну привабливість.

Попри публічнезасудження корупційних схем правління В.Януковича та діяльності С.Курченка внафтогазовій сфері, ситуація не змінилася, змінилися лише дійові особи.

ПостановоюКабінету Міністрів України від 3 жовтня 2011 р. № 1064 "Деякі питанняорганізації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газовогоконденсату власного видобутку і скрапленого газу" затверджено Порядокорганізації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газовогоконденсату власного видобутку і скрапленого газу (далі - Порядок) та визначеномеханізм організації та проведення вказаних аукціонів.

Згідно НаказуМіненерговугілля від 20.06.2014р. № 463 «Про результати конкурсу» переможцемконкурсу з визначення бірж, які мають право на організацію та проведення аукціонівз продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку, скрапленогогазу, у тому числі спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу дляпотреб населення визнана Українська універсальна біржа. На виконаннязазначеного наказу Міністерством енергетики та вугільної промисловості Україниукладено відповідні договори з Українською універсальною біржею, які станом насьогоднішній день є чинними.

Але ПАТ «Укрнафта», державна частка у якій складає50%+1 акцію ( а інша частка належить ФПГ «Приват») разом з комерційноюструктурою "Українська міжбанківська валютна біржа" (далі - УМВБ)займається підривною діяльністю в економічній та енергетичній сферах. А саме,Товариство реалізовує свою продукцію по заниженим цінам на біржі, яка на це неуповноважена Міненерговугіллям. У зв’язку з чим Генеральною прокуратуроюУкраїни порушено карні справи проти чиновників Укрнафти та працівників біржіУМВБ, на якій проводяться незаконні торги.

Особливу увагу потрібно звернути на махінації,зухвалість, а головне, неповагу УМВБ до антикорупційних реформ в Україні.Керівники УМВБ не дотримувались Порядку навіть при подачі документів на конкурсз визначення бірж.

Відповідно до п.12 Постанови КМУ № 1064 від 03.10.2011 р. у конкурсі беруть участь біржі, якіутворені відповідно до Закону України "Про товарну біржу" і подали нарозгляд комісії заявку на участь у конкурсі із зазначенням найменування,місцезнаходження біржі, складу керівництва (прізвище, ініціали, посада),чисельності працівників та спеціалізації біржі, а також номерів контактнихтелефонів.

Натомістьуніверсальна товарна біржа «Контрактовий дім «УМВБ», яка утворена відповідно доЗакону України "Про товарну біржу", через свою невідповідністьвимогам для участі в конкурсі подала документацію від «Групи «Українськаміжбанківська валютна біржа».

Так, в порушеннявимог п.п. 5 п. 12 Постанови КМУ № 1064 від 03.10.2011 р., який встановлюєвимоги до технічних можливостей біржі для забезпечення організації аукціонів,універсальною товарною біржею «Контрактовий дім «УМВБ» була подана «Довідка протехнічні можливості для забезпечення організації аукціонів універсальноїтоварної біржі «Контрактовий дім «УМВБ» (Група «Українська міжбанківськавалютна біржа»)».

Черезвідсутність власних не менш як п'яти ліній міського та міжміського телефонногозв'язку та власного веб-сайту в Інтернеті були надані документи про наявністьїх у ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», яка не є біржею, утвореноювідповідно до Закону України "Про товарну біржу", а отже не могла бутиучасником конкурсу. Так само універсальна товарна біржа «Контрактовий дім«УМВБ» надала неправдиві відомості щодо відокремленого приміщення для персоналубіржі та приміщення для проведення торгів площею не менш як 100 кв. метрів,обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітленнябіржової інформації. Так, для участів конкурсі в довідці про технічні можливості була заявлена площа відокремленихприміщень в розмірі 3225,2 кв.м., але на підтвердження був поданий Договірсуборенди приміщення площею 29,3 кв.м. та двох торгових залів площею 470,3кв.м. з погодинним використанням. Надана Довідка про загальну площу вреконструйованому ІІІ поверховому будинку № 1 по вул. Межигірська не містилажодного посилання на власника цього приміщення.

Екрандляоперативноговисвітленнябіржовоїінформаціїтакожналежитьнеуніверсальнійтоварнійбіржі «Контрактовийдім «УМВБ», аПрАТ «Українськаміжбанківськавалютнабіржа.

Отже, у відповідності до п. 15 Постанови КМУ №1064 від 03.10.2011 р., універсальна товарна біржа «Контрактовий дім «УМВБ» нелише не має права проводити зазначені аукціони, а й мала бути взагалінедопущеною до участі в конкурсі, так як подала документи не в повному обсязіабо такі, що оформлені з порушенням установлених вимог, та як така, що невідповідає вимогам, визначеним у підпункті 5 пункту 12 цієї Постанови.

Із зазначеноговиходить, що ПАТ "Укрнафта" реаілізовувала й продовжує реалізоватипродукцію на УМВБ, яка взагалі не відповідає необхідіним, навіть мінімальним,вимогам законодавства. При цьому керівництво ПАТ "Укрнафта" та УМВБнамагаються дискридитувати Українську універсальну біржу, яка з 1997 рокуявляється одним з лідерів біржового ринку України, має мережу філій, відповіднематеріально-технічне забезпечення та повністю відповідає вимогам Постанови КМУ№ 1064 від 03.10.2011 р.

Звичайно, УМВБце комерційна структура, яка не включена до жодної профільної біржовоїасоціації України та всіма можливими шляхами, в т.ч. незаконними, намагаєтьсярозвивати власну діяльність, розраховуючи на протиправну підтримку деякихкорумпованих керівників державних підприємств, чиновників та суддів.

Така поведінка УМВБ дискредитує сутьбіржової торгівлі як прозорого та ефективного ринкового механізму, який такнеобхідний для нашої країни.

Тому постає питання до правоохоронних органів йсуддів, які й надалі допускають незаконну реалізацію нафти, газового конденсатута скрапленого газу на УМВБ.

Що це? Черговий прояв корупції чи "життяпо-новому", про яке заявляє Президент України Петро Порошенко?

Залишається сподіватись, щокерівництво держави, обране народом України, на цей раз не зрадить своїхвиборців та почне боротися з корупцією в нафтогазовій сфері, а також вкорумпованій судовій системі України.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи