Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.08.2019 16:12

Контроль та перевірка е-декларацій: крок за кроком. Частина 2

Адвокат

За раніше опублікованими повідомленнями НАЗК, після запуску системи логічного та арифметичного контролю, системою перевірено перевірено 2,7 млн електронних декларацій за 5 днів.

Однак що ж відбувається із результатами аналізу в подальшому?

Про основні моменти роботи алгоритму здійснення логічного та арифметичного контролю описувалось у попередній статті https://blog.liga.net/user/ikucher/article/33396.

Однак, що ж відбувається після аналізу декларації за автоматизованої системи логічного та арифметичного контролю?

Так, за результатами контролю та присвоєння деклараціям суми вагових коефіцієнтів, здійснюється ранжування декларацій від найвищого значення ступеня відповідності до найнижчого.

До декларацій, значення суми вагових коефіцієнтів яких дорівнює або перевищує 2000, застосовується Складова-2 системи ЛАК – порівняння відомостей, що зазначені в декларації, з відомостями з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування (далі – відповідні бази даних), з метою встановлення ступеня невідповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, що здійснюється після подання декларації.

Таке порівняння здійснюється в автоматизованому режимі шляхом співставлення відомостей з офіційних реєстрів та баз даних, до яких забезпечено автоматизований доступ для НАЗК.

Таким же чином Складова-2 застосовується до декларацій,  які проходять повну перевірку.

Які ж саме декларації та з яких підстав проходять повну перевірку?

Положеннями частини 1 статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Згідно з положеннями Розділу ІІІ Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням НАЗК від 10.02.2017  № 56, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 р. за № 201/30069, повна перевірка проводиться на підставах, визначених Законом, у разі, якщо:

1) декларацію подано службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, суб’єктом декларування, який займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків;

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

3) подана суб’єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав позначку "Член сім’ї не надав інформацію" (у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 46 Закону);

4) Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація має стосуватися конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) Національне агентство встановило невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя такого суб’єкта декларування.

Повна перевірка декларацій проводиться за рішенням Національного агентства, в якому надається доручення його члену провести повну перевірку декларацій (декларації через працівників Підрозділів.

Рішення про проведення перевірки має містити інформацію, яка дає змогу ідентифікувати декларацію (декларації), щодо якої (яких) проводиться повна перевірка, суб’єкта (суб’єктів) декларування, який (які) подав (подали) таку (такі) декларацію (декларації), та визначену Законом підставу для повної перевірки, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Рішення про проведення перевірки може бути оскаржене в судовому порядку. Оскарження Рішення про проведення перевірки не зупиняє проведення повної перевірки декларації.

При цьому у всіх випадках, окрім початку повної перевірки за результатами моніторингу способу життя, рішення про початок повної перевірки декларації приймається  з урахуванням значення суми вагових коефіцієнтів, починаючи з декларацій, які отримали найбільше значення.

Тобто, таким чином фактично закріплюється «пріоритетність» перевірки певних декларацій, відібраних саме за допомогою автоматизованих засобів.

Виключення можуть становити випадки, коли повна перевірка декларації проводиться на підставі інформації від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

У такому разі рішення про проведення перевірки може бути прийняте без урахування значення суми вагових коефіцієнтів, якщо отримана інформація про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей відповідає сукупності таких ознак:

- свідчить про відсутність в декларації відомостей, які підлягають декларуванню відповідно до статті 46 Закону, наявних у реєстрах та базах даних державних органів;

- свідчить про зазначення недостовірних відомостей у декларації на суму, що дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року;

- підтверджується відомостями з реєстрів та баз даних державних органів.

Повна перевірка декларації здійснюється упродовж 60 календарних днів з дня прийняття Рішення про проведення перевірки.

У разі необхідності строки проведення повної перевірки декларації можуть бути продовжені, але не більше ніж на сукупний строк у 30 календарних  днів. Рішення про продовження повної перевірки декларації приймається НАЗК  у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити (листи) агентства до:

1) державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань;

2) суб’єкта декларування з проханням надати пояснення щодо відомостей, зазначених у декларації.

При цьому, початком здійснення повної перевірки декларації є наступний за днем прийняття рішення про проведення перевірки робочий день. Про початок проведення повної перевірки уповноважена особа НАЗК не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення повідомляє суб’єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру.

Таким чином, початок повної перевірки декларації пов’язується із прийняттям НАЗК певного рішення, яка має відповідати певним вимогам та може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства.

Про порядок здійснення повної перевірки, її основні деталі та заходи, які вживаються співробітниками НАЗК під час її проведення, поговоримо у майбутніх статтях.

 

Викладена вище позиція автора заснована на узагальненні матеріалу і особистому досвіді, надається з інформаційною метою, не є юридичною, адвокатською консультацією, роз'ясненням з правових питань, тощо. У конкретних ситуаціях доцільно звернутись до фахівця для отримання відповідної консультації.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи