Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.10.2017 11:01

Реформа адвокатури – спроба вирішити проблеми адвокатської діяльності

Адвокат, віцепрезидент Асоціації адвокатів України, керуючий партнер АК "Маршаллєр та партнери"

Тема реформи адвокатури а розрізі судової реформи, та з огляду на неспокій в самому адвокатському середовищі, є як ніколи актуальною та гострою. Останніми днями юридичну спільноту сколихнули звістки про актуалізацію реформи адвокатури. Зокрема, Національна

Тема реформи адвокатури а розрізі судової реформи, та з огляду на неспокій в самому адвокатському середовищі, є як ніколи актуальною та гострою. Останніми днями юридичну спільноту сколихнули звістки про актуалізацію реформи адвокатури. Зокрема, Національна асоціація адвокатів України звернулася до Президента України з гучною заявою про необхідність зупинити непрозору реформу адвокатури.

Я входила до складу Робочої групи з питань реформування адвокатури, як представник Асоціації адвокатів України, яка прроводила широкі обговорення законопроекту серед адвокатської спільноти, робота над законопроектом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" триває і досі, а пропозиції для врахування всі зацікавлені особи можуть надсилати на адресу ААУ.

На мою думку, самим важливим в новій редакції закону має стати гарантування прав адвокатів, механізми їх захисту та реалізації, гарантії адвокатської діяльності.

Щодо розширення професійних прав та гарантій адвокатів, пропонуються основні концепти , а сааме - п ід час здійснення адвокатської діяльності адвокат повинен мати право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, Правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, в тому числі:

- мати ідентифікований безоплатний доступ до всіх державних реєстрів, в т.ч. ЄРДР та автоматизованої системи документообігу суду;

- мати безперешкодний доступ до приміщень судів в робочий час та у час проведення с/з у справі, в якій бере участь клієнт адвоката, а також до приміщень судів, органів прокуратури, поліції та інших правоохоронних органів, установ для попереднього ув'язнення та виконання покарань, органів державної влади у будь-який час, якщо в цих приміщеннях перебуває клієнт;

- участь у будь-яких слідчих або процесуальних діях, у яких має право брати участь клієнт;

- не розкривати таємницю навіть за наявності дозволу клієнта;

- ознайомлення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, в установах і організаціях, а також у фізичних осіб-підприємців з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, які містять інформацію, яка не підлягає розкриттю,за адвокатським запитом;

- використання адвокатом не заборонених технічних засобів без будь-якого дозволу посадових осіб або суду, при цьому адвокату може бути заборонено розповсюджувати отриману інформацію в інтересах збереження таємної інформації або в інтересах національної безпеки, особистого або сімейного життя;

- залучати спеціалістів, експертів з питань, що потребують спеціальних знань, отримувати та подавати до суду, інших органів їх висновки;

- збирати докази будь-якими не забороненими законом засобами, в тому числі в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

- застосовувати не заборонені законом технічні засоби без будь-якого дозволу посадових осіб або суду, в тому числі з метою фіксації процесуальних та інших дій, в яких адвокат приймає участь, перебігу судового засідання тощо.

Звичайно, реалізація прав неможлива без належного забезпечення гарантій адвокатської діяльності, тому професійні права, честь і гідність адвоката мають гарантуватися наступними засобами:

- забороною будь-якого втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності ;

- забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;

- забороною допитувати, витребовувати або вимагати від адвоката, його помічника, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на здійснення адвокатської діяльності, або намагатися в інший спосіб отримати без згоди адвоката та його клієнта інформацію, дані, відомості, документи, матеріали, що є адвокатською таємницею, або отримані адвокатом у зв’язку із здійсненням адвокатської діяльності, або використовуються для здійснення адвокатської діяльності;

- забороняється проникнення в житло або інше володіння адвоката, приміщення, в якому знаходиться робоче місце адвоката, проведення в них огляду, обшуку чи інших слідчих (розшукових) дій, а також проведення особистого обшуку адвоката, огляду, витребування чи вилучення речей та документів адвоката, крім випадків, коли такі дії здійснюються в межах кримінального провадження, в якому адвокату вручена підозра у вчиненні злочину ;

- забороною проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності;

- слідчі дії, в т.ч. негласні, щодо адвоката можуть здійснюватися відносно адвоката лише в межах кримінального провадження, в якому адвокату вручено підозру у вчиненні злочину, і виключно на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду;

- недопустимість доказів, наданих правоохоронними органами, якщо такі докази містять вилучену у адвоката адвокатську таємницю;

- заборона огляду та обшуку житлового або робочого приміщення адвоката у зв'язку із адвокатською діяльністю;

- забороною збирання інформації в будь-якій формі та у будь-який спосіб щодо спілкування, листування, інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів зв’язку) адвоката, помічника адвоката з клієнтом, адвоката з помічником адвоката, а також втручання у такі комунікації.

- забезпечення безпеки під час здійснення адвокатської діяльності.

- забороною притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на здійснення адвокатської діяльності) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом;

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає вичерпний конкретизований перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-5 частини першої цієї статті. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, з чітким визначенням прав такого представника.

Відомості, предмети (речі) та документи, отримані в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, оперативно-розшукових заходів або слідчих (розшукових) дій стосовно адвоката, не можуть бути використані в якості доказів обвинувачення щодо його клієнта, окрім знаряддя (засобів) злочину, а також предметів (речей), заборонених до обігу, або обіг яких обмежений у відповідності до законодавства України.

Необхідною умовою реалізації гарантій адвокатської діяльності є чітке законодавче визначення адвокатської таємниці, з метою гарантування її захисту. До адвокатської таємниці необхідно віднести як сам факт звернення особи за правовою допомогою, так і будь-яку інформація, що стала відома адвокату, або іншій особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, у зв’язку з наданням правової допомоги, або таким зверненням; зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій (в тому числі з використанням засобів зв’язку) адвоката, помічника адвоката з клієнтом або особою, яка звернулася за наданням правової допомоги; зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, матеріалів, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних адвокатом, помічником адвоката або наданих ним клієнту або особі, яка звернулася за правовою допомогою, незалежно від часу вчинення відповідних дій, а також обставини, пов’язані із наданням, отриманням, підготовкою таких порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, матеріалів, інформації.

Також, серед основних ідей законопроекту є посилення гарантій адвокатської діяльності, чітке законодавче визначення адвокатської таємниці, про що описано вище, а також інші ключові норми та вимоги в частині вимог до осіб, що претендують на отримання права зайняття адвокатською діяльністю та діяльності органів адвокатського самоврядування.

Зокрема, для отримання права на зайняття адвокатською діяльністю пропонується ввести обов’язковий дворічний стаж роботи в галузі права. При цьому, таким стажем може бути лише стаж отриманий внаслідок роботи лише помічником адвоката чи суддею, що дало би змогу уникнути потрапляння до лав адвокатів колишніх (чинних) працівників прокуратури (поліції, податківців, інших «фахівців» в галузі права). Позитивом є також зміна порядку проведення кваліфікаційного оцінювання кандидатів на отримання адвокатського свідоцтва, яке пропонується проводити у формі централізованого анонімного письмового тестування.

Щодо змін у діяльності органів адвокатського самоврядування пропонується зменшити термін каденції до двох років, змін у структурі системи органів самоврядування шляхом посилення повноважень прямих форм адвокатського самоврядування – з’їзду адвокатів і конференцій адвокатів регіонів, і їх контролю над діяльністю виконавчих органів – ради адвокатів України і ради адвокатів регіонів. Поряд з цим, пропонується гарантувати право кожного адвоката на участь у конференції адвокатів цього регіону.

Ці зміни неодмінно приведуть до перевиборів органів адвокатського самоврядування всіх рівнів, за новими правилами, що має призвести до унеможливлення узурпації влади в адвокатурі, як на рівні держави, так і в кожному регіоні окремо та сприятимуть реальній незалежності адвокатури в Україні. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи