Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.12.2017 18:27

Окремі положення правового статусу відповідача в господарському процес

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується, чи гарантовано особі, що є відповідачем в господарській справі, право брати участь у дослідженні доказів.


         Відомо,що відповідачу в господарській справі гарантовано ті чи інші права. Чи може данаособа брати участь в дослідженні доказів? 

       Правове регулювання вищевказаного питанняздійснюється за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокремаюридична регламентація різних за своєю суттю прав, гарантованих особі, що всвою чергу є відповідачем в господарській справі, здійснюється: 
1.     Конституцією України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі – Конституція України); 
2.     Господарським процесуальним кодексом України,який був прийнятий на підставі Закону України «Про внесення змін доГосподарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуальногокодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчихактів від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII» (надалі – ГПК України). 

        Чинним законодавством закріплено основнізасади успішного становлення нашої постсоціалістичної Вітчизни якцивілізаційної демократичної держави. Зокремавідповідно до норми, передбаченої ч. 1 ст. 21 Конституції України, усі люди євільні й рівні у своїй гідності та правах, а права і свободи людини єневідчужуваними та непорушними.  

          Чіткий та недвозначний зміст даної норми вчастині всебічного з’ясування різних за своєю юридичною суттю майнових чи особистихнемайнових прав, гарантованихособі, що в свою чергу є відповідачем в господарських справах, отримаввідповідну конкретизацію в інших законах. Як це розуміти? 

           Вітчизняним законодавством покладено на учасниківгосподарської справи різні за своєю сутністююридичні можливості. Зокрема відповідно до норми, закріпленої в п. 2 ч. 1 ст.42 ГПК України, дані особи мають право: 
  • подавати докази;
  • брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом;
  • брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи,а також свідкам, експертам, спеціалістам. 
             Господарським процесуальним відносинамвластиві своєрідні особливості. Зокрема ч. 1 ст. 41 ГПК України передбаченобезпосередню вказівку про те, що в господарських справах позовного провадженняучасниками таких справ є сторони та треті особи. 

           Кожна зі вказаних груп учасниківгосподарських процесуальних відносин має відповідний юридичний склад. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 ГПК України сторонами в господарському процесі є позивачта відповідач. 

           Таким чином, вищезгадані особи можутьвчиняти різні за своєю суттю дії. Зокрема відповідач має право брати участь удослідженні доказів.  
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net