Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
18.05.2017 07:25

Окремі питання статусу позивача в адміністративному процесі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в позивача права на збільшення чи зменшення розміру позовних вимог будь-коли до закінчення судового розгляду.


   Одними з основнихучасників адміністративно-процесуальних відносин є позивач, що в свою чергу володієрізними за своєю сутністю можливостями. Чи дозволено вказаній особі в будь-якийчас до закінчення судового розгляду збільшити чи зменшити розмір позовних вимог? 

    Правоверегулювання вищенаведеного питання відбувається за допомогою відповіднихнормативно-правових актів. Зокрема юридична регламентація різних за своїм юридичнимзмістом прав та свобод, гарантованих позивачеві, здійснюється: Головним закономУкраїнського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР(надалі по тексту – Конституція України)) а також іншими законами (Кодексомадміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі потексту - КАСУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016року № 1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статуссуддів»)). 

    Постсоціалістична Україна, трансформуючисьв демократичну державу, водночас в особі уповноважених нею державних органів тапосадових осіб зобов’язана забезпечити якісну та своєчасну охорону різнихможливостей, які в свою чергу гарантовані її вмілому, чесному та працьовитому народу.Зокрема у відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людинита громадянина захищаються судом. 

    Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Просудоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод таінтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом,утвореним законом. 

    Чіткийі недвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування перелікуправ, які гарантовані позивачу, отримав відповідну конкретизацію в іншомунормативно-правовому акті. Як це розуміти? 

    Перелік безпосередніх суб’єктівадміністративно-процесуальних відносин є різноманітним. Зокрема ч. 1 ст. 47КАСУ охоплює юридичну норму про те, що однією з осіб, яка бере участь в адміністративнійсправі, є позивач. 

    Даному суб’єкту адміністративного процесу чиннезаконодавство гарантує різні за своєю юридичною сутністю майнові або особистінемайнові права. Наприклад, у відповідності до правової норми, закріпленої ч. 1ст. 51 КАСУ, позивач може в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшитиабо зменшити розмір позовних вимог. 

    Таким чином, позивачу, який бере участь вадміністративному процесі, чинним законодавством гарантовано різні за своєююридичною суттю права. Наприклад, ч. 1 ст. 51 КАСУ закріплює в собі безпосереднювказівку про те, що позивачеві в будь-який час до закінчення судового розгляду дозволенозбільшити чи зменшити розмір позовних вимог.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net