Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.05.2017 12:04

Окремі аспекти оскарження ухвал в адміністративному процесі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в особи, яка подала позовну заяву до адміністративного суду, права на оскарження ухвали про залишення такої заяви без розгляду.


       Особа, яка подаєпозовну заяву до адміністративного суду, має різні права. Чи дозволено такомусуб’єкту адміністративно-правових відносин оскаржити ухвалу про залишеннязгаданого документу без розгляду? 

    Правове регулювання вищенаведеного питаннявідбувається за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокремаюридична регламентація оскарження ухвали про залишення адміністративного позовубез розгляду здійснюється: Головним законом Українського народу (КонституціяУкраїни від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – КонституціяУкраїни)) а також іншими законами (Кодексом адміністративного судочинстваУкраїни від 06.07.2005 року № 2747-IV (надалі по тексту - КАСУ), ЗакономУкраїни «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII(надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)). 

    Постсоціалістична Україна, еволюціонуючи всоціальну та правову країну, водночас зобов’язана турбуватися про свій чеснийта трудолюбивий народ, який в свою чергу визнаний повноправним членомміжнародної спільноти. Зокрема у відповідності до норми, охопленої ч. 1 ст. 3Конституції України, головним обов’язком, яке чинне законодавство покладає назгадану державу, є утвердження та забезпечення прав і свобод людини.   

    Вказана турбота здійснюється уповноваженимина те органами та особами різними за своєю суттю способами, що в передбачені відповіднимизаконами. Зокрема ч. 1 ст. 55 Конституції Українизакріплено юридичну норму про те, що права і свободи людини та громадяниназахищаються судом. 

     Подібна за своєю суттю норма отримала своєзакріплення в інших законах. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Просудоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод таінтересів у розумні строки незалежним, безстороннім та справедливим судом,утвореним законом. 

     Чіткий інедвозначний зміст згаданих норм в частині всебічного з’ясування наявності в особи,якою подано до адміністративного суду позовну заяву, права на оскарженняухвали про залишення такого документу без розгляду, конкретизується іншимзаконом. Що це означає?   
  
     Переліку безпосередніх суб’єктівадміністративно-процесуальних відносин притаманні відповідні ознаки. Зокремавін, будучи вельми різноманітним, водночас включає в себе різноманітних осіб, якими подаються позовні заяви до судів, що в свою чергу розглядають і вирішуютьадміністративні справи.   

     Згаданим суб’єктам чинним законодавствомгарантовано різні можливості, яким в свою чергу властивий майновий абоособистий немайновий характер. Зокрема у відповідності до правової норми, яказакріплена ч. 5 ст. 108 КАСУ, ухвала про залишення позовної заяви без розгляду може бути оскарженаособою, якою було подано зазначену заяву. 

    Вищезгаданій правовій норміпритаманне своє обгрунтовуюче пояснення. Зазначена думка пояснюється тим, що постановленаадміністративним судом постановлена суддею ухвала про залишення позовної заяви безрозгляду обумовлює неминучу появу певних юридичних наслідків. Зокрема такерішення створює доволі значні перепони для судового провадження вадміністративній справі. Отже, особі, якою було пред’явлено в адміністративнийсуд позовну заяву, дозволено оскаржити в порядку, що передбачений чиннимзаконодавством, ухвалу про залишення згаданої заяви без розгляду. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи