Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.02.2017 08:37

Окремі ньюанси тривалості щорічної основної відпустки

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується тривалість щорічної основної відпустки, яка гарантована промислово-виробничому персоналу металургійної промисловості

   Промислово-виробничомуперсоналу металургійної промисловості гарантовано всілякі за своїм сутністююридичні можливості, однією з яких в свою чергу є право на щорічну основнувідпустку. Яку тривалість вона може мати?

    Юридична регламентація зазначеного питаннявідбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правоверегулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічноїосновної відпустки, яку в свою чергу надано численномупромислово-виробничому персоналу металургійноїпромисловості, здійснюється: Головним закономУкраїнського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР(надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами  (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по текстуКЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»). 

    Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучибагатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб.

     Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказанесудження пояснюється тим, що сумлінний труд згаданих осіб сприяє ефективнійрозбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провіднимзавданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізованеєвропейське співтовариство. 

    Вказані працівники можуть скористатисярізноманітними можливостями.  Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хтопрацює, має право на відпочинок.

    Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видіввідпусток є щорічна основна відпустка.

    Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманнівідповідні ознаки.  Зокрема згідно з ч. 1ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалістьщорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергурозраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладеннятакими особами трудового договору.

    Але треба пам’ятати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки. Зокрема увідповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремихвипадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо іншатривалість щорічної основної відпустки.

    Одним з вищезазначених винятків можнаназвати ефективний відпочинок, гарантований промислово-виробничому персоналу металургійноїпромисловості. Дане судження пояснюється тим, що згідно з ч. 2 ст. 6 ЗУ «Провідпустки» кожному з вищевказаних трудівників надається щорічна основнавідпустка,  тривалістю 24 календарнихдні, з відповідним збільшенням за кожні 2 роки, що в свою чергу відпрацьованізазначеними особами, на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

   Отже, промислово-виробничий персонал металургійноїпромисловості володіє різними можливостями. Зокрема йому надається щорічнаосновна відпустка, тривалість якої становлячи 24 календарних дні, водночас можезбільшитися за кожні 2 відпрацьовані згаданими працівниками роки на 2календарних дні, одначе не більше 28 календарних днів. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]