Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.10.2016 11:09

Запобігання скупчення вантажів, як одна з підстав робіт у вихідні дні

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення працедавцем до роботи, яка виконується у вихідні дні, окремих працівників для виконання невідкладних навантажувально-розвантажувальних робіт з метою запобігання скупчення вантажів у пунктах відправлення


     Вітчизняне законодавство гарантуєпрацедавцю різні за своєю суттю права. Виникає природне запитання: чи може вказанийучасник трудових відносин залучити працівників до робіт,які здійснюються у вихідні дні, для виконання невідкладнихнавантажувально-розвантажувальних робіт заради запобігання скупчення вантажів упунктах відправлення і призначення?  
  
    Правоверегулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітнихзаконів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, функціонуючих зприводу робіт понад встановлену тривалість робочого часу, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайнимизаконами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надаліпо тексту – КЗпП України)).  
  
    Трудовезаконодавство, охоплюючи різні за своєю суттю юридичні норми, гарантує найманимпрацівникам правовий статус, що, будучи багатогранним, закріплює структурніелементи, одними з яких є соціально-економічні права. Вищевказані суб’єктитрудових відносин, реалізовуючи згадані можливості, водночас забезпечуютьвисокий рівень духовного й матеріального добробуту  своїх згуртованих та працьовитих родин.      
  
     Одним знайважливіших соціально-економічних прав є право на працю. Згадана можливістьохоплена відповідними нормативно-правовими актами, зокрема ч. 1 ст. 43 КонституціїУкраїни і ч. 1 ст. 2 КЗпП України.  
  
    Чіткий танедвозначний зміст вищезазначеної норми в частині з’ясування юридичних фактів,за неодмінної наявності яких працедавець може залучати найманих працівників доробіт, що в свою чергу виконуються у вихідні дні, роз’яснюють інші положеннячинного законодавства. Як це розуміти?   
  
    Одним знайвизначніших суб’єктів трудових правовідносин є працедавець. Зазначенийучасник трудових правовідносин використовує найману працю, яка, будучи виконаначесними особами, працюючих за трудовим договором, водночас приносить істотнукористь не лише суверенній та правовій Україні, а й її згуртованому йдобропорядному народу.  
  
      Чиннезаконодавство гарантує працедавцеві різні за своєю сутністю права, яким в своючергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Зокрема згідно з п.4 ч. 2 ст. 71 КЗпП України вказана особа може залучати окремих працівників дороботи у вихідні дні, в певних виняткових випадках, наприклад, для виконанняневідкладнихнавантажувально-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усуненнюпростою рухомого складу чи скупчення вантажів у відповідних пунктахвідправлення і призначення. 
  
      Такимчином, вітчизняне законодавство дозволяє працедавцю вчиняти дії, які в своючергу не суперечать юридичним нормам і моральним імперативам. Наприклад,вищезазначений учасник трудових правовідносин може залучати окремих працівниківдо роботи, здійснюваної у вихідні дні, для виконання невідкладнихнавантажувально-розвантажувальних робіт з метоюзапобігання скупчення вантажіву пунктах відправлення і призначення, про що закріплено п. 4 ч. 2 ст. 71 КЗпПУкраїни.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи