Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.10.2016 12:09

Усунення простою рухомого складу, як підстава роботи у вихідні дні

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення працедавцем до роботи, яка виконується у вихідні дні, окремих працівників для виконання невідкладних навантажувально-розвантажувальних робіт з метою усунення простою рухомого складу в пунктах відправлен


      Вітчизняне законодавствогарантує працедавцю різні за своєю суттю права. Виникає природне запитання: чиможе вказаний учасник трудових відносин залучити працівників до робіт,які здійснюються у вихідні дні, для виконання невідкладнихнавантажувально-розвантажувальних робіт заради усунення простою рухомого складув пунктах відправлення і призначення?  
  
    Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогоюрізноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин,функціонуючих з приводу робіт понад встановлену тривалість робочого часу,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайнимизаконами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надаліпо тексту – КЗпП України)).  
  
     Трудове законодавство, охоплюючи різні за своєю суттююридичні норми, гарантує найманим працівникам правовий статус, що, будучибагатогранним, закріплює структурні елементи, одними з яких єсоціально-економічні права. Вищезгадані суб’єкти трудових відносин,реалізовуючи вказані можливості, водночас забезпечують високий рівень духовногой матеріального добробуту  своїх дружніхта порядних родин. 
     
        Однимз найвизначніших соціально-економічних прав є право на працю. Така можливістьпередбачена відповідними нормативно-правовими актами, зокрема ч. 1 ст. 43Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України.  
  
    Чіткий та недвозначний зміст вищезазначеної норми в частині з’ясуванняюридичних фактів, за неодмінної наявності яких працедавець може залучати найманих працівників до робіт, що в свою чергувиконуються у вихідні дні, конкретизують інші положення чинного законодавства. Щоце означає?   
  
     Однимз найвизначніших суб’єктів трудових правовідносин є працедавець. Зазначенийучасник трудових правовідносин використовує найману працю, яка, будучи виконанавмілими особами, працюючих за трудовим договором, водночас приносить істотнукористь не лише незалежній та правовій Україні, а й її нескоримому і трудолюбивомународу.  
  
       Чинне законодавство гарантує працедавцевірізні за своєю сутністю права, яким в свою чергу властивий майновий абоособистий немайновий характер. Зокрема згідно з п. 4 ч. 2 ст. 71 КЗпП Українивказана особа може залучати окремих працівників до роботи у вихідні дні, впевних виняткових випадках, наприклад, для виконання невідкладних навантажувально-розвантажувальних робіт зметою запобігання або усуненню простою рухомого складу чи скупчення вантажів увідповідних пунктах відправлення і призначення. 
  
         Такимчином, вітчизняне законодавство дозволяє працедавцю вчиняти дії, які в своючергу не суперечать юридичним нормам і моральним імперативам. Наприклад,вищезазначений учасник трудових правовідносин може залучати окремих працівниківдо роботи, здійснюваної у вихідні дні, для виконання невідкладнихнавантажувально-розвантажувальних робіт з метою усунення простою рухомогоскладу у відповідних пунктах відправлення і призначення, про що закріплено п. 4ч. 2 ст. 71 КЗпП України.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]