Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
13.09.2016 09:14

Окремі проблемні аспекти правомірного застосування надурочних робіт

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність застосування працедавцем надурочних робіт до фізичних осіб, які навчаються в загальноосвітніх школах без відриву від виробництва, в дні занять.


         В окремихвипадках працедавець залучає працівників до надурочних робіт. Чи розповсюджуєтьсявищевказане правило на фізичних осіб, які навчаються в загальноосвітніх школахбез відриву від виробництва, в дні занять? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, функціонуючих з приводу робіт понад встановлену тривалість робочогочасу, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція Українивід 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України))та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

    Працедавецьє одним з найголовніших учасників трудових правовідносин. Зазначена думкапояснюється тим, що у відповідності до трудового договору вказана особа надаєбезпечну роботу різним особам, які прагнуть працювати для істотного зміцнення економічногорозвитку своєї правової Батьківщини, а також суттєвого поліпшеннямайнового добробуту її доброчесного народу. 

    Правовий статус, який гарантованийпрацедавцю, є вельми багатогранним. Зокрема згідно з ч. 2 ст. 62 КЗпП України наведенаособа може застосувати  надурочні роботитільки у виняткових випадках, які в свою чергу отримали своє належнезакріплення в чинному законодавстві.   

    Але не треба забувати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки, невичерпний перелік яких охоплюють відповіднінормативно-правові акти. Даному судженню притаманне своє обгрунтуюче пояснення. 

    Ефективна діяльність вітчизняних органівдержавної влади спрямовується на цілеспрямоване утвердження різних за своєюсуттю людських цінностей, що в свою чергу отримали всебічне визнання вгромадянському суспільстві. До переліку останніх, належать: сім’я, дитинство,материнство й батьківство, про що в свою чергу передбачено ч. 3 ст. 51Конституції України. 

   Чіткийта недвозначний зміст вказаної норми в частині суб’єктного складу найманихпрацівників, до яких не можна встановлювати надурочні роботи, отримав відповідніроз’яснення в іншому законі. Як це розуміти? 

    Національним законодавством передбаченобезпосередні вказівки про те, що окремих працівників працедавець не можезалучати до надурочних робіт. Зокрема у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 63, а такожч. 1 ст. 220 КЗпП України, одними зі вказаних трудівників є фізичні особи, яків свою чергу навчаються в загальноосвітніх школах без відриву від виробництва,в дні занять. 

   Таким чином, національне законодавствозабороняє працедавцеві вчиняти відповідні діяння, які за своєю сутністю єаморальними і/чи неправомірними. Наприклад, даному суб’єкту трудових правовідносинне дозволено залучати донадурочних робіт фізичних осіб, які навчаються в загальноосвітніх школахбез відриву від виробництва, в дні занять. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net