Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.08.2016 18:41

Окремі аспекти випробувального строку державних службовців

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті розглядається тривалість випробувального терміну, що може застосуватися до державного службовця.


    Суб’єктномускладу безпосередніх учасників трудових відносин властиві відповідні ознаки.Зокрема він охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб, які володіютьправами, гарантованими їм, а також виконують обов’язки, покладеними на них. Однимиз вищезгаданих учасників є державні службовці. Чи може працедавець застосуватидо цих працівників випробувальний строк, тривалість якого в свою чергустановить 7 календарних місяці? 

     Правове регулювання вищевказаного питання відбувається задопомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, які функціонують щодо випробувального строку кваліфікованогопрацівника, здійснюється: Головним законом Українського народу (КонституціяУкраїни від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – КонституціяУкраїни)) та звичайними законами (Кодекс законів про працю України від10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту –КЗпП України), Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 року № 889-VIII (надалі – по тексту ЗУ «Продержавну службу»)). 

   Правовий статус, гарантований найманимпрацівникам, є багатогранним. Зокрема згідно з ч. ч. 1 ст. 43 КонституціїУкраїни кожен має право на працю, що включає в себе юридичну можливістьзаробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільнопогоджується.  

       Схожу за свої змістом норма права вміщуютьв собі інші законодавчі акти, що в свою чергу охоплюють юридичні нормивітчизняного трудового права. Наприклад,ч. 1 ст. 2 КЗпП України закріпленобезпосередню вказівку про те, що правогромадян України на працю, -  тобто їхправо на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державоюмінімального розміру, - включаючи при цьому право на вільний вибір професії,роду занять і роботи, відповідним чином забезпечується державою. 

    Чинним законодавством нашої державипередбачено відповідну процедуру належної реалізації вищевказаними особамизгаданої юридичної можливості. Зокрема громадяни України, які вирішилипопрацювати зобов’язані вчинити певні дії, які в свою чергу повинні відповідатинаціональному законодавству, а також моральним імперативам. Що це означає?   

    Той чи інший працівник реалізовує правона працю, яке гарантоване йому, шляхом укладеннятрудового договору про роботу на підприємстві, установі, організації абоз фізичною особою. Безпосередня вказівка про вказаний факт отримала належнезакріплення в ч. 2 ст. 2 КЗпП України. 

    Чіткий та недвозначний зміст згаданоїдомовленості може включати в себе різноманітні умови. Зокрема згідно з ч. 1 ст.26 КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодоюйого сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, якайому доручається. 

   Вказаній умові властива відповіднатривалість, що повинна бути розумною. Зокрема згідноз ч. 1 ст. 27 КЗпП України строк випробування при прийнятті працівника нароботу, якщо інше не передбачає національне законодавство, не повиненперевищувати трьох календарних місяців, а в окремих випадках, за погодженням,досягнутого працедавцем з відповідним виборним органом первинної профспілковоїорганізації, - шести календарних місяців. 

    Але треба пам’ятати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки. Зокрема випробування при призначенні особи напосаду державної служби встановлюється строком до шести місяців, про що в своючергу передбачено юридичною нормою, закріпленою ст. 35 ЗУ «Про державну службу».

    Такимчином, працедавець, укладаючи трудовий договір, не може вчиняти відповідні діяння,що за своєю сутністю є аморальними та неправомірними. Зокрема зазначеному учаснику трудових відносинзаборонено застосовувати до державних службовців, що в свою чергу підписаливищенаведену угоду, випробувальний строк, тривалість якого становить 7календарних місяці. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи