Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.09.2021 22:00

Пропуск процесуального строку з вини працівника відділення поштового зв'язку

Помилка працівника відділення поштового зв'язку як підстава для поновлення пропущеного процесуального строку.

І. СУТНІСТЬ

Неуважність працівників відділень поштового зв'язку (ВПЗ) іноді призводить до фатальних наслідків – пропуску процесуальних строків.

Чи повинен учасник справи нести негативні наслідки за помилки працівника ВПЗ?

II. КОРОТКИЙ ВИСНОВОК

Помилка працівника ВПЗ – підстава для поновлення пропущеного процесуального строку за умови належного обґрунтування та надання доказів.

III. ЗАГАЛЬНА СУДОВА ПРАКТИКА

Правило встановлення обмежень звернення до суду через пропуск строку звернення повинно застосовуватись з певною гнучкістю і без надзвичайного формалізму, воно не застосовується автоматично і не має абсолютного характеру; перевіряючи його виконання, слід звертати увагу на обставини справи (İlhan v. Turkey, №22277/93, §59, 27.06.2000).

Верховний Суд сформував підстави, за яких причина пропуску строку звернення до суду вважається поважною:

1) це обставина або кілька обставин, яка безпосередньо унеможливлює або ускладнює можливість вчинення процесуальних дій у визначений законом строк;

2) це обставина, яка виникла об'єктивно, незалежно від волі особи, яка пропустила строк;

3) ця причина виникла протягом строку, який пропущено;

4) ця обставина підтверджується належними та допустимими засобами доказування.

Позиції за процесуальним законодавством:

- ЦПКухвала ВС від 17.08.2018, №2-2374/2010;

- КАСпостанова ВС від 11.09.2019, №0940/1181/18;

- ГПКпостанова Східного апеляційного господарського суду від 15.12.2020, №917/1357/20.

- КПКпостанова Донецького апеляційного суду від 17.11.2020, №234/741/20.

Особа має продемонструвати готовність належного виконання процесуальних прав, використовуючи засоби внутрішнього законодавства для розгляду справи (Unión Alimentaria Sanders S.A. v. Spain, №11681/85, §35, 07.07.1989).

Тільки наявність об'єктивних перешкод для своєчасної реалізації прав щодо оскарження судового рішення в апеляційному порядку у строк встановлений процесуальним законом, може бути підставою для висновку про пропуск строку апеляційного оскарження з поважних причин (ухвала ВС від 29.06.2021, №160/11965/20).

Поважними причинами пропуску процесуального строку визнаються обставини, які не залежать від волі заінтересованої особи і перешкодили їй виконати процесуальні дії у межах встановленого законом проміжку часу (постанова ВС від 26.01.2021, №620/1720/20).

Для цього учасник справи як особа, зацікавлена у поданні процесуального документа, повинен вчиняти усі можливі та залежні від нього дії, використовувати у повному обсязі наявні засоби та можливості, передбачені законодавством.

Підстави пропуску строку звернення до суду можуть бути визнані поважними, а строк поновлено лише у разі, якщо вони пов'язані з непереборними та об'єктивними перешкодами, труднощами, які не залежать від волі особи та унеможливили своєчасне, тобто у встановлений законом процесуальний строк, подання позовної заяви (постанови ВС від 26.01.2021, №620/1720/20; 24.01.2020, №240/8823/19).

При вирішенні питання щодо поважності причин пропуску строку звернення до суду, суд повинен звертати увагу на усі доводи позивача; на тривалість строку, який пропущено; на поведінку позивача протягом цього строку; на дії, які він вчиняв, і чи пов'язані вони з готуванням до звернення до суду та оцінювати їх в сукупності. Суди повинні гарантувати доступ до правосуддя особам, які вважають, що їх право порушене, і діяли добросовісно, але пропустили строк звернення до суду з поважних причин (постанова ВС від 26.06.2018, №473/653/17).

Тільки наявність об'єктивних перешкод для своєчасної реалізації прав щодо оскарження захисту своїх порушених прав у строк, встановлений процесуальним законом, може бути підставою для висновку про пропуск строку на звернення до суду з поважних причин (ухвала та постанови ВС від 13.01.2021, №591/5584/20; 11.03.2020, №295/16419/16-ц; 12.02.2020, №759/3487/16; 25.09.2019, №756/9716/15-ц; 11.09.2019, №760/7793/16-ц).

IV. СУДОВА ПРАКТИКА У КОНКРЕТНИХ СПРАВАХ

1. Позитивна судова практика.

1.1. Відправлення.

Направлення працівником ВПЗ рішення суду іншій особі замість апелянта – поважна причина пропуску строку (ухвала Львівського апеляційного суду від 09.09.2020, №442/324/20).

Технічна помилка працівника ВПЗ щодо населеного пункту адресата – поважна причина пропуску строку (ухвала Одеського апеляційного суду від 24.05.2019, №522/13982/17).

Направлення працівником ВПЗ скарги стороні провадження замість суду – поважна причина пропуску строку, за умови вжиття необхідних заходів для отримання судом скарги. У справі касатор відразу повторно направив скаргу (ухвала ВС від 03.06.2019, №452/1520/16-ц).

Помилка працівника ВПЗ в отримувачі процесуального документа за умови негайного усунення такої помилки апелянтом – поважна причина пропуску строку (ухвали Апеляційного суду Хмельницької області від 15.11.2017, №688/3080/17; Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2021, №160/7488/21).

Помилкове направлення працівником ВПЗ апеляційної скарги до сторони справи замість суду – поважна причина пропуску строку (ухвала Сьомого апеляційного адміністративного суду від 27.10.2020, №600/657/20-а).

Отримання процесуальних документів по справі іншою особою через помилку працівників ВПЗ – поважна причина пропуску строку (ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2018, №201/8183/18).

Неправильно вказана працівником ВПЗ адреса отримувача, внаслідок чого поштове відправлення повернулося відправнику – поважна причина пропуску строку (ухвала Херсонського окружного адміністративного суду від 09.06.2020, №540/184/20).

Направлення листа за іншою адресою внаслідок помилки працівника ВПЗ – поважна причина пропуску строку (ухвала Рівненського апеляційного господарського суду від 28.10.2016, №924/1270/15).

Направлення скарги до іншого адресата через помилку працівника ВПЗ та неуважність – поважна причина пропуску строку (ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 20.04.2014, №805/16983/13-а).

Помилка працівника ВПЗ при оформленні поштового відправлення апеляційної скарги – поважна причина пропуску строку (постанова Буського районного суду Львівської області від 24.02.2014, №1303/687/2012).

Зазначення в примірнику поштового опису вкладення відсутнього трек-номера в базі даних за умови подальшого його виправлення ВПЗ – поважна причина пропуску строку (ухвала Господарського суду Чернігівської області від 27.09.2018, №927/643/18).

1.2. Вручення.

Помилкова вказівка працівника ВПЗ на необхідність оплати поштових послуг одержувачем (Верховним Судом), внаслідок чого касаційна скарга повернута без вручення – поважна причина пропуску строку (ухвала ВС від 29.07.2021, №227/1304/17).

Невручення копії рішення апелянту з вини працівників ВПЗ – поважна причина пропуску строку (ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 22.01.2018, №826/11447/16).

Не забезпечення вручення адресату ухвали через помилку працівника ВПЗ – поважна причина пропуску строку (ухвала Господарського суду Закарпатської області від 21.12.2018, №907/666/18).

1.3. Дата отримання.

Технічна помилка працівника ВПЗ щодо дати отримання оскаржуваного рішення – поважна причина пропуску строку (ухвала Апеляційного суду Львівської області від 08.07.2013, №462/2902/13).

Помилка працівника ВПЗ у рекомендованому повідомленні про дату вручення поштового відправлення – поважна причина пропуску строку (ухвала Хмельницького апеляційного суду від 10.04.2019, №687/16/18).

Помилка працівника ВПЗ при фіксації дати вручення поштового відправлення – поважна причина пропуску строку (ухвала Київського апеляційного суду від 05.08.2021, №362/6087/20).

Помилка працівників ВПЗ при внесенні дати отримання листа в систему – поважна причина пропуску строку (ухвала Північно-західного апеляційного господарського суду від 25.05.2021, №906/638/20).

1.4. Повернення.

Повернення касаційної скарги через помилку працівника ВПЗ, за умови своєчасного направлення скарги – поважна причина пропуску строку (ухвала ВС від 04.06.2019, №537/3321/17).

Технічні помилки працівника ВПЗ за якою відправлення направлено не до поштового відділення, яке обслуговує отримувачів, через що відправлення не вручене скаржникам, а повернуто відправнику – поважна причина пропуску строку (ухвала Сьомий апеляційний адміністративний суд від 29.08.2019, №802/2344/17-а).

Неотримання копії ухвали про залишення скарги без руху внаслідок помилки працівника ВПЗ – поважна причина пропуску строку (постанова ВС від 03.12.2020, №904/3354/19).

Повернення працівником ВПЗ поштового відправлення назад до суду – поважна причина пропуску строку. У справі строк закінчення терміну зберігання не закінчився (постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.07.2021, №902/168/21).

Помилка працівника ВПЗ внаслідок якої апеляційна скарга повернулась до апелянта – поважна причина пропуску строку (ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду 09.06.2011, №29549/10; Першого апеляційного адміністративного суду від 25.01.2021, №200/6156/20-а).

Помилка працівників ВПЗ при надсиланні та врученні поштового відправлення – поважна причина пропуску строку. У справі конверт з рішенням суду доставлений отримувачу у неробочий час (24.09.2020 о 18:25) і в цей же день повернутий на адресу суду – листоноша вважала, що у конверті судова повістка зберігання якої на пошті не передбачено (ухвала Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2021).

2. Негативна судова практика.

2.1. Відправлення.

Помилка працівника ВПЗ поруч з недоліком внутрішньої організації роботи щодо підготовки апеляційної скарги – не поважна причина пропуску строку, не доказ об'єктивних причин неможливості вчасно подати апеляційну скаргу та свідчить про неналежну організацію роботи на підприємстві, безвідповідальність працівників та відсутність вимогливості та контролю за підлеглими адміністрацією (ухвала Третього апеляційного адміністративного суду від 21.12.2019, №176/2087/19).

Направлення скарги до іншого апеляційного суду внаслідок помилки працівника ВПЗ – не поважна причина пропуску строку. У справі апелянт особисто на конверті вказав інший суд (ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2016, №820/12106/15).

Помилка працівника ВПЗ при проставленні відтиску календарного штемпеля – не поважна причина пропуску строку. У справі не надано доказів (ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 07.07.2015, №822/820/15).

Помилка працівника ВПЗ при проставленні відтиску календарного штемпеля – не поважна причина пропуску строку (ухвала Житомирського окружного адміністративного суду від 11.01.2011, №2а-9752/10/0670).

Помилка працівників ВПЗ при внесенні даних в розділ відстеження поштових відправлень – не поважна причина пропуску строку, якщо не підтверджена доказами (ухвала ВССУ від 02.08.2017, №509/4054/14-ц).

Направлення касаційну скаргу на іншу адресу через помилку працівника ВПЗ – не поважна причина пропуску строку. Суду стало мало таких доводів (ухвала ВС від 18.01.2018, №815/1022/17).

2.2. Дата отримання.

Помилка працівника ВПЗ та технічні проблеми при введенні інформації про стан та отримання поштового відправлення – не поважна причина пропуску строку. У справі поштове відправлення не вручено, проте на офіційному сайті АТ «Укрпошта» вказано про доставлення та вручення особисто. Суд вважав, що строк оскарження не пропущений, оскільки немає доказів отримання поштового відправлення (ухвала Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 01.12.2020, №2-352/12).

V. ПІДСУМОК

Попри позитивну судову практику, слід пильнувати правильність зазначення адресата та адреси працівником ВПЗ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]