Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.10.2022 10:56

Правова логіка переміщень студентів в контексті нових викликів

Студенти-чоловіки, які самостійно вступили в іноземні навчальні заклади та які не є державними службовцями, з 14 вересня позбавлені такої ж можливості для навчання або підвищення своєї кваліфікації

Незважаючи на те, що війна триває, в Україні розпочата масштабна робота з розробки заходів відновлення післявоєнної економіки країни. Відповідно Указу Президента України створена Національна рада з відновлення України від наслідків війни, презентований План відновлення України, який передбачає, окрім іншого, поліпшення бізнес-середовища, розвиток секторів економіки з доданою вартістю, розвиток систем освіти, науки, спорту, модернізація медицини. Реалізація всіх цих та багатьох інших програм є неможливою без кваліфікованих управлінських кадрів як приватного так і державного сектору економіки та управління. Зважаючи на такі виклики, багато іноземних навчальних закладів (як приватних, так і державних), європейські та американські фонди та державні інституції вже оголосили про наукову та фінансову підтримку студентів із України. З метою скористатись такою нагодою та підвищити професійний рівень окремих категорій державних службовців та керівників державних підприємств, Кабінет Міністрів України затвердив 10 вересня 2022 р. за № 1028 “ПОЛОЖЕННЯ про організацію професійного навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ, організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва”. Цим Положенням передбачена можливість за рахунок міжнародної технічної допомоги організовувати професійне навчання в тому числі за кордоном державних службовців міністерств, органів центральної та місцевої виконавчої влади, керівників державних підприємств, тощо. При цьому, студенти-чоловіки, які самостійно вступили в іноземні навчальні заклади та які не є державними службовцями, з 14 вересня 2022 року позбавлені такої ж можливості для навчання або підвищення своєї кваліфікації.

Що ж відбулось 14 вересня 2022 року? Наразі офіційна позиція Державної прикордонної служби України - виїзд студентів, що навчаються в Україні або за кордоном заборонений, хоча до 14 вересня 2022 року офіційна позиція Державної служби України передбачала дозвіл на перетин державного кордону України студентів, що навчаються за кордоном і на сайті був оприлюднений перелік документів, які має надати студент іноземного навчального закладу, який прямує на навчання, для перетину Державного кордону України. 

Яке до 14 вересня 2022 року було юридичне підгрунтя для виїзду за кордон студентів, що навчаються за кордоном?

Відповідно п.2-6  Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»,   у  разі введення на території України надзвичайного або воєнного  стану  право  на  перетин державного кордону крім осіб, зазначених в п.2-1. та 2-2 цих Правил, мають також військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу  під  час  мобілізації.  Але ця  норма  не поширюється на осіб, визначених  в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону  України  «Про  мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію». При цьому, відповідно абзацу 2 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»: «Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають: здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,  асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти».

Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства України, студенти українських та закордонних навчальних закладів – чоловіки віком від 18 до 60 років (1) не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, але, разом із тим,  (2) не  мають право на перетин Державного кордону України. І зазначені норми-це все, що передбачає чинне законодавство України з питань виїзду студентів іноземних навчальних закладів на навчання за кордон.

Порядок та правила виїзду студентів іноземних навчальних закладів на навчання за кордон регулювалось не законодавчими актами, а листами, а саме:

листи Генерального штабу Збройних Сил України від 24.03.2022 №300/1/С/962 та від 03.04.2022 № 300/1/С/1079, які визначають порядок та правила для перетину Державного кордону України чоловіками віком від 18 до 60 років, які є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти за кордоном та перелік необхідних документів;
лист Державної прикордонної служби України (Лист-роз’яснення Державної прикордонної служби України від 17.03.2022 р. «Про порядок організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану» №23-6855/0/6-22-Вих.)
 

Зважаючи на позицію Міністерства юстиції України (лист Міністерства юстиції України  «Щодо надання роз’яснення № Ш-16216/10.2 від 19.09.2015 року), «листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати нові правові норми, а мають лише інформаційний, рекомендаційний, роз’яснювальний характер та є службовою кореспонденцією», зазначене стосується будь-яких листів-роз’яснень, а відповідно: (1) не можуть встановлювати правові норми, (2) не мають зобов’язального характеру та (3) можуть бути відкликані в будь-який час.

Зважаючи на той факт, що вимоги Закону України «Про Державну прикордонну службу України» та Закону України «Про прикордонний контроль», не наділяють Державну прикордонну службу України повноваженнями визначати перелік документів, необхідних для перетину Державного кордону України і, при цьому, єдиним документом, який визначав “законодавчо встановлений” перелік документів, що був необхідний для перетину кордону студентам іноземних навчальних закладів, був саме лист Державної прикордонної служби України. З юридичної точки зору ситуація була, м’яко кажучи, неоднозначною. Такою ж неоднозначною, як і перспектива судового оскарження заборони в перетині кордону за практичної відсутності законодавчого підґрунтя для такого оскарження. 

Як мало б бути? Єдиний можливий варіант врегулювання цього питання на законодавчому рівні – внесення відповідних змін в Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 “Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами  України” (Постанова №57).

Тільки зміни в зазначену Постанову, якими:

(1) буде доповнено пункт 2.6. Постанови №57 додатковим виключенням, зокрема, щодо дозволу перетину державного кордону студентам іноземних навчальних закладів або буде внесено додатковий розділ щодо правил перетину кордону студентами іноземних навчальних закладів та

(2) буде затверджено перелік документів, необхідних для перетину державного кордону у період воєнного стану
може законодавчо врегулювати ситуацію та може встановлювати правила та процедури, які необхідно виконати студентам іноземних навчальних закладів для перетину державного кордону України з метою продовження навчання.

Стосовно “запобіжних заходів”, що мають бути встановлені для запобігання зловживанням та підробці документів, про які йдеться у заявах прес-служби Державної прикордонної служби України.

1. Апостильована довідка про зарахування (запрошення на навчання)

Зважаючи на велику кількість підробок саме Довідки на зарахування (запрошення на навчання), офіцерам Державної прикордонної служби України доцільно перевіряти наявність апостилю на документі та його справжність. Для студентів, що вступили в іноземний навчальний заклад в 2022 році (незалежно від того чи була дата вступу до чи після 24.02.2022 року), Довідка про зарахування (запрошення на навчання) є базовим та практично єдиним документом, який підтверджує їх навчання за кордоном, оскільки отримання студентської візи можливо виключно в Посольстві країни навчання, які знаходяться за кордоном України.

Вимоги чинного законодавства[1] встановлюють, що апостиль є достатнім підтвердженням оригінальності документу, виданого в країні знаходження навчального закладу, оскільки: (1) нотаріус країни навчального закладу перевіряє особу і повноваження особи, яка підписує у такого нотаріуса цей документ; (2) апостиль країни видачі засвідчує повноваження нотаріуса, який підтвердив справжність підпису та повноваження підписанта Довідки про зарахування (запрошення на навчання). Тобто апостильована належним чином Довідка про зарахування (запрошення на навчання) має бути для працівників Державної прикордонної служби України достатнім доказом того, що: (1) особа, що його пред’являє, дійсно є студентом навчального закладу, вказаного в  Довідці про зарахування (запрошення на навчання); (2) довідка видана уповноваженою особою навчального закладу; (3) статус навчального закладу та чинність його документів перевірено нотаріусом в момент засвідчення підпису уповноваженої особи.

2. Документальне підтвердження оплати (квитанція, платіжне доручення, SWIFT payment) про здійснену оплату за навчання із відміткою українського банку, який провів платіж на користь іноземного навчального закладу, яка є неспростовним доказом справжності правовідносини між студентом на іноземним навчальним закладом.

Зважаючи на той факт, що транзакції українських банків з іноземними контрагентами чітко регулюються постановами НБУ та враховуючи строгість комплаєнсу проходження банківських операцій як в Україні так і за кордоном, підтвердження здійснення оплати на користь іноземного навчального закладу необхідно додати в перелік обов’язкових документів.

або

Документальне підтвердження отримання гранту на навчання - угода з відповідним Фондом про надання гранту або інший документ, передбачений умовами відповідної міжнародної програми.

3. Додаткові формалізовані запити. Іноземний навчальний заклад має підтвердити будь-який запит (від військкомату або від офіцерів Державної Прикордонної Служби України), отриманий в будь-якій формі (телефоном, запитом на електронну пошту) щодо навчання студента в цьому навчальному закладі.

4. Посилення відповідальності за підробку документів. Поширення інформованості про відповідальність осіб, які використовують підробні документи для перетину кордону. Відповідальність, передбачена чинною редакцією статті 358 Кримінального Кодексу України, наразі є недостатньою для осіб, які свідомо використовують фальсифіковані документи. Особи, які використовують підроблені документи, впевнені в своїй практично безкарності, оскільки є “користувачами”, а не організаторами злочинної діяльності.
5. Надання Державній прикордонній службі України доступу до
Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, в якому можна перевірити, чи знятий чоловік з військового обліку і у зв’язку з чим. 

Як діяти Державній прикордонній службі України до моменту прийняття змін в Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами  України»? Здійснювати свою діяльність в рамках повноважень, передбачених Законом України «Про Державну прикордонну службу України» та Законом України «Про прикордонний контроль» та не «перебирати» на себе не притаманні їх завдання та функції. Разом із тим, враховуючи ситуацію, що вже склалась та зважаючи, що перелік документів, необхідний студентам навчальних закладів для перетину Державного кордону України, найвірогідніше залишиться незмінним, розпочати розробку єдиного підходу до аналізу зазначених документів. Це має допомогти уникати різного підходу до одних і тих же документів офіцерами Державної прикордонної служби України, що відбувалось до недавнього часу і «вирішувалось» поїздками студентів по різним пунктам пропуску з одними і тими ж документами. 

Як діяти студентам іноземних навчальних закладів зараз? Наразі єдина можлива рекомендація – чекати прийняття змін в чинне законодавство України та сподіватись, що ці зміни не будуть черговими «напівмірами», які дозволять змінювати чинні правила шляхом зміни інформації на сайті Державної прикордонної служби України, а будуть відповідати чинному законодавству України.
Наразі студентами вже направлено численні запити, ініційовано судові позови, підписання петицій та звернення Європейської студентської спілки до українських уповноважених органів та європейських політиків
(Statement of Ukrainians Studying Abroad Blocked At The Borders), тому щиро сподіваємось на цивілізоване вирішення цього питання найближчим часом.
 

[1] стаття 13 Закону України “Про міжнародне приватне право”, Закон України “Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” № 2933-III від 10 січня 2002 року

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]