Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
01.07.2011 14:01

Закон про корупцію: короткий аналіз

Ухвалено новий Закон про боротьбу з корупцією

УХВАЛЕНО НОВИЙ ЗАКОН ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ

 Сьогодні набув чинності Закон «Про засади запобігання та протидію корупції».Даний закон запроваджує деякі важливі нововведення, які слід мати на увазі тавраховувати на практиці.

  1. Розширення кола суб’єктівкорупційних діянь.

 Перелік суб’єктів корупційних діянь, що охоплював зазвичай лише осіб зістатусом державних службовців було доповнено:

 -         особами,які надають публічні послуги (напр., нотаріус, аудитор, третейський суддя,арбітражний керуючий, оцінювач і т.д.);

-         особами,які не є державними службовцями, проте отримують заробітну плату з державногочи місцевого бюджету (напр., вчителі, лікарі);

-         особи,які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанняморганізаційно-розпорядчих або адміністративно господарських функцій упідприємствах приватного сектору (напр., директор, керівник підрозділу,завгосп);

  2. Розширення колакорупційних діянь.

 Серед звичного переліку, який охоплював сприяння у підприємництві звикористанням посадового/службового становища, здійснення підприємницькоїдіяльності (безпосередньо або через входження до керівних органів юридичнихосіб), відмову у наданні інформації та неправомірне сприяння у тендернихпроцедурах, з’явилися:

 -         неправомірнесприяння («протежування») у призначенні особи на посаду (для всіх суб’єктів);

-         зайняттяіншою, крім підприємницької, оплачуваною діяльністю (у т.ч. на умовахсумісництва) крім викладацької/творчої/наукової/медичної практики, якщо тількизаконом безпосередньо не вказано на наявність такого права (напр., щодо правапрацювати за сумісництвом особам, які не є керівниками підприємств) (длядержавних службовців);

-         одержаннядарунків/пожертв за рішення/дії/бездіяльність в інтересах дарувальника (у т.ч.вчинені іншими особами), а також від підлеглих (для державних службовців таосіб, що отримують заробітну плату з бюджету/надають публічні послуги).

  3. Обмеження щодо роботизвільнених осіб.

 Після звільнення державного службовця з посади йому забороняється:

 -         протягом1 року укладати трудові договори/правочини з особами, що були підконтрольнійому на час перебування його на посаді;

-         розголошуватиабо іншим чином використовувати інформацію, яка стала йому відомою у процесіроботи за посадою на державній службі.

  4. Заборона відмовляти унаданні інформації.

 Всім суб’єктам корупційних діянь (у т.ч. посадовим особам юридичних осібприватного сектору) забороняється відмовляти запитувачам у наданні інформації,а так само надавати запитувану інформацію несвоєчасно/недостовірно/не у повномуобсязі. Право на такі запити мають всі особи щодо публічної інформації(відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації»), адвокати(відповідно до Закону «Про адвокатуру») тощо.  

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net