Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
08.08.2017 14:28

Про конкурс до Верховного Суду або про втрачену довіру до ВККС

Партнер юридичної фірми "Arbitis"

Про конкурс до Верховного Суду від учасника конкурсу, про результати конкурсу до Верховного Суду та рейтинг.

Ще раз помилився. І знову на довірі.

Повірив у чистоту намірів людей, які входять до складу Вищою кваліфікаційної комісії суддів України. Да, повірив С.Ю. Козякову, С.О. Щотці, А.О. Зарицькій та іншим, оскільки вважав щирим їх бажання змінити країну шляхом чесного формування вищої судової установи.

На жаль, цього не відбулося.

Я, як учасник конкурсу можу стверджувати конкурс до Верховного суду проведено відкрито, публічно та НЕЧЕСНО.

Комісія в оцінці кандидатів мала діяти безсторонньо (неупереджено), що робить вірним твердження - кандидати з приблизно однаковими показниками мали отримати приблизно однакові бали (можлива похибка до 5%).

В противагу цьому постулату, Комісія використала свої дискреційні повноваження упереджено на користь певних осіб, чим спотворила результати конкурсу.

Зазначене твердження зроблено на підставі аналізу рейтингу кандидатів, матеріалів їх досьє кандидатів та відеозаписів співбесід з кандидатами.

Критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної компетентності проводиться з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації.

Порівняємо двох кандидатів з числа науковців: М.В. Селіванова (кінцевий рейтинг 621,41 балів, 58 місце рейтингу) та Є.В. Краснова (кінцевий рейтинг 743,58 балів, 26 місце рейтингу).

Різниця складає 122,17 бали.

При цьому 210 балів розподілялися об 'єктивно - за результатами анонімного письмового тестування (90 балів) та виконання практичного завдання (120 балів).

Об 'єктивн і показники розподілу 210 балів за результатами анонімного письмового тестування (90 балів) та виконання практичного завдання (120 балів)


М.В. Селіванов

Є.В. Краснов

Порівняння

Результати анонімного письмового тестування

72,75

62,25

10,5 балів перевага М.В. Селіванова

Результати практичного завдання

77

70

7 балів перевага М.В. Селіванова

Разом

149,75

132,25

17,5 балів перевага М.В. Селіванова

За результатами дослідження досьє та співбесіди комісія виставляла максимально можливі 790 балів.

Комісія з можливих 790 балів виставила М.В. Селіванову 471,66 балів (621,41 — 149,75), що складає 59,7% від максимально можливих (471,66/790) та Є.В. Краснову 657,75 (743,58 — 132,25), що складає 83,26% від максимально можливих (657,75/790).

Різниця в балах складає 186,09 балів (23,56 %).

Відповідно має бути разюча відмінність в матеріалах досьє та при співбесіді.

Матеріали досьє

М.В. Селіванов - https://drive.google.com/open?id=0B0qFsx0W2AiLc185V2EyU1U3dHM

Є.В. Краснов - https://drive.google.com/open?id=0B0qFsx0W2AiLa0JiZFp4ejhWTVE


Порівняння матеріалів досьє


М.В. Селіванов

Є.В. Краснов

Порівняння

Наявність наукового ступеню

Наявний, кандидат юридичних наук

Наявний, кандидат юридичних наук

Показники рівні

Наявність вченого звання

Наявний, звання - доцент

Наявний, звання - доцент

Показники рівні

Наявність свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Наявний

Наявний

Показники рівні

Наукова спеціалізація

12.00.03 “цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право”

Тема дисертаційного дослідження: “Захист права на комп'ютерну програму: авторсько-правовий аспект”


12.00.05 “трудове право; право соціального забезпечення”

Тема дисертаційного дослідження: “Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України”

В господарській юрисдикції не розглядаються трудові спори.

Відповідно до п. 6 ст. 37 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", у Касаційному господарському суді обов'язково створюються окремі палати для розгляду справ щодо (про):

2) захисту прав інтелектуальної власності, а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством.

М.В. Селіванов має наукову спеціалізацію, яка відповідає спеціалізації Касаційного господарського суду.

Умовно - перевага М.В. Селіванова (принцип спеціалізації)

Наявність наукових робіт

Наявні, в анкеті зазначено 3 наукові праці

Наявні, в анкеті зазначені 9 наукових праць

Анкети не містять вичерпного переліку наукових праць обох кандидатів.

Вказані М.В. Селівановим наукові праці безпосередньо відносяться до господарського процесу та до права інтелектуальної власності, тобто мають відношення до спеціалізації, яка відповідає спеціалізації Касаційного господарського суду.

Умовно перевага М.В. Селіванова (принцип спеціалізації)

Діяльність з підготовки докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук

Наявний, 1 особа

Наявний, 6 осіб

Перевага Є.В. Краснова

Досвід професійної діяльності щодо представництва у судових установах

Наявний

в анкеті зазначено 7 позиції

Припускаємо, що наявний

в анкеті не зазначено

Умовно перевага М.В. Селіванова

Мотиваційний лист

Кандидат декларує свої мотиви бажанням “вирішити якнайменш 3 практичні задачі: впровадити повноцінний “Електронний суд”, змінити практику з повернення справи на новий розгляд та змінити практику викладення тексту судового рішення.”


Кандидат декларує свої мотиви наступним: “Тому байдужість до виконанням суддями своїх обов'язків, непрофесіоналізм і некомпетентність у вирішенні спорів, неспроможність здійснення правосуддя та нехтування правом кожного громадянина на справедливий суд — це самі ті проблеми, на подолання яких буде спрямована значна частина моєї діяльності на посаді судді Касаційного господарського суду”


Окремого аналізу заслуговують мотиваційні листи кандидатів.

Мотиваційний лист М.В. Селіванова містить задачі, які бажає вирішити кандидат на посаді судді Верховного суду - “вирішити якнайменш 3 практичні задачі: впровадити повноцінний “Електронний суд”, змінити практику з повернення справи на новий розгляд та змінити практику викладення тексту судового рішення.”

При цьому кандидат зазначає конкретні шляхи вирішення цих задач.

Мотиваційний лист Є.В. Краснова містить наступні мотиви: “Тому байдужість до виконанням суддями своїх обов'язків, непрофесіоналізм і некомпетентність у вирішенні спорів, неспроможність здійснення правосуддя та нехтування правом кожного громадянина на справедливий суд — це самі ті проблеми, на подолання яких буде спрямована значна частина моєї діяльності на посаді судді Касаційного господарського суду”.

Оцінимо це висловлювання через застосування ст. 10 Кодексу суддівської етики: Суддя повинен виконувати обов’язки судді безсторонньо і неупереджено та утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів у рівності професійних суддів, народних засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя.

Чи не виникне у будь-якого об'єктивного спостерігача сумніву у рівності професійних суддів, більшість з яких, на думку Є.В. Краснова, виявляють “байдужість до виконанням суддями своїх обов'язків, непрофесіоналізм і некомпетентність”?

З точки зору Комісії мотиваційний лист Є.В. Краснова відповідає професійній етиці.


Співбесіди

М.В. Селіванов https://www.youtube.com/watch?v=9unhpekdGsA&feature=youtu.be&t=12033

Є.В. Краснов https://youtu.be/Oxwb8uqpcII?t=26382

Під час співбесіди з М.В. Селівановим, член Комісі С.О. Щотка відмітив якість мотиваційного листа та розуміння кандидатом проблем господарського процесу.

Звертаю на увагу на співбесіду з Є.В. Красновим.

Запитання Ю.Г. Тітова: “Чого Ви вирішили стати суддею”

Частина з відповіді Є.В. Краснова: “..є бажання зробити щось, щоб бути частиною змін”. Що саме хоче зробити Є.В. Краснов зі співбесіди встановити неможливо.

Виходячи з принципу спеціалізації Касаційного господарського суду, незрозумілі питання щодо трудового кодексу, адже усім відомо що в господарській юрисдикції трудові спори не розглядаються.

Додамо до цього, дані тесту General Skills, за яким у М.В. Селіванова об 'єктивний показник склав 26,5 бала, що відноситься до високого показнику (середній рівень 12-14 балів). Даних Є.В. Краснова у відкритому доступі немає, тому зробимо припущення що цей показник у обох кандидатів рівний.

Таким чином, матеріали досьє та співбесіда свідчать про приблизну рівність об'єктивних показників кандидатів, а оцінка Комісії для одного кандидата є занадто лояльною (83,26% від максимально можливих — 657,75/790), а для іншого занадто суворою (59,7% від максимально можливих 471,66/790).

або

1. Не має значення рівень знань виявлений під час тестування та виконання практичного завдання;

2. Не має значення мотиваційний лист;

3. Не має значення наукова спеціалізація;

4. Не має значення стаж науково-педагогічної діяльності;

5. Не має значення результат тесту General Skills;

6. Має значення виключно суб'єктивна оцінки членів Комісії.

З наведеного будь-який об 'єктивн ий спостерігач може дійти до висновку: об 'єктивни х даних для оцінки Комісію Є.В. Краснова на 186,09 балів (23,56 %) вище за М.В. Селіванова немає.

Пояснити різницю в балах можливо тільки упередженим ставленням до конкурсантів. Тобто, комісія використала свої дискреційні повноваження упереджено на користь певних осіб, чим спотворила результати конкурсу.

Особисто для мене не є пріоритетом заняття посади судді. Я підприємець, адвокат, науковець. Я антикрихткий. Я можу і буду просувати зміни судочинства знизу — наповнювати верховенство права реальним змістом, створювати сервіси електронного суду, писати статті спрямовані на зміну практики з повернення справи на новий розгляд та змінну практики викладення тексту судового рішення.

Цього мене не позбавить жодна комісія.

Але комісії вдалося вбити довіру тих, хто від самого початку вірив в реформу судів - учасників конкурсу. Вбити мою довіру.

Прикро, що “обрані” в такий спосіб судді будуть якнайменш 20 наступних років формувати судову практику і очікування на покращення у судочинстві з великою долею імовірності можуть бути марними.

P.S.  Це в жодному разі не ставить під сумнів перемогу Віталія Юрійовича Уркевича, Костянтина Миколайовича Пількова, Ганни Олександрівни Вронської, Олени Рувімівни Кібенко, Сергія Вікторовича Жукова.

Ви дійсно достойні.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]