Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.12.2016 17:29

Додаткові гарантії захисту вкладників недобросовісних банків

Народний депутат України VIII скликання (2014-2019)

Зрозуміло, що немає сенсу купувати заборгованість у 100 грн за 100 грн, але за 1 грн бажаючі знайдуться.

Вчора в парламентімною було зареєстровано законопроект № 5578, «Про внесення змін до статті 26Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Про цілі документу тапроблеми, які він вирішує, піде мова нижче.

У зв’язку із прийняттямЗакону України «Про систему гарантування вкладів фізичнихосіб» від 23 лютого 2012 року (номер 4452-У1), істотно зміненоперелік суми граничного розміру відшкодування коштів, які відшкодовуютьсяфізичним особам у разі прийняття Національним банком України рішення провідкликання банківської ліцензії фінансової установи. В свою чергу, керівникифінансової установи, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в більшостівипадків спонукають Національний Банк України застосовувати до такої фінансовоїустанови заходи, що полягають у відкликанні банківської ліцензії. Систематичнокерівники банківських установ брали та продовжують брати рефінансування уНаціонального Банку України  з метоювідновлення платоспроможності банківської установи, при цьому існуютьнепоодинокі випадки, де підписанти, що діють від імені такої установи, виводилиці кошти за кордон різними «схемами».

В більшості випадківбанківські установи після отримання рефінансування від Національного БанкуУкраїни, через деякий час стають неспроможними виконувати свої зобов’язання ніперед вкладниками, ні перед кредиторами. В першу чергу, така ситуація пов’язаназ тим, що ні акціонери, ні керівники фінансової установи не зацікавлені увідновлені платоспроможності свого банку. Цепризводить до того, що юридичні та фізичні особи, які мають кошти на поточнихта депозитних рахунках, втрачають в більшості випадків свої заощадження. Справедливість полягає в тому, що відповідно до цьогозакону, який успішно діє сьогодні, фізичні особи, що мають кошти на рахунках в банку, під часліквідаціїостаннього мають правоотримати лише суму коштів з поточного чи депозитного рахунку, яка не перевищуєсуми граничного розміру, що відшкодовується фондом фізичним особам.

Водночас, згідноч.1 ст.36Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого2012 року (номер 4452-У1), з дня процедури виведення Фондом банку з ринку призупиняються всіповноваження органів управління банку та органів контролю. Фонд перебирає всі повноваження органів управління банку та органівконтролю з дня введеннятимчасової адміністрації і до припинення її роботи.  Всьогоднішніх реаліях існують комерційні компанії, що мають фінансову ліцензію, і після отримання акредитації у Фонді займаютьсяпідготовкою до продажу або викупом кредиторської заборгованості фізичних осіб,що мають споживчі кредити. Звісно, на папері такі компанії носять інші назви,але склад цих компаній та їх фактичні власники залишаються тіж самі - власники банківської установи, щодовели банк до неплатоспроможності. Цей викуп відбувається за ціною значноменшою, аніж у запропонованому на розгляд Верховної Ради України законопроекті.Більше того, зазначені комерційні компанії, викуповуючи за домовленістю зФондом кредиторську заборгованість по споживчим кредитам фізичних осіб, маютьна меті не допомогти фізичним особам припинити їх зобов’язання по споживчому кредиту, а навпаки, намагаються через різнісхеми (в тому числі через рейдерські, бандитські захоплення майна громадянин,залякування, побиття та інші заборонені законом методи) стягнути з громадянзавищені суми. В непоодиноких випадках зазначені компанії пропонують фізичнимособам послугу - викупити через свою компанію з дисконтом кредиторськузаборгованість по споживчому кредиту. В свою чергу, переважна більшість співробітників таких комерційних компаній - це співробітники банківської установи, у якоїНаціональний Банк України за доведення банку до банкрутства відкликавбанківську ліцензію. Зазначені особи дуже тісно співпрацюють з ліквідаторомцього банку, що ставить в нерівне становище колишніх клієнтів банку.

Зазначена інформація міститься на сайтах банків, щознаходяться на стадії ліквідації, та на сайті Фонду. Банківські установи після проведенняекспертної оцінки майна, що є предметом відповідного кредитного договоруфізичної особи, розміщують її на своєму сайті, де зазначають сумузаборгованості в цілому по кредитному договору та стартову ціну продажу. Дляпідготовки до продажу цієї кредиторської заборгованості фізичних осіб поспоживчим кредитам формуються лоти, які можуть складатися як з одного, так із сотні кредитних договорів фізичних осіб, яківикуповуються юридичними особами, компаніями, що тісно співпрацюють з Фондом,за ціною інколи в десятки разів меншою, аніж в подальшому, після купівлі, колипред’являють кредиторські вимоги до фізичної  особи, що має кредиторськузаборгованість по споживчому кредиту. На увагу заслуговує той факт, що післяпроведення торгів, якщо покупець на момент продажу відсутній, то ціна будезнижуватися до тих пір, поки не знайдеться бажаючий придбати кредит.

Зрозуміло, що немає сенсу купувати заборгованість у 100грн за 100 грн, але за 1 грн бажаючі знайдуться. Так, наприклад, заборгованістьфізичної особи по споживчому кредиту в сумі  7 млн. 800 тис. грн, що належалаПАТ «АКБ «КИЇВ», у якого відкликали банківськуліцензію, продається Фондом за  475393.64 грн. (зазначена інформація міститься на сайті Фонду за адресою:

 http://www.fcbank.com.ua/ocenka23092016.phpміститься Таблицяпо вартості кредитів на 23.09.2016р. щодо кредитних договорів фізичних осіб,по яким здійснена оцінка для продажу у 2017 році, з якої зрозуміло,яказаборгованість і яка початкова сума буде винесена на перші торги. 
 
Непрозора, несправедлива поведінка гравців фінансовогосередовища, з одного боку, тих осіб, якісвоїми діями довели банк до відкликання банківської ліцензії, а з іншого боку, осіб, як, маючи фінансовуліцензію і перебуваючи в тісних стосунках з Фондом, викуповують за безцінь кредиторську заборгованість фізичних осіб поспоживчим кредитам, з метою подальшого його перепродажу. Такі дії призводять дозагострення дисбалансу сил між громадянами як агентами громадянського суспільства та владою в цілому. Не безуваги залишається і депутатський корпус Верховної Ради України, який покликанийстояти на захисті інтересів, в першу чергу, громадян України.

Фактично прийняття цього законопроекту в певній мірівирішить питання прискорення повернення фізичними особами – резидентамиУкраїни, що мають споживчі кредити, - суми граничногорозміру. Відшкодування фондом буде відбуватися прозоро, без корупційних схем якз боку комерційних фірм, що мають фінансову ліцензію, так і з боку фонду.З’явиться можливість спонукати керівництво фінансової установи до менш ризикованихспособів ведення фінансово-господарськоїдіяльності банку та частково відновить довіру громадян до банківськоїсистеми.     
 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи