Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.03.2014 09:25

Звернення Національної спілки архітекторів України

Віцепрезидент Національної спілки архітекторів України

Архітектори незалежної України висловлюють подив і обурення актом неприхованої агресії з боку Росії, спрямованої нібито на захист російськомовного населення нашої країни.

Звернення Національної спілки архітекторів України

Архітектори незалежної України висловлюють подив і обурення актом неприхованої агресії з боку Росії, спрямованої нібито на захист російськомовного населення нашої країни. Це - брехня. Концепція військового втручання Росії побудована на грубо сфабрикованій дезінформації, що  зовсім не відповідає дійсності. Україна - держава, в якій багато людей говорили і говорять російською мовою, і їхні права ніколи не обмежувалися. Впродовж півтори тисячі років, ще з часів Київської Русі, в Україні мирно співіснують різні національності. Архітектуру України створювали зодчі всіх народів, і ми пишаємося тим, що саме в нашій країні найбільш повно розкрився їх талант. І зараз архітектори усіх регіонів України - Києва, Донецька, Криму, Дніпропетровська, Львова, Одеси - підтримують демократичні зміни і засуджують злочинну політику екс-президента Януковича. Ми єдині з народом України.

Цілісність України і непорушність її кордонів гарантована міжнародними документами, в тому числі її відмовою від ядерного статусу. Саме український народ в 1986 прийняв на себе основний удар чорнобильської катастрофи. У боротьбі за свої права 10 днів тому були по-звірячому вбиті кращі сини українського народу всіх національностей. Ми не можемо допустити нової трагедії нашого народу. Нам дорогі всі громадяни нашої країни.

Закликаємо світову громадськість, архітекторів усього світу проявити солідарність і підтримати український народ в захисті своїх цивільних прав, неподільності України, формування європейської незалежної держави. Необхідно засудити та зупинити протиправні дії російського уряду і зберегти територіальну цілісність України, гарантовану міжнародним правом. Європа і світ не повинні зрадити пам'ять українських героїв, які загинули під європейськими прапорами, борючись за європейське майбутнє.

Обращение Национального Союза архитекторов Украины

Архитекторы независимой Украины выражают недоумение и возмущение актом неприкрытой агрессии со стороны России, направленной якобы на защиту русскоговорящего населения нашей страны. Это - ложь. Концепция военного вмешательства России построена на грубо сфабрикованной дезинформации, совершенно не соответствующей действительности. Украина - государство, в котором многие люди говорили и говорят на русском языке, и их права никогда не ущемлялись. На протяжении полутора тысяч лет, еще со времен Киевской Руси, в Украине мирно проживают разные национальности. Архитектуру Украины создавали зодчие разных народов,  и мы гордимся тем, что именно в нашей стране наиболее полно раскрылся их талант. И сейчас архитекторы всех регионов Украины - Киева, Донецка, Крыма, Днепропетровска, Львова, Одессы – поддерживают демократические перемены и осуждают преступную политику экс-президента Януковича. Мы едины с народом Украины.

Целостность Украины и незыблемость ее границ гарантирована международными документами, в том числе ее отказом от ядерного статуса. Именно украинский народ в 1986 принял на себя основной удар чернобыльской катастрофы. В борьбе за свои права 10 дней назад были зверски убиты лучшие сыновья украинского народа всех национальностей. Мы не можем допустить новой трагедии нашего народа. Нам дороги все граждане нашей страны.

Призываем мировую общественность, архитекторов всего мира проявить солидарность и поддержать украинский народ в защите своих гражданских прав, неделимости Украины, формирования европейского независимого государства. Необходимо осудить и остановить противоправные действия российского правительства и сохранить территориальную целостность Украины, гарантированную международным правом. Европа и мир не должны предать память украинских героев, которые погибли под европейскими флагами, борясь за европейское будущее.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]