Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
07.10.2020 11:23

Заява про неплатоспроможність фізичної особи: практика проти теорії

Адвокат, старший юрист Юридичної компанії "Nobili", маркетолог

Провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи (фізичної особи-підприємця) може бути відкрито лише за заявою боржника.

Фізична особа, яка вважає, що є підстави для відновлення її платоспроможності, може звернутися до господарського суду за місцем реєстрації. До суду фізична особа подає заявою про відкриття провадження, із за наявності відповідних підстав, які вказують на неплатоспроможність чи її загрозу.

В заяві особа обов’язково має зазначити найменування господарського суду, власні прізвище, ім’ я, по батькові та контактні дані (реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця проживання та (або) реєстрації, номер засобу зв’язку та електронну пошту), викласти обставини, що стали підставою для звернення до суду (у кожному конкретному випадку вони різні та індивідуальні) та зазначити перелік документів, які додаються до заяви, а саме:

1. Квитанцію або платіжне доручення про авансування на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень. Винагорода складає 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць.

При цьому фізичній особі варто враховувати, що якщо процедура триває понад 3 місяці, то йому особисто доведеться оплачувати винагороду, або оплачувати її із коштів від продажу майна.

2. Виписку та/або Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує наявність (відсутність) статусу фізичної особи – підприємця. Якщо боржник додає витях, то його варто отримувати ближче до дати подання заяви.

3. Конкретизований список кредиторів і боржників. В такому списку варто зазначити всі контактні та ідентифікуючі дані кредиторів (боржників), їх адреси, суму заборгованості, наявність забезпечення (іпотеки), суми часткового погашення боргу та судові рішення при їх наявності.

4. Власний опис майна фізичної особи, що належить на праві власності та копії документів, що підтверджують право власності. Такими документами можуть бути договори, свідоцтва, акти та інші документи, оскільки їх перелік залежить від тих правовстановлюючих документів, які діяли на час набуття права власності.

5. Перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб. У такому переліку потрібно вказати як рухоме так і нерухоме майно. Окремо варто додати Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта.

6. Копії документів про укладені договори (вчинені правочини) щодо належного фізичній особі нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів. Такі договори потрібно подати, якщо вони були укладені протягом року до подання заяви та якщо іх сума 30 і більше розмірів мінімальної заробітної плати.

Якщо заявником не вчинялися (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, то про це варто вказати у заяві.

7. Відомості про всі наявні рахунки (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном. Дані про банківські рахунки потрібно отримати від податкового органу та із банків. В документах має бути зазначено залишок грошових коштів на таких рахунках. Також, додатково надається виписка із таких рахунків за 3 останні роки до подання заяви про неплатоспроможність.

8. Копію трудової книжки. Якщо трудової книжки немає, то у заяві варто зазначити про це.

9. Відомості про роботодавця. Якщо боржник працює за трудовим договором, то потрібно вказати всі ідентифікаційні дані роботодавця, його місцезнаходження. Якщо боржник не перебуває у трудових відносинах, то про це варто зазначити у заяві.

10. Декларацію про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність. Декларація подається за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви. Декларація має містити інформацію про майно, доходи та витрати фізичної особи і членів її сім’ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

Якщо боржник не проживає із членами сім’ї та не знає про їх майно, доходи та витрати, то йому варто звернутися до них із відповідними листами та запросити такі дані. Якщо дані не були надані, то про це вказується в декларації та надаються копії такої переписки.

Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність має відповідати формі, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 21.08.2019  року за № 2627/5.

Така декларація подається безпосередньо до суду, як додаток до заяви.

Також, для підтвердження сімейних відносин чи їх відсутність, боржнику варто надати копії судових рішень (за їх наявності), свідоцтва про розірвання шлюбу, Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища, тощо.

11. Довідку про відсутність судимості. Таку довідку варто отримати ближче до дати подання заяви.

12. Довіреність чи інший документ. Якщо у фізичної особи немає  представника, то такий документ не надається.

13. Копію паспорта громадянина України. Якщо паспорт у вигляді ID-картки, то варто додати Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

14. Копію Реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Такий документ варто подати навіть якщо він вказаний в ID-картці.

15. Копію Довідки про реєстрацію місця проживання (Додаток 13). Таку довідку варто отримати ближче до дати подання заяви.

16. Постанови про відкриття виконавчих проваджень та вчинення інших виконавчих дій. У разі відсутності таких постанов, варто додати роздруківки із Реєстру боржників та (або) Автоматизованої системи виконавчих проваджень. Якщо щодо боржника відсутні виконавчі провадження, то про це варто зазначити у заяві.

17. Пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів). В такому плані варто зазначити обставини, які спричинили неплатоспроможність, інформація про визнані судом вимоги кредиторів, інформація про майновий стан заявника, інформація про всі доходи та доходи, які заявник розраховує отримати, розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів та строки такого погашення, а також інші відомості.

18. Копії документів, які  підтверджують обставини, що стали підставою для звернення до суду та були описані в заяві про відкриття провадження про неплатоспроможність.

Загалом підготовка заяви про неплатоспроможність фізичної особи має індивідуальний характер та залежить від певних обставин, що має своє відображення відповідно і у додатках до неї. Вище наведений перелік додатків сформований мною, виходячи із обов’язкових вимог Кодексу України з процедур банкрутства, судової практики та особистого професійного досвіду ведення такої категорії справ.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи