Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
28.08.2017 20:08

Максимум ефективності та мінімум проблем? Легко!

Обираємо правильну форму для бізнесу чи соціального проекту.

Обираємо правильну форму для бізнесу чи соціального проекту

Найбільш розповсюдженими формами ведення бізнесу є ТОВ, ПП, ФОП.

Ведення соціальних проектів, зокрема, альтернативних шкіл,[1] можливо також в інших форм: громадські об’єднання, благодійні організації, приватні установи та заклади тощо.

Нижче наведено плюси та мінуси зазначених популярних форм для бізнесу (ТОВ, ПП, ФОП), а також такої популярної форму для альтернативних освітніх проектів, як громадська організація-юридична особа зі статусом неприбутковості.

Інформація нижче є актуальною для ведення бізнесу / соціальних проектів у різних сферах. Разом з тим, розглянуто такий важливий критерій для альтернативних освітніх проектів, як ліцензія на надання освітніх послуг. Якщо у вас інший напрямок - можна просто не приймати до уваги інформацію щодо ліцензії, в іншому аналіз актуальний для будь-якої діяльності.

Скорочення:

1. ФОП - фізична особа-підприємець;

2. ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю;

3. ПП - приватне підприємство;

4. НГО - громадська організація-юридична особа зі статусом неприбутковості;

5. ЄСВ - єдиний соціальний внесок.

1. Фізична особа-підприємець (ФОП)

1.1. Загальні плюси:

1.1.1. Найпростіше в бухгалтерії та звітності;

1.1.2. В будь-який момент можна забрати гроші з бізнесу без додаткових оформлень і податків;

1.1.3. Можна не відкривати розрахунковий рахунок та не використовувати РРО/касовий апарат (релевантно для ФОП на єдиному податку 2–3 групи, при умові, що оборот за рік не перевищує 1 млн. грн., а також для платників податку першої групи незалежно від суми обороту[2]);

1.1.4. ФОП на першій-другій групах єдиного податку чітко знає свої витрати на податки на збори (у 2017 р. для другої групи це 640 грн. на місяць єдиного податку та 704 грн. на місяць ЄСВ);

1.1.5. Можливість використання ФОП майна та/або майнових прав, що належать їй як звичайній фізичній особі без додаткових оформлень/процедур;

1.1.6. Не потрібен статутний документ (його розробка, нотаріальне завірення та реєстрація).

1.2. Загальні мінуси:

1.2.1. Неможлива повноцінна участь кількох партнерів (можливе часткове вирішення через договори та шляхом видачі довіреностей);

1.2.2. Необхідно сплачувати ЄСВ незалежно від факту ведення діяльності чи наявності прибутків/збитків (варто зауважити, що від сплати ЄСВ звільнені пенсіонери та інваліди, що отримують соціальну допомогу);

1.2.3. Відповідальність - в межах усього майна, що належить фізичній особі, в тому числі того, що не використовується в підприємницькій діяльності;

1.2.4. Місце подачі звітності, підпорядкованість контролюючим органам — за місцем проживанням (місце обліку юридичної особи в державних органах можна обрати «зручне»: достатньо укласти договір оренди в бажаному районі та зареєструвати таку адресу у якості юридичної адреси юридичної особи).

1.2.5. ФОП другої групи єдиного податку не може працювати з юридичними особами на загальній системі оподаткування та таким, що мають статус неприбутковості.

1.2.6. У розрізі надання освітніх послуг: ФОП не може отримати ліцензію на надання освітніх послуг (до цього питання я планую повернутися в наступних матеріалах).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

2.1. Загальні плюси ТОВ

2.1.1. Можлива юридично закріплена участь кількох партнерів - як у якості учасників ТОВ, так і членів органів управління:

- в статуті можливо розподілити компетенції та повноваження, визначивши посади фінансового, комерційного директора і т.д., та/або

- в статуті можливо прямо передбачити колегіальне прийняття партнерами рішень по окремим питанням - це може бути реалізовано через:

o відповідну компетенцію загальних зборів учасників,

o створення колегіального виконавчий орган;

o створення додаткових наглядових органів, до складу яких увійдуть партнери або їхні представники, - наглядової ради тощо - з визначенням компетенції таких органів.

2.1.2. Найбільш зручний спосіб продажу та «скидання» бізнесу (шляхом продажу корпоративних прав);

2.1.3. Традиційно ТОВ викликає більшу довіру з боку клієнтів:

- у порівнянні з ФОП супроводження діяльності юридичної особи вимагає складніших процедур та відповідних знань, тобто часто рівень організації багатьох процесів вищий, ніж у ФОП;[3]

- у порівнянні з неприбутковими організаціями, зокрема НГО, ТОВ є більш зрозумілою для пересічної людини формою.

2.1.4. На ТОВ можна оформити ліцензію на надання освітніх послуг.

2.2. Загальне порівняння ТОВ з ФОП (на доповнення вищезазначеного):

2.2.1. Не можна використовувати майно, що належить учасникам ТОВ без додаткового оформлення (-);

2.2.2. Працювати з ФОП на другій групі єдиного податку (найпоширеніша група єдиного податку у ФОП), може лише ТОВ, що теж перебуває на спрощеній системі оподаткування (-);

2.2.3. Виведення грошей із бізнесу потребую додаткових процедур та сплати податків (-);

2.2.4. Необхідне використання РРО (-);

2.2.5. Обмеження відповідальності учасників - у межах їхнього вкладу до статутного капіталу (+).

2.3. Загальне порівняння ТОВ з НГО (на доповнення вищезазначеного):

2.3.1. Пожертвування, а також інші блага, які ТОВ отримує за безоплатними договорами, обкладаються податком (-);

2.3.2. Відсутність можливості використання праці персоналу на волонтерських/безоплатних засадах (-);

2.3.3. Можливий розподіл прибутку серед учасників (+);

2.3.4. Менша увага податкової (+);

2.3.5. Простіше з державною реєстрацією.

3. Приватне підприємство (ПП)

Статус приватного підприємства дуже близький до ТОВ з наступними нюансами:

1) Правове становище ТОВ більш детально врегульовано.

2) Спірне питання щодо меж відповідальності учасника ПП: усім майном чи в межах статутного капіталу.

3) ПП не може створюватися на основі комунальної чи державної власності.

Отже, зазначене вище щодо ТОВ також стосується і ПП. Враховуючи неврегульованість окремих питань щодо ПП, я раджу зупинятися на ТОВ.

Також зазначене щодо ТОВ можна віднести й до акціонерних товариств, товариств з додатковою відповідальністю, командитних товариств, повних товариств. Разом із тим, акціонерні товариства складніші й дорожчі в обслуговуванні. Учасники товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств та повні учасники командитних товариств мають більший обсяг відповідальності, аніж учасники ТОВ. Зазначені види товариств я раджу створювати лише, якщо є в цьому пряма необхідність (кількість учасників товариства більше 100, вид діяльності товариства, який не може здійснювати ТОВ тощо).

4. Громадська організація-юридична особа зі статусом неприбутковості (НГО)

Відразу варто відзначити, що громадська організація-юридична особа не обов’язково повинна мати статус неприбутковості. Вона може бути як на загальній системі оподаткування, так і може бути платником єдиного податку на третій групі.

Однак, саме можливість отримання статусу неприбутковості надає цій формі привабливість у порівнянні з іншими: такий статус дозволяє не сплачувати податок з прибутку підприємств.

4.1. Плюси НГО:

4.1.1. Доходи не оподатковуються, можна отримувати благодійні внески, безповоротну фін. Допомогу без сплати податку на прибуток;

4.1.2. Можна отримувати гранди (в т.ч. міжнародні) - ФОПу або ТОВ навряд чи захочуть виділяти гранд, а якщо ТОВ чи ФОП отримають гранд, то доведеться з отриманої суми сплатити податки;

4.1.3. Персонал може працювати безоплатно (на волонтерських засадах).

4.2. Мінуси НГО:

4.2.1. Не можна розприділяти прибуток між засновниками та членами НГО;

4.2.2. Затрати - лише на статутну діяльність;

4.2.3. Прицільна увага податкової щодо дотримання вимог неприбутковості;

4.2.4. Кошти можна приймати лише через РРО або банківський рахунок (водночас ФОП на другій-третій групі може приймати готівку, якщо його обіг не перевищує 1 млн. грн. на рік, на першій групі - незалежно від суми обороту);

4.2.5. Неоднозначне ставлення податкової до цивільно-правових договорів, оплату за якими отримують члені НГО (в різних листа ДФС займає протилежну позицію щодо того, чи дозволені виплати учасникам НГОна підставіцивільно-правових договорів).

Щодо оформлення ліцензії на НГО.

Є точка зору, що НГО не може отримати ліцензію на освітні послуги. Обґрунтування приблизно наступне:

1) Щоб оформити ліцензію на юридичну особу до кодів видів економічної діяльності (КВЕД) такої юридичної особи має бути включено КВЕД з надання освітніх послуг;

2) НГО може мати лише один КВЕД;

3) Громадська організація повинна мати один із КВЕДів, зазначених у розділі 94 Класифікатора видів економічної діяльності;

4) Освітні послуги відповідають КВЕДам, включеним до 85 розділу Класифікатора видів економічної діяльності.

Отже, НГО не може мати КВЕД, необхідний для отримання ліцензії, відповідно, не може отримати ліцензію

Чимало чиновників, яким подається заява для отримання статусу неприбутковості, коли бачать кілька КВЕДів, радять: «Переробіть, щоб був один КВЕД, а то доведеться Вам відмовляти». Такі ж поради можна часто почути від осіб, які надають посередницькі послуги з державної реєстрації НГО та отримання статусу неприбутковості.

Але я не погоджуюсь із твердженням щодо неможливості НПО мати кілька КВЕДів — зазначене не ґрунтується на чинному законодавстві.

Більшість відомих мені неприбуткових організацій мають справді один КВЕД. Однак, вважаю, що це данини традиції, яка історично склалася. Традиція у свій час ґрунтувалася на ст. 157 Податкового кодексу України. Вказана стаття вже деякий час назад була виключена з Податкового кодексу (та й під час її дії там усе було не так однозначно). Й особисто мені не відомо про жоден випадок відмови у включенні до Реєстру неприбуткових організацій на наявності у юридичної особи кількох КВЕДів (разом із тим, знаю чимало випадків «порад» залишити один КВЕД).

Разом із тим, не потрібно забувати про ст. 8 Закону України «Про освіту». Згідно з цією нормою навчально-виховний процес у навчальних закладах має бути вільним від втручання громадських організацій.

У випадку з наданням НГО освітніх послуг, вважаю доцільним створення НГО окремого підприємства з метою подальшого оформлення ліцензії на освітні послуги.

Зазначений вище перелік форм не є вичерпним. Зокрема, для альтернативної освіти варіантом може бути благодійна організація або приватна установа.

Окрім зазначених вище критеріїв для обрання форми дуже важливим є питання оподаткування. Адже від того, скільки ви будете платити державі та на яких умовах, дуже часто залежить остаточний вибір. Я планую розглянути це питання найближчим часом, звернувши особливу увагу на освітні проекти.

Порівняння загальної і спрощеної систем оподаткування юридичних осіб я збираюсь зробити трохи згодом.


[1] Хто не в темі може почитати, наприклад, тут https://life.pravda.com.ua/society/2016/08/17/216668/

[2] Проаналізувати загальну та спрощену системи оподаткування фізичних та юридичних осіб я планую пізніше.

[3] Разом із тим, чимало людей обізнані, що ФОП відповідає перед контрагентом у межах усього свого майна, а учасник ТОВ - лише в межах свого вкладу. Вказане нерідко стає більш вагомим аргументом на користь співпраці з ФОП, а не тов. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]