Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.12.2021 11:01

Поставка товару

Керуючий партнер юридичної компанії Dobrolaw, адвокат

Порушення гарантій, строків та якості товару

Кожен підприємець у своїй діяльності принаймні раз мав справу із дією договору поставки товару. І не завжди такий досвід був позитивним, адже постачальники, за різних умов, порушують умови договору, що негативно впливає на ведення господарської діяльності надалі. Як же оформити належний договір, детально прописати відповідальність сторін та уникнути будь-яких ризиків на етапі виконання договору?

Аби допомогти підприємцям уникнути зайвого клопоту в майбутньому, я проаналізував законодавчі положення, що стосуються прав і обов’язків сторін. Тож, аби постраждалій стороні юридично грамотно захиститись варто знати наступне. 

Законодавче визначення

Пропоную почати з основ. Відтак, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Таким чином, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. Одночасно з товаром продавець має передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

Важливо розуміти, що продавець повинен передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, — кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. З моменту вимоги боржник повинен передати товар у семиденний строк, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. 

Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. 

Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов'язку передати товар. 

Товар вважається наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці й покупець поінформований про це. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема шляхом маркування.

Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві. 

Про належну якість товару та строки

Перейдемо до наступного критерію. Якість товару — одна із найважливіших його ознак, оскільки якість — це сукупність характеристик товару, що стосуються його здатності задовольняти встановлені й передбачені потреби.

Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу. Якість продукції охоплює не лише споживчі, але й технологічні властивості продукції, конструкторсько-художні особливості, надійність тощо.

У договорі якість товару визначається шляхом вказівки на нормативні документи зі стандартизації або показників якості (кількісних характеристик товару, надійності, безпеки, енергоспоживання, ергономічних, екологічних, естетичних та ін.) товару.

Якщо сторони обирають другий спосіб формування умов з якості товару, вони викладаються у специфікації, що є невіддільною частиною контракту.

Під гарантією якості товару слід розуміти ручання продавця про відсутність у товарі в момент його передачі або в інший момент, встановлений у договорі, недоліків по якості товару, що знижують його вартість або не дозволяють використовувати відповідно до мети, передбаченої договором.

За загальним правилом товар повинен відповідати вимогам по якості у момент його передачі від продавця до покупця.

Разом із тим, сторони у договорі можуть встановити й інший момент визначення відповідності якості товару (наприклад, в момент підписання договору або в момент огляду товару покупцем). 

Окрім цього, якість товару може перевірятись і зі спливом певного терміну після його придбання. Це пов'язується із тим, що покупець не має реальної можливості перевірити якість товару в момент його передачі в силу певних обставин.

Строк, протягом якого продавець гарантує якість товару, іменується гарантійним та визначається як такий, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг. 

Про права покупця

Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право, незалежно від можливості використання товару за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором:

1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару. 

У ситуації, коли продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача товару.

Рекомендую ще на початку співпраці ретельно визначити положення договору й переконатися, що ви будете юридично захищені. Якщо розумієте, що вам потрібна допомога юриста, краще залучитися його підтримкою ще на етапі укладення договору.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи