Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.01.2020 21:42

Прокурорів кличуть на зарплату 29 тис. грн (і це тільки оклад)

Засновниця комунікаційної он-лайн платформи "Держслужба ФОРУМ"

Офіс Генерального прокурора вже підготувався до проведення добору нових прокурорів

10 січня 2020 року було затверджено ряд документів, що регламентують конкурс для прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора (далі – Офіс).

Вимоги до кандидатів та документи для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора

В Офісі хочуть бачити прокурорів з профільною освітою: вищою юридичною освітою, здобутою в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вищою юридичною освітою за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутою в іноземних державах та визнаною в Україні в установленому законом порядку (п.1 абзац другий частини першої ст. 27 Закону України «Про прокуратуру»). Окрім того у цьому Законі для прокурорів Офісу зазначена вимога щодо стажу роботи в галузі права не менше п’яти років та володіння державною мовою. Правда форма підтвердження володіння державною мовою у переліку документів, що необхідно подати для участі в доборі, не зазначена.

Також майбутні прокурори Офісу повинні мати бездоганну, незаплямовану репутацію, що визначатиметься за критеріями доброчесності. Одним із критеріїв є умова аби майбутній прокурор розділяв цінності нової прокуратури і усвідомлював, що її імідж формується кожним прокурором.

Для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора особа подає:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора;

2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

3) анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографію;

4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5) копію трудової книжки;

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;

11) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

12) декларацію доброчесності і родинних зв’язків.

Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора затверджені Генеральним прокурором та розміщені на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.

У заяві, зокрема, зазначається:

«З Порядком проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора, затвердженим наказом Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11 (далі – Порядок), ознайомлений (ознайомлена) та погоджуюся.

Зокрема, підтверджую, що я усвідомлюю та погоджуюся, що в разі неуспішного проходження будь-якого з етапів добору або у випадку прийняття кадровою комісією рішення про припинення моєї участі у доборі, а також за умови неуспішного проходження будь-якого з етапів стажування мене не буде призначено на вакантну посаду прокурора.

Крім того, погоджуюсь із тим, що під час проведення співбесіди та ухвалення рішення кадровою комісію може братися до уваги будь-яка інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб.

Даю згоду кадровим комісіям і робочим групам на повний та безпосередній доступ до інформації, визначеної у пункті 20 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону, з метою її обробки, перевірки та використання під час добору, включаючи інформацію з обмеженим доступом і таку, що містить персональні дані, а також даю згоду на надсилання мені кадровими комісіями у разі необхідності письмових запитань щодо доброчесності».

У Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора передбачено єдиний спосіб подачі документів - шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі. Під час надсилання особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, які вона подала в паперовій формі.

Водночас зазначено, що інформацію про час, місце та спосіб подання документів для участі у доборі; адресу електронної пошти відповідної кадрової комісії, яка прийматиме документи, буде оприлюднено разом із оголошенням про конкурс на офіційному веб-сайті Офісу.

Приймання документів від кандидатів завершується в день, визначений в оголошенні як кінцевий строк їх подання.

Списки осіб, щодо яких кадрова комісія ухвалила рішення про допуск до участі в доборі та про відмову в допуску до участі в доборі, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Офісу не пізніше ніж через 30 днів із моменту оприлюднення оголошення про добір.

Проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора

Добір включає такі етапи:

1) складення іспиту у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;

2) складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки;

3) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності. Для оцінки рівня володіння практичними уміннями та навичками кандидати виконують письмове практичне завдання.

Перелік тестових запитань для іспиту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Офісу не пізніше ніж за сім календарних днів до дня складення іспиту.

Іспит проходитиме автоматизовано з використанням комп’ютерної техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії і триває 100 хвилин. Кількість тестових запитань також 100. Після закінчення часу, відведеного на проходження тестування, тестування припиняється автоматично, а результат виводиться на екран. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

Прохідний бал для успішного складення іспиту становить 70 балів.

До наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 70 або більше балів за результатами складення іспиту, та увійшли до рейтингу, що формується з розрахунку не більш як три кандидати на одну вакантну посаду, оприлюднену в оголошенні про добір.

Для складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички оприлюднюються лише зразки запитань.

Прохідний бал складення іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички встановлюється наказом Генерального прокурора.

До співбесіди допускаються дві особи, що успішно пройшли другий етап конкурсу відповідно до рейтингу.

До співбесіди кандидати виконуватимуть ще одне практичне завдання на визначення рівня володіння практичними уміннями та навичками, необхідними прокурору у його професійній діяльності. На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин.

Співбесіда кандидата складається з:

1) дослідження членами кадрової комісії матеріалів щодо кандидата;

2) послідовного обговорення з кандидатом відповідних матеріалів, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також обговорення результатів виконання ним практичного завдання.

Співбесіда проходить у формі засідання кадрової комісії і триває до 45 хвилин. За наявності об’єктивних причин час, відведений на співбесіду, може бути збільшений за процедурним рішенням кадрової комісії.

Залежно від результатів голосування кадрова комісія ухвалює рішення про успішне чи неуспішне проходження кандидатом добору.

Хто вирішуватиме долю прокурорів

Наразі для проведення добору створено дві кадрові комісії.

Склад першої кадрової комісії:

ЧУМАК Віктор Васильович, ПІДДУБЧАК Максим Олексійович, ОСАДЧА Оксана Володимирівна

Делеговані міжнародними неурядовими організаціями, проектами міжнародно-технічної допомоги та дипломатичними місіями:

ВИГІВСЬКА Людмила, ГРУШОВЕЦЬ Євген, МАЛИШЕВ Борис

Склад другої кадрової комісії:

МАМЕДОВ Гюндуз Айдинович, КРАВЧЕНКО Ольга Олександрівна, ЛАПКІН Андрій Васильович

Делеговані міжнародними неурядовими організаціями, проектами міжнародно-технічної допомоги  та дипломатичними місіями:

АДЕІШВІЛІ Зураб, ДРОЗАЧ Сергій, ФІЛІПЕНКО Дмитро.

Під кожну комісію створено робочу групу.

 Склад робочої групи першої кадрової комісії:

КАРПЕНКО Ігор Іванович - прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора

КОВТУНОВИЧ Ольга Вікторівна - прокурор відділу роботи з кадрами прокуратури Житомирської області

А також юридичні радники:

АНДРУШКО Юлія, БЕРДНІКОВ Євген, ДУЧІДЗЕ Леван, КАРВАЦЬКИЙ Артур, КОВАЛЬЧУК Микола, ЛОРЕН Таскона, МАЛЕТОВ Дмитро, МІРЧЕВ Сергій, НЕДОРІЗАНЮК Катерина, ПІМЕНОВА Дарія, ЧЕРНОВАТИЙ Віктор.

 Склад робочої групи другої кадрової комісії:

КОНОНОВА Валентина Володимирівна - прокурор відділу стратегічного планування та впровадження стандартів діяльності управління стратегічного розвитку, превенції кримінальних правопорушень та реформ Офісу Генерального прокурора.

РИЖЕНКО Вікторія Олегівна - прокурор відділу організації представництва управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Дніпропетровської області.

А також юридичні радники:

БЕЖАШВІЛІ Леван, БОНДАР Антон, ЗБОРОШЕНКО Денис, ІЛЬКОВ Микола, КАРЧЕВСЬКИЙ Костянтин, КОПТЄВА Олена, МАЙКЛ Чан, МИКИТЕНКО Анна, МІХЕЄВ Андрій, ПЕРГУНОВА Євгенія, ТОМЧУК Наталія.

Мотивація

В Офісі гарантують заробітну плату з 1 січня 2020 року прокурорам близько 29 тисяч гривень (тільки оклад) + надбавки. Водночас планується створити умови для підвищення професійного рівня у новостворюваному Тренінговому центрі.

Ще одне. Все це за умови проходження стажування після успішного проходження конкурсу.

Деталі можна прочитати у наказах Генерального прокурора:

1

Наказ Генерального прокурора від 10.01.2020 № 11 «Про затвердження Порядку проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора»

Порядок проведення добору на зайняття вакантної посади прокурора

Додатки

2

Наказ Генерального прокурора від 10.01.2020 № 13 «Про створення першої кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора»

3

Наказ Генерального прокурора від 10.01.2020 № 14 «Про створення другої кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора»

4

Наказ Генерального прокурора від 10.01.2020 № 15 «Про затвердження Порядку проходження стажування в органах прокуратури»

Порядок проходження стажування в органах прокуратури

5

Наказ Генерального прокурора від 17.10.2019 № 233 «Про затвердження Порядку роботи кадрових комісій»

6

Наказ Генерального прокурора від 10.01.2020 № 16 «Про створення робочої групи першої кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора»

Додаток

7

Наказ Генерального прокурора від 10.01.2020 № 17 «Про створення робочої групи другої кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора»

Додаток

За офіційним і неофіційним перебігом конкурсу слідкуйте у групі «АТЕСТАЦІЯ ТА ДОБІР ПРОКУРОРІВ» он-лайн платформи «Держслужба ФОРУМ».

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи