Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.07.2019 12:13

Моніторинг фінансового законодавства (19–25 липня)

Доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права КНУ ім. Тараса Шевченка, бізнес-медіатор

До вашої уваги пропонується щотижневий моніторинг важливих новацій законодавства у сфері фінансів та фінансового права. Не пропустіть нагоду бути у курсі останніх змін!

Постанова Правління НБУ № 97 від 18 липня 2019 року «Про затвердження Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України»

Постановою Правління НБУ № 97 від 18 липня 2019 року затверджено вимоги до процесу управління банками проблемними активами.

Мета: створення комплексного процесу управління проблемними активами, контроль за яким має забезпечуватись радою банку.

Положенням про організацію процесу управління проблемними активами в банках України передбачено врегулювання наступних питань:

- переліку проблемних активів (потенційно проблемні; непрацюючі активи; стягнуте майно, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя);

- складових процесу управління проблемними активами (система раннього реагування; запровадження інструментів врегулювання заборгованості за непрацюючими активами; управління стягнутим майном);

- вимог до організаційних аспектів управління проблемними активами (наявність трирічної стратегії та оперативного плану скорочення рівня та обсягу таких активів; створення окремого підрозділу роботи з непрацюючими активами; моніторинг ефективності процесу);

- управління заборгованістю за непрацюючими активами. Положення вимагає від банків розроблення та запровадження спеціальних процедур та інструментів врегулювання. Вибір найбільш прийнятних з них, включаючи реструктуризацію, позасудове або судове врегулювання, залежатиме від потенційної платоспроможності боржника, а також його готовності співпрацювати з банком;

- процесу управління стягнутим майном. Згідно з вимогами Положення від банків, зокрема, вимагається наявність плану продажу такого майна, внутрішньобанківських процедур щодо його утримання, експлуатації, охорони та страхування від втрати/пошкодження;

- необхідності розроблення банками стратегії управління проблемними активами, яка, серед іншого, передбачатиме наявність реалістичних цільових показників скорочення рівня та обсягу як непрацюючих активів, так і стягнутого майна, що знаходиться на балансі банку, а також шляхи досягнення цих показників.

Також Положенням передбачено 14-місячний строк для поетапної імплементації його вимог, який закінчується восени 2020 року. 

Постанова Правління НБУ від 18 липня 2019 року № 95 «Про затвердження Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп»

Постановою Правління НБУ від 18 липня 2019 року № 95 запроваджено вимоги до розроблення планів відновлення діяльності банків та банківських груп.

Мета: сприяння швидкій стабілізації роботи банків та банківських груп в умовах кризи.

План відновлення діяльності банків та банківських груп розроблятиметься з урахуванням особливостей діяльності відповідної установи, профілю ризику, характеру і обсягів банківських послуг. Розроблення Плану є обов’язковим для системно важливих банків та рекомендованим для інших банків. Зокрема, План має передбачати:

- ефективну систему індикаторів погіршення фінансового стану банків, яка включає кількісні (капітал, ліквідність, прибутковість тощо) та якісні (наприклад, вимоги клієнтів щодо дострокового погашення зобов’язань чи негативні наслідки судових рішень) показники та базується на результатах власної оцінки ризиків банку;

- моделювання стрес-сценаріїв, які включають події, що можуть призвести до неплатоспроможності (дефолту) банку;

- реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості із мінімальними операційними затратами, які визначаються банком за результатами стрес-тестування.

Банки мають подати плани до Національного банку до 01 жовтня 2020 року та щороку їх оновлювати. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 542-р «Про затвердження планів заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику»

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 5 липня 2019 р. № 542-р схвалив План заходів для реформування Податкової та Митної служб.

Мета: сприяння інституційному реформуванню Державної податкової і Державної митної служб, що відповідатиме сучасним міжнародним стандартам та усуне недоліки у системі адміністрування податків, митного оформлення, а також забезпечить впровадження в роботу зазначених органів найкращих світових практик як у вигляді запровадження нових процедур, так і через модернізацію наявних.

Плани передбачають:

- оптимізацію організаційної та функціональної структур служб;

- удосконалення процедур адміністративного оскарження;

- управління інформаційними системами та технологіями;

- розвиток персоналу, антикорупційні заходи;

- стимулювання добровільної сплати податків, розвиток податкових сервісів;

- управління ризиками, податковий контроль та аудит;

- удосконалення роботи, спрямованої на погашення податкового боргу;

- протидію розмиванню податкової бази та посилення функції аналізу трансфертного ціноутворення;

- сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, включаючи спрощення та гармонізацію митних процедур;

- сприяння ефективному справлянню митних платежів;

- розвиток інфраструктури, електронних технологій та сервісів для міжнародної торгівлі;

- захист суспільства, громадського здоров’я і безпеки навколишнього природного середовища та боротьба з незаконним переміщенням наркотичних засобів та зброї;

- підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи