Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.04.2023 16:09

Правові основи реєстрації ТОВ: порівняльно правовий аспект із законодавством Туреччини

Правові основи реєстрації ТОВ в Україні та Туреччині в порівняльному аспекті

У співавторстві з адвокатом Іса Самед Алтунташ, засновником юридичної компанії “Lexus” (Стамбул, Туреччина)

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ)  є одним із видів господарських товариств, відповідно до ч. 1 ст. 80 Господарського кодексу України (далі – ГК України).

Частиною 3 ст. 83 ГК України визначено, що господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Господарське товариство може відкривати рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди лише після його державної реєстрації, визначено в ч. 1 ст. 84 ГК України.

Порядок створення товариства з обмеженою відповідальністю регулює Цивільний кодекс України (ст. 140-151 ЦК України), Господарський кодекс України (ст. 79-92 ГК України), Закони України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Статтею 80  ГК України, до внесення змін у 2022 році, було визначено поняття товариства з обмеженою відповідальністю як товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, однак, наразі законодавство не містить визначення даної форми господарської діяльності.

За часи незалежної України змінився не лише об’єм документів необхідних для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), але й самі нормативно-правові акти та деякі особливості організаційно-правової форми ТОВ. Так, наприклад, в період дії Закону України «Про господарські товариства» існували обмеження щодо кількості засновників (учасників) товариства – яких не мало бути більше 100 чоловік, наразі, відповідно до ст. 4 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» - їх кількість необмежна.

Слід зазначити, що однією з основних новел законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб є спрощена форма статуту – а саме, можливість обирати ТОВ працювати за модельним статутом – дане законодавче рішення спрощує реєстраційну процедуру для малих та середніх форм бізнесу, хоча і містить узагальнені стандарти діяльності для всіх ТОВ.

Стаття 11 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає, що установчим документом товариства є статут.

Модельний статут – це типовий установчий документ, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 і використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми, а також містить положення, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності юридичних осіб.

Однак, незмінними залишились інші особливості організаційно-правової форми ТОВ:

- засновниками під час реєстрації ТОВ та учасниками в подальшому можуть бути фізичні та юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України;

- законодавство України не містить вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу ТОВ. Тому засновники (учасники) самі вирішують, який розмір статутного капіталу буде достатнім для початку функціонування підприємства;

- учасники не відповідають за зобов'язаннями ТОВ, учасники несуть ризик збитків виключно у межах вартості внесених ними внесків до статутного капіталу ТОВ відповідно до ст. 3 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Повномасштабне вторгнення рф у 2022 році спровокувало ряд змін в українське законодавство, і однією з таких основоположних змін є розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та штрафи за ненадання такої інформації або її несвоєчасне надання, що передбачено ст. 35 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Законом встановлено обов’язок для компаній (юридичних осіб в широкому розумінні) мати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника, структуру власності або відсутність КБВ. 

Розглядаючи більш детально процедуру реєстрації ТОВ в Україні, можна виділити декілька етапів:

1) Аналіз майбутньої діяльності товариства та обрання належної правової форми та системи оподаткування;

2) Підготовка пакету документів для реєстрації  господарського товариства та проведення його реєстрації;

3) Отримання реєстраційних документів ТОВ та відкриття рахунків в банках.

Слід відзначити, що процес діджиталізації державних механізмів в декілька разів спростив реєстраційні процеси, в тому числі і реєстрацію ТОВ, в тому числі процедура державної реєстрації юридичної особи у державного реєстратора стала є безкоштовною, навіть дана процедура стада доступною через онлайн платформу «Дія».

Втім, перелік необхідних документів для відкриття ТОВ наступний:

- Реєстраційна картка;

- Нотаріально завірений протокол засновників, у якому викладено рішення про реєстрацію ТОВ;

- Нотаріально завірений статут (або модельний – на вибір);

- Заява із зазначенням системи оподаткування;

- Структура власності за встановленою формою;

- Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу – бенефіціарного власника (паспорти, посвідки на проживання).

На шляху до створення ідеальної системи роботи недоліки та переваги системних процесів можна побачити через призму методів порівняльно-правового аналізу, тому для порівняння оберемо правові основи реєстрації ТОВ за законодавством Турецької Республіки, сам аналіз здійснено в партнерстві з адвокатом Іса Самед Алтунташ, засновником юридичної компанії “Lexus” Стамбул, Туреччина.  

Товариство з обмеженою відповідальністю - це засноване однією або кількома фізичними або юридичними особами під комерційною назвою  це тип товариства, який має певний капітал і складається із суми його часток капіталу, що визначено статтею 573 Торгового кодексу Турецької Республіки.

Як заснувати товариство з обмеженою відповідальністю?

Відповідно до статті 576 Торгового кодексу Турецької Республіки, такі записи повинні бути чітко включені в договір компанії:

а) Фірмове найменування компанії та місце розташування компанії.

b) Предмет діяльності компанії з уточненими та визначеними його основними напрямками.

c) Номінальний розмір основного капіталу, кількість акцій основного капіталу, номінальна вартість, привілеї, якщо такі є, групи акцій основного капіталу.

г) ПІП, посади, громадянство директорів (керівника).

e) Форма оголошень, які має зробити компанія.

Основний капітал товариства з обмеженою відповідальністю має становити не менше 10 000 турецьких лір. Весь капітал, внесений готівкою, може бути оплачений протягом 24 місяців після реєстрації компанії. Графік платежів може бути визначений менеджерами або обумовлений у договорі компанії.

Товариство з обмеженою відповідальністю — це компанії, капітал яких визначений і поділений на частки, і які несуть відповідальність лише за своїми боргами своїм майном. Партнери не несуть відповідальності за борги компанії, вони лише зобов'язані сплатити основні частки капіталу, які вони зобов'язалися. Водночас вони повинні виконувати свої обов’язки по побічному виконанню та додаткові платежі, передбачені договором компанії. Партнери несуть відповідальність за державні борги ТОВ, які не можуть бути стягнені з компанії, пропорційно їхнім часткам капіталу. 

Необхідні документи для реєсьтрації ТОВ:

- Заповнена заява, зроблена через МЕРСІС, та бланк заяви про створення компанії;

- Ксерокопія посвідчення особи та посвідки на проживання партнерів(засновників) компанії;

- Якщо засновники - нерезиденти, необхідно додати їх перекладені нотаріально завірені копії паспортів, податковий номер, і нотаріально завірений дозвіл на проживання, якщо засновник проживає в Туреччині;

- Засновницький договір та відомостей про засновників із засвідченими підписами засновників;

- Письмові заяви членів ради директорів, які не є партнерами, про те, що вони приймають обов'язок бути учасником товариства;

- Підписи керівників підприємства;

- Документ, що підтверджує сплату частки до Антимонопольного відомства;

- У разі наявності у складі правління юридичної особи - ім'я та прізвище фізичної особи, призначеної юридичною особою  на вчинення дій від її імені, та нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу про таке призначення;

Звіти про оцінку підприємств і місяців, які необхідно прийняти під час заснування компанії, а також офіційні документи, взяті з відповідного реєстру, які свідчать про відсутність обмежень (наприклад, іпотека) на ці місяці (звіти про оцінку готуються експертами, призначені судами);

- Документи, які свідчать про те, що такі цінності, як нерухоме майно та права інтелектуальної власності, надані компанії як капітал у натуральній формі, якщо такі є, анотуються до реєстрів, де вони зареєстровані.

- У разі наявності - інші договори, укладені з компанією, що створюється, засновниками та іншими пов'язаними з товариством особами (наприклад, якщо в організації є придбаний бізнес, договір передачі цього бізнесу).

У товаристві з обмеженою відповідальністю учасники несуть ризик збитків виключно у межах вартості внесених ними внесків до статутного капіталу. Відповідальність ТОВ за боргами компанії здійснюється в межах статутного капіталу компанії. Однак із цього правила є важливий виняток. Згідно з цим винятком, навіть якщо компанія, несе відповідальність за свої активи, партнери несуть пряму відповідальність своїми активами за публічну дебіторську заборгованість компанії, яку не можна стягнути частково або повністю відповідно до статті 35 Закону «Про стягнення державної дебіторської заборгованості».

Законодавство не встановлює особливих умов щодо місця проживання та громадянства до учасників товариств з обмеженою відповідальністю, саме тому засновниками ТОВ можуть бути іноземні громадяни. Учасники товариство в рамках законодавчо визначеної свободи договору в статуті можуть бути передбачити положення про те, що лише громадяни Туреччини можуть певні посади в товаристві або лише фізичні особи можуть бути партнерами товариства.

Таким чином, ми бачимо аналогічний законодавчий підхід до правового регулювання положень про товариство з обмеженою відповідальністю, однак об’єм документів необхідних для реєстрації ТОВ в Турецькій Республіці більший ніж в Україні, а процедура реєстрації складніша, що в порівняльно-правовому розрізі адаптивності державних механізмів регулювання реєстрації господарської діяльності дозволяє відзначити розвиток українського законодавства в даній сфері та спрощення доступу до здійснення господарської діяльності. Однак законодавство Турецької Республіці в правовому регулюванні реєстрації та веденні товариств з обмеженою відповідальністю більш стабільне, а отже більш передбачуване та комфортне в роботі для бізнесу. У будь-якому випадку обом державам є чому вчитись один в одного, тому слідкуйте за нашими подальшими розборами.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]