Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.11.2015 11:43

Ті, кого ви обрали, потребують вашої турботи!

Юрист, аналітик Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення

Виборцям треба пам’ятати, що депутат місцевої ради представляє інтереси в раді насамперед не себе, або своєї політичної сили, а всієї територіальної громади, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

На жовтневихвиборах українські виборці обралисклад 10 721 місцевої ради з 162тисячами депутатів (за даними організації Enemo). Це депутати 3 ланоксистеми місцевого самоврядування України:сільських, селищних,міських рад, районних рад та обласних рад.

Тепер виборцям треба пам’ятати, що депутат місцевої ради представляє інтереси враді насамперед не себе, або своєї політичної сили, а всієї територіальноїгромади, несе обов'язкиперед виборцями,радою та її органами, виконує їхдоручення. Про це говорить стаття49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


Як громадянамконтролювати та впливати на роботу місцевих обранців?

Приходитина особистий прийом до депутата, письмово звертатися із заявами, скаргами,пропозиціями, давати доручення депутату, ознайомлюватись ізаслуховувати звіти про його діяльність та контролювати її, використовуючи інші механізми місцевої демократії: органи самоорганізації населення, громадські слухання, загальнізбори мешканців, місцеві ініціативи. Детальніше про них можна дізнатися знашого буклету.


Депутат.png


Для того, щоб звертатисядо депутата, варто знати, які він має права і які питання може розглядативідповідна місцева рада.


Діяльність місцевих депутатів урегульовуютьЗакони України«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».На підзаконному (локальному) рівні: регламент відповідної ради, Статуттериторіальної громади та інші Положення, що урегульовують механізми місцевоїдемократії.

Місцеві депутати, до прикладу, мають право порушуватипитання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державнихадміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від формивласності; брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради;пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами тощо.

Що стосуєтьсяпитань, які вирішує сільська, селищна, міська рада та районна, обласна рада, товони дещо різняться.


Виключно напленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такіпитання:

 -      затвердження програмсоціально-економічного та культурного розвитку відповіднихадміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питаньмісцевого самоврядування;

 -     затвердження місцевогобюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідногобюджету;

 -      встановлення місцевихподатків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

 -      утворення цільових фондів,затвердження положень про ці фонди;

 -      прийняття рішень щодопередачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

 -      прийняттярішень про наділення органів самоорганізації населення окремимивласними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачукоштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

 -   реорганізація аболіквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється зарішенням місцевої ради;

 -      затвердження вустановленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планівзабудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

 -      затвердження статутутериторіальної громади та інші питання відповідно до Закону «Про місцевесамоврядування в Україні».


Виключнона пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються питання:

 -     затвердження програмсоціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області,цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

 -  затвердження відповіднорайонних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їхвиконання;

 -    розподіл переданих здержавного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між районними бюджетами,місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районногозначення;

 -      вирішення відповідно дозакону питань регулювання земельних відносин, інших питань відповідно до Закону «Промісцеве самоврядування в Україні».

Тож, оскільки депутат місцевої ради має право пропонувати питання длярозгляду їх радою, виборці можуть звернутися до нього допомогти застосувати свійвплив для вирішення їхніх проблем.


Доручення місцевому депутату.

Доручення можнадавати місцевому депутату на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань,що стосуються потреб територіальної громади.

Дорученнямає бути підтримане більшістю учасників зборів та не суперечити законодавствуУкраїни, а його виконання має належати до відання місцевих рад та їх органів(детальніше у статті 17 Закону«Про статус депутатів місцевих рад»).

Наразівикористання механізмів місцевої демократії в частині надання доручень депутатам місцевих рад,контролю за їх діяльністю широкого застосування поки що не набули. У порівнянні, наприклад, із Сполученими ШтатамиАмерики в Україні є ще над чим працювати.

Увагасьогодні також має бути прикута до затвердження регламентів новообранихмісцевих рад, прийняття Статутів територіальних громад та іншихПоложень, що урегульовуватимуть процедури використання різних механізміввзаємодії громади з місцевою радою.

Асоціаціясприяння самоорганізації населення перед виборами ініціювала підписаннякандидатами Угод та Деклараційпро публічну відповідальність з громадськими організаціями. Тепер вона будеконтролювати, як ті кандидати, що стали депутатами та головами рад, виконуютьзобов’язання щодо сприяння доступності та прозорості роботи ради.

Асоціаціязакликає всіх виборців - не бути пасивними, турбуватися про своїх депутатів і використовуватизаконні можливості впливу на стан справ на місцях.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи