Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.09.2017 11:06

Terms and Conditions of Sale Saarstahl AG: Покупці - будьте обережні!

Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Загальновідомо, що у міжнародній торгівлі часто контрагенти посилаються на Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів та ІНКОТЕРМС (Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати),

 Якщо в тексті ЗЕД-контракту є посилання на застосування до відносин сторін Terms and Conditions of Sale Saarstahl AG (Edition September 2008),  треба бути особливо уважними, оскільки цей документ вносить суттєві обмеження у права Покупця, зокрема обмежує Покупця у виборі перевізника, у можливостях повернення товару, необхідності письмового підтвердження замовлень Постачальником і т.ін.

Оскільки цей документ є в мережі Інтернет лише в англомовній версії, для зручності аналізу та підготовки відповідних висновків наводимо повний перекладений нами на українську мову текст Terms and Conditions of Sale Saarstahl AG (Edition September 2008):

A . Загальні положення

I. Укладення договору

1 . Всі продажі здійснюються виключно за наступних умовах, і ми цим відхиляємо будь-які інші або додаткові умови, що містяться в замовленні на покупку Покупця або в будь-якому іншому документі, представленому Покупцем.

2. Продукція, зазначена в контракті, обмежується виробництвом Saarstahl, оскільки доповнення кількості товарами, придбаними з інших джерел, не було узгоджено або не відповідає звичаям ділового обороту.

3. Наші цінові пропозиції можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

4. Всі замовлення Покупця повинні бути прямо підтверджені нами в письмовій формі, щоб вважатися прийнятими. Мовчання не може сприйматися як згода. Це також відноситься до переданих в електронному виді комерційних листів-підтверджень окрім випадків, коли взаємна передача електронної кореспонденції була узгоджена і кореспонденція була відправлена на спеціально зазначену адресу.

5. Всі документи, пов’язані з договором, повинні бути складені в письмовій формі; однак відповідний цифровий підпис не вимагається, якщо інше не узгоджено з Покупцем.

II. Умови  та порядок оплати

1. Повна оплата покупної ціни повинна бути проведена не пізніше 15-го числа наступного місяця після поставки із заводу або складу.

2. Відповідно до прав, зазначених у пункті A II 5, якщо буде узгоджено, що Покупець повинен прийняти поставку протягом певного періоду після нашого повідомлення про те, що товар готовий до відправлення, то ми маємо право у той же час виставити рахунок на товар, а ціна покупки, в такому випадку, має бути виплачена протягом 30 днів після дати виставлення рахунку.

3. Оплата повинна бути здійснена без будь-яких вирахувань знижок, таким чином, щоб ми мали всю суму в день її виплати. Покупець може лише компенсувати претензії, які є неоскаржуваними або мають юридичну силу; Покупець має право на утримання лише в тому випадку, якщо це право базується на тих самих договірних відносинах.

4 Якщо час, відведений на оплату, буде перевищено, будуть стягнуті відсотки у розмірі  8% вище відповідної базової ставки

5. У тій мірі, в якій наше право на оплату буде знаходиться під загрозою внаслідок подальших подій, що призводять до  значного  погіршення фінансового стану, ми маємо право заявити про настання строку виплати за будь-яким акцептованим  векселем, незалежно від терміну його погашення.

6. У випадку  № 5 ми можемо вимагати виплати авансових платежів за непогашені поставки.

7. Покупець може уникнути юридичних наслідків, зазначених у п.5, запропонувавши гарантію, яка відповідатиме розміру нашої вимоги до сплати, що знаходиться в небезпеці. Якщо Покупець не зможе надати авансовий платіж або відповідну гарантію протягом розумного періоду часу, ми маємо право скасувати договір без відповідальності перед Покупцем за будь-які збитки.

8. Нормативні положення, що стосуються невиконання платежу, залишаються незмінними.

9. У випадку прострочення платежу, пов'язаного з помітним зниженням фінансового стану Покупця, ми також маємо право розірвати договір без попереднього повідомлення.

III. Гарантії

Ми маємо право на звичайну гарантію,  яка відповідає формі та розміру наших претензій, навіть якщо такі претензії є умовними або обмеженими в часі..

IV . Колективна компенсація

На підставі повноважень, які надані нам компаніями Saarschmiede GmbH Freiformschmiede , Saar - Bandstahl GmbH , Drahtwerk Luisenthal GmbH , Schwei ? draht Luisenthal GmbH , Forge Saar GmbH и Metallurgische Gesellschaft Saar mbH , расположенными в Фёльклингене, Drahtwerk St . Ingbert GmbH , St . Ingbert , DWK Drahtwerk K o ln GmbH , K o ln , Saar Blankstahl GmbH , Homburg и Saarstahl Export GmbH , Дюссельдорф, з якими у нас або більшості  наших акціонерів є прямий або непрямий пакет акцій, ми уповноважені відшкодовувати будь-які претензії з будь-якими вимогами від Покупця, незалежно від правових підстав, проти нас або однієї з перерахованих вище компаній.

V . Збереження права власності

1 . Ми зберігаємо за собою право власності на товар до тих пір, поки ціна і всі інші суми не будуть виплачені нам Покупцем в повному обсязі.

2 . Покупець повинен негайно повідомити нас про будь-які вилучення або інше втручання у наші права з боку третіх осіб.

3.  Якщо вартість наданих цінних паперів перевищуватиме вимоги за цінними паперами більш ніж на 10%, ми будемо зобов'язані, на вимогу Покупця, випустити цінні папери за нашим вибором.

B. ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТАВКИ

I. Дата та терміни поставки

1. Період доставки починається з дати, зазначеної в нашому підтвердженні замовлення, але не раніше завершення з’ясування всіх деталей замовлення,   те ж саме стосується і дат доставки. Всі терміни доставки і дати є приблизними і ми не несемо відповідальності за затримку в доставці або її невиконання внаслідок непередбачених причин, таких як збій у виробництві або труднощі з тимчасовим одержанням необхідних видів палива, матеріалів, деталей або їх додаткової кількості в тому обсязі, в якому це узгоджено або поширене у  торгівлі

2. Якщо Покупець не виконує у встановлені терміни будь-які договірні зобов'язання, включаючи допоміжні і вторинні зобов'язання, такі як відкриття акредитива, придбання внутрішніх або іноземних сертифікатів, здійснення авансового платежу тощо, тоді ми маємо право відкласти терміни та дати доставки відповідно до вимог нашого виробничого графіка, без шкоди для наших прав, що виникає з будь-якого випадку невиконання зобов’язань з боку Покупця

3 . Дата поставки (зазначення назви місця) повинна бути остаточною щодо дотримання строку та термінів поставки.

4 . У випадках форс-мажорних обставин терміни та дати доставки повинні бути відповідним чином продовжені. До випадків непереборної сили належать зокрема, проте не лише, страйки чи інші трудові порушення (включаючи ті, що пов'язані з діяльністю третіх осіб), затримки в транспортуванні, ремонт обладнання, дії уряду та інші обставини, які є нам непідконтрольними. Ми будемо негайно повідомляти Покупця про випадок форс-мажору. Покупець має право скасувати договір не раніше ніж через шість тижнів після отримання такого повідомлення..

5. У разі несвоєчасної доставки Покупець може реалізувати права в §§ 281, 323 BGB лише після встановлення розумного строку доставки, який залежно від ступеню відхилення від §§ 281, 323 BGB, поєднується із заявою про те, що Покупець відмовляється від прийняття виконання після закінчення терміну; після успішного закінчення цього періоду будь-яка претензія стосовно виконання виключається.

6. У разі несвоєчасної доставки ми несемо відповідальність за збитки, понесені Покупцем, відповідно до умов та обмежень, що містяться в пункті C.

Ми негайно повідомлятимемо Покупця про передбачувану тривалість затримки доставки.

Після отримання повідомлення про тривалість затримки доставки Покупець повинен негайно повідомити нас про розмір очікуваних збитків від затримки.

Якщо передбачувані збитки від затримки перевищують 20% від вартості товару, який  затримувався, Покупець зобов'язаний негайно зробити покупку товарів-замінників («покриття шкоди») або, у відповідних випадках, скористатися можливістю скасування контракту на поставку товару, що підлягає поставці; належним чином підтверджені витрати на транзакцію для купівлі таких товарів а також збитки за проміжний період відшкодовуються нами. Якщо Покупець не виконує свої зобов'язання щодо мінімізування збитків відповідно до попереднього положення, то наша відповідальність за доведену затримку у виді відшкодування не може перевищувати 50% вартості постраждалого товару.

II. Розміри, вага, якість

Відхилення від встановлених розмірів, ваги і якості допустимі в межах DIN або встановленої практики. Вага визначається за нашими каліброваним шкалами і є остаточною для виставлення рахунків. Свідоцтво про вагу має бути представлено шляхом подання звіту про зважування.

У випадках, коли предмети підлягають зважуванню окремо, загальна вага вантажу повинна зазначатися в кожному конкретному випадку..

Відмінності щодо розрахункової ваги окремих предметів розподіляються пропорційно загальній вазі.

III . Відвантаження, упакування та передача ризику

1. Ми призначатимемо експедитора або перевізника.

2. Якщо завантаження або пересилання товару затримується з вини Покупця, ми маємо право за рахунок та ризик Покупця зберігати товари за нашим власним розсудом, прийняти всі заходи, необхідні для збереження товару, й виставити рахунок-фактуру як на доставлений товар. Те ж саме стосується і випадку, коли товари, про які повідомлено, що  вони готові до відправлення, не вимагаються протягом чотирьох днів. Нормативні положення, що стосуються невиконання зобов’язань щодо прийняття доставки залишаються незмінними .

3. У загальному випадку ми поставляємо товари, упаковані та захищені від іржі; Покупець зобов’язаний нести витрати. Матеріали для упакування, захисту та транспортування не повертаються. Додаткова упаковка або спеціальний захист, додаткові до тих, які необхідні для транспортування, наприклад, для довгострокового зберігання або складування, вимагають чітко вираженої згоди.

4. У разі виникнення будь-яких збитків під час транспортування, Покупець зобов'язаний негайно організувати засвідчення відповідних фактів компетентними органами.

5. Ризик переходить до Покупця в момент, коли товар переданий експедиторові або перевізнику, але не пізніше моменту, коли товар залишає завод або склад.

IV . Гарантії

1. Товар відповідає договору, якщо на момент передачі ризику він несуттєво відхиляється від узгоджених специфікацій; відповідність товару договору та відсутність дефекту визначається виключно відповідно до наявних угод, що стосуються якості та кількості замовленого товару. Відповідальність за специфічне використання та призначення здійснюватиметься виключно в прямо передбачених межах; в іншому випадку виключно Покупець несе ризик придатності товару для конкретного використання або призначення. Ми не несемо відповідальності за погіршення, втрату або неналежне поводження з товаром після передачі ризику.

2. Зміст узгоджених уточнень і загальна згода на використання не є гарантією; гарантійне зобов’язання вимагає письмової згоди.

3. Покупець повинен негайно оглянути доставлений товар після його отримання. Претензії щодо наявності дефектів або проблем можуть бути пред’явлені лише в тому випадку, якщо Покупець негайно повідомляє нас в письмовій формі про проблему або дефект; Покупець повинен негайно повідомити нас про приховані дефекти після їх виявлення. Після виконання узгодженої перевірки, яка могла б виявити будь-які дефекти, всі претензії щодо дефектів виключаються

4. Негайно після подачі будь-яких скарг Покупець повинен надати нам можливість перевірити скарги на товар; у випадку скарги, товар або його зразок мають бути передані нам за наш рахунок. Відносно необґрунтованих скарг ми залишаємо за собою право стягувати з Покупця будь-які транспортні витрати, а також витрати, пов'язані з перевіркою.

5. Покупець не має жодних гарантійних прав на будь-які товари з дефектами, які продаються як матеріал зниженої якості, наприклад, так званий II-ий-матеріал, з якого  вони були зроблені та про що Покупець був повідомлений, та/або такий недолік мав бути очікуваним.

6. У разі виникнення дефекту продукту, виняткові засоби захисту прав Покупця обмежуються заміною нами товару, який не відповідає умовам контракту або, за нашим вибором - з урахуванням побажань покупця - ремонтом товару.  Заходи по ремонту будуть проводитися нами тільки в окремих випадках. Зокрема, заходи повинні відповідати ціні продажу продукту, ні в якому разі не більше 150% від продажної ціни . Якщо ми не забезпечимо реалізацію засобу захисту в розумні строки, Покупець може встановити розумний період часу для виконання, після чого Покупець може або зменшити ціну покупки, або скасувати договір; будь-які додаткові засоби захисту виключаються.

7.   Що стосується дефектів в назві, ми матимемо право усунути дефект протягом двох тижнів після отримання товару. В іншому випадку застосовується останнє речення № 6.

8. Усі претензії, пов'язані з невідповідністю доставки, повинні бути подані протягом одного року з моменту доставки. Період встановленого законом обмеження для товарів, які відповідно до їх звичайного використання були призначені для будівництва та спричинили його дефект, залишаються незмінними.

9. Зустрічні вимоги покупця до нас відповідно до § 478 HGB обмежуються встановленим законодавством обсягом претензій, пред'явлених Покупцеві третіми особами, і вимагають, щоб Покупець дотримувався своїх зобов'язань щодо повідомлення нас згідно з § 377 HGB.

C . ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Оскільки ці умови не передбачають іншого регулювання, ми несемо відповідальність за збитки, завдані порушенням договірних або позадоговірних  зобов'язань лише у випадках конкретного наміру або грубої недбалості наших законних представників або наших вищих керівників, а також у випадках порушення ними  суттєвих договірних зобов'язань. У випадку вини в порушенні істотних договірних зобов'язань ми несемо відповідальність тільки за передбачувану шкоду, характерну для даного типу контракту, крім випадків конкретного наміру або грубої недбалості наших законних представників або керівників. Ми не несемо відповідальності за будь-які випадкові чи побічні збитки.

2. Попереднє обмеження відповідальності не поширюється на тілесні ушкодження або смерть.

3. Це положення не перешкоджає висуванню претензій щодо особистих травм або збитків, завданих приватному майну, відповідно до законодавства про настання відповідальності.

D. Інше

I. Документальне підтвердження експорту

Якщо Покупець, що знаходиться за межами Федеративної Республіки Німеччини (екстратериторіальний покупець) або представник покупця, збирає будь-які товари і відправляє їх в іншу країну, Покупець повинен надати нам будь-який експортний сертифікат, який може знадобитися для податкових цілей. Якщо такий документ не надано, Покупець сплачує ставку податку на додану вартість на суму рахунку, яка застосовується до поставок, здійснених у Федеративній Республіці Німеччина.

II . Законодавство що застосовується

Ця угода регулюється законами Федеративної Республіки Німеччини. Норми Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (11 квітня 1980 року) виключаються.

III. Місце виконання і юрисдикція

Місце виконання та юрисдикція для обох сторін - V o lklingen / Saar . Нам також дозволено пред'явити судову скаргу проти покупця в юрисдикції, де знаходиться Покупець.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]