Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.10.2019 00:59

За проект закона надо заплатить! (часть 4)

Експерт-практик у сфері вирішення проблем та кризових ситуацій у бізнес-процесах, директор з безпеки

Продолжение исследования законопроекта 1228-1 от 20.09.2019 "О детективных услугах".

Продолжим наше исследование законопроекта 1228-1 от 20.09.2019 «О детективных услугах» 

Раздел ІІІ. Ведение Реестра. 

Ремарка от автора. Опять о реестрах…Напомню: в п.1 Статьи 3  «Реєстром» назвали «реєстр операцій  суб’єктів приватної детективної діяльності» 

Статья 18 проекта Закона даёт «мешок» документов, которые должен предоставить учредитель детективного предприятия. В Части 1 Статьи 18 аж шестью пунктами расписано - что из документов собирать, чтобы попасть в «заветный» реестр. Ну и, как уже «принято» - без орфографических ошибок авторы не обошлись (см. текст в «рамке» - жирный подчёркнутый шрифт) 

1. Запис в Реєстрі здійснюється за поданням засновника приватного детективного підприємства, який повинен містити такі дані:

1) назва приватного детективного підприємства, адреса  головного офісу  або адреса проживання засновників;

2) обліковий номер приватного детективного підприємства за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських  формувань;

3) податковий ідентифікаційний номер приватного детективного підприємства;

4) ім'я та прізвище, дата народження, адреса місця проживання та номер ліцензії керівника приватного детективного підприємства;

5) ім'я та прізвище, дата народження, адреса місця проживання  членів органу управління приватного детективного підприємства, дата народження, адреса місця проживання, у тому числі окремо ті, що мають ліцензії;

6) постійну (фактичну)  службову адресу приватного детективного підприємства. 

 

Далее в Части 2 Статьи 18 даётся образец (!) заявления! Часть 2 начинается уникальным предложением: «2. Разом із заявою засновник  подає таку заяву», то есть «вместе с заявлением учредитель подаёт такое заявление». Не верите, что такое может быть в проекте Закона? Не верите, что это может быть на официальном сайте Верховной Рады Украины? Смотрите копию:

2. Разом із заявою засновник  подає таку заяву:

«Я заявляю, що:

1) дані, що містяться в заявці на внесення до Реєстру, є повними і правильними;

2) Я знайомий і дотримуюся умови ведення діяльності в сфері детективних послуг, викладені в Законі України «Про детективні послуги» від «_____» ____________ 20___ року  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 20___, №___, ст._____)

3. Заява також має містити:

1)  дату декларування відомостей, що підлягають включенню до Реєстру;

2) підпис особи, уповноваженої представляти приватне детективне підприємство, із зазначенням посади та прізвища.

4. Міністерство внутрішніх справ  визначає форму подання, зазначеного в частині першій цієї статті,  а також шаблони запитів на зміну даних, що містяться в Реєстрі та на видалення з Реєстру у формі електронних документів.

 

Ошибки посчитали? Я насчитал четыре – в 8 строчках проекта Закона! 

Статья 19 «Сообщение (уведомление) субъектов детективной деятельности – нерезидентов» (про иностранных частных детективов, кто не понял) Всё бы ничего, но п. 2 Части 2 Статьи 19 чётко обязывает иностранного частного детектива сообщить номер факса! Так и просится лозунг: «Иностранец! Купи факс и работай спокойно в Украине!»

В Части 2 Статьи 19 привлекают внимание Пункты 4 и 5 (речь о перечне документов для иностранного частного детектива, решившего работать в Украине):

4)  інформація про страховий поліс або інші індивідуальні  чи колективні страхові заходи в зв'язку з наданням детективних послуг;

5)  інформація про ознайомлення з положеннями, що регулюють надання детективних послуг на території України;

 

Не знаю, что там предложили иностранцам рассказать про «колективні страхові заходи», но что это такое – остаётся только догадываться. Но загадки с орфографическими ошибками были продолжены в этой статье. До сих пор в тексте не встречалось понятие «положення, що регулюють надання детективних послуг». Наверное, где – то в  секретных лабораториях под охраной лучших из лучших разрабатываются ещё и иные «положения», которые регулируют деятельность частных детективов! И иностранные частные детективы должны будут с ними ознакомиться. Как я понимаю, это будет «не бесплатно»… 

Статья 20 – исключительно техническая: об образце уведомления для иностранного частного детектива. Сообщается, что МВД разработает в электронном виде. А вот Статью 21 и Статью 22 опять проанализируем…

Статья 21 «Полномочия по ведению Реестра»

1. Уповноваженим органом  з ведення Реєстру є Міністерство внутрішніх справ внутрішніх справ.

2. Орган  з ведення реєстру формує електронний сертифікат , що підтверджує обліковий запис у Реєстрі, або сертифікат, що підтверджує внесення запису змін  до Реєстру. 

 

Вводится новое министерство! Не просто «Министерство внутренних дел», а теперь «Министерство внутренних дел внутренних дел» Это что ещё за внутренние дела во внутренних делах? Не верите? Зайдите на сайт Верховной Рады Украины, там - в проекте этого Закона всё про «внутренние дела» и найдёте! Заодно и Статью 22 «Форма ведения Реестра» увидите. 

Итак, Статья 22. «Форма ведения Реєстра»  

Часть 1 Статьи 22 сообщает, что Реестр ведётся (внимание!) – в форме регистрационной книги! Так и представляешь писаря в нарукавниках, который старательно вносит в толстенную книгу данные о частных детективах. Кто не знает, судя по всему, это и есть «диджитализация» учётов – в виде регистрационной книги по типу «амбарной» (версия МВД).

Часть 2 Статьи 22 так себе – фривольно, разрешает: «Реестр может сохраняться в IT – системе». Может сохраняться… А может и не сохраняться? Такое впечатление, что это будет зависеть от умения  включить компьютер того, кто будет вести регистрационную книгу.

Часть 3 Статьи 22 говорит о хронологии внесения данных в реестр, но ошибки в тексте и здесь присутствуют (два раза указать слово «заявами» - новый «стиль стилистично стилизированной стилистики»? :

3. Хронологічний порядок супроводжується заявами, заявами та іншими документами в хронологічному порядку

 

Но «хитом лингвистического сезона» стала Часть 4 Статьи 22:

4. Орган з  ведення Реєстру публікує в телеінформаційної мережі  інформацію, що ідентифікує приватне детективне підприємство, у тому числі   податковий ідентифікаційний номер підприємця, внесені до Реєстру. 

 

 Очень стало интересно: где – где будет публиковаться идентифицирующая информация? Уточнил: «Телеінформаці́йна мере́жа — сукупність двонаправленої системи електронних пристроїв та кабельних мереж зі зворотнім зв"язком  ...» (Вікіпедія) Вот куда авторы проекта задумали внести всю информацию!

Статьи 23, 24, 25, 26, 27 подробно вещают о всех действиях с Реестром, которые очень «важны» для Закона, хотя могли бы быть указаны во второстепенных подзаконных актах. Или две орфографические ошибки некуда было деть? Они нашли место и в этих статьях. 

Раздел IV. «Обязанности частного детективного предприятия по учёту предоставленных детективных услуг» «запугивает» перспективами вести документооборот, который и не снился самой бюрократической машине.

И образцы учётной документации навязали (Статья 28), и обязанности частного детективного предприятия вести учёты расписали (Статья 29), и орфографические ошибки в тех же Статьях 29 и 30  «влепили». В Статье 30 сделана хиленькая попытка систематизировать т.н. «информацию частного детектива». Смешно читать, когда знаешь, что на практике Статья 30 не несёт ничего связанного с реальностью. Зато впечатляет требование Части 2 Статьи 30:

2. Термін надання остаточного письмового звіту замовникові погоджується у договорі про надання детективних послуг, але не може перевищувати терміну закінчення  поточного звітного податкового періоду.

 

Т.е. окончательный отчёт сдаётся заказчику не позднее окончания текущего отчётного периода! Открытым текстом частному детективу приказано «липовать» - выполнен заказ в отчётный период, не выполнен – отчёт сдай!

Статья 31 подробно рассказывает нам всем как необходимо сохранять конфиденциальную информацию. Пять (!) орфографических ошибок на статью это - уже норма, как мы видим, для данного проекта.

Статья 33 регламентирует обязательства готовить отчёт о деятельности. Смысл повторять состав Статьи 30 в Статье 32 с изменениями – загадка и подлежит отдельному частному расследованию.

Что ещё касается Статьи 33, то семь (!) орфографических ошибок «украшают» и эту статью.

Привлекает внимание Часть 3 Статьи 32:

3. У випадках, якщо в звіт,  зазначений у частині першій цієї статті,  містить інформацію про діяльність, що здійснюється з  ознаками кримінальних  правопорушеннь у галузі податків, суб’єкт детективної діяльності зобов’язаний  повинен зробити  копію звіту і зберігати її протягом 2 років з дати підготовки, але не довше, ніж до того дня, коли суб’єкт детективної діяльності   припиняє приватну детективну діяльність. 

 

Как видим, частный детектив должен «хранить» информацию о признаках уголовных преступлений в сфере налогообложения! А как же быть с требованиями действующего законодательства Украины об обязанности любого гражданина - уведомлять правоохранительные органы о готовящихся или совершённых уголовных преступлениях? А данный проект обязывает «хранить», то есть – скрывать признаки уголовных преступлений?

Зато Статья 33 обязывает сообщать в орган уголовного судопроизводства о подписании договора о предоставлении детективных услуг: 

1. Суб’єкт детективної діяльності  зобов'язаний негайно після укладення договору про надання одного з видів детективних послуг, зазначених у статті 2 цього Закону, повідомити в письмовій формі про укладений договір орган кримінального судочинства  (досудового розслідування, слідства у справі, або суд) на відповідній стадії кримінального судочинства у якому ведеться кримінальне провадження, розгляд у справах про податкові правопорушення або податкові злочини або зміст цього договору вказує на те, що це може бути пов'язано з випадком, в якому ведеться провадження у справі.

 

Подробно о Статье 33: частный детектив ОБЯЗАН НЕМЕДЛЕННО после подписания договора на услуги (Идёт ссылка на Статью 2, то есть – на все виды услуг) сообщить в письменной форме об этом органам судебного расследования, следственным органам или в суд! Видится это так: детектив и клиент подписали договор на поиск пропавшей кошечки (смеюсь). Детектив немедленно ОБЯЗАН в письменной форме оповестить следствие или суд об этом договоре! Вдруг в каком – то суде Украины как раз судят банду наёмных убийц, вылавливающих кошечек?! Было бы смешно, если бы не было так грустно: статьёй 33 субъектов частной детективной деятельности элементарно обязывают сообщать о ВСЕХ договорах с клиентами в форме тотального контроля. Требования предыдущих статей о сохранении конфиденциальности превращается в дешёвый фарс! Уверен: инициаторы проекта Закона делают это СОЗНАТЕЛЬНО! Причина – на стадии выяснения… 

(4) Продолжение следует…

За проект закона надо заплатить! (часть 5)

За проект закона надо заплатить! (часть 6)

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]