Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.01.2018 17:54

Як правильно звільнитися з роботи?

Юрист отдела по работе с физическими лицами ЮК "Правовой центр - Гарант"

Багато людей рано чи пізно вимушені змінювати місце роботи та звільнятися з організації, де працюють не один рік. І мабуть кожен з нас розуміє, що перед тим, як залишити колектив та піти у «вільне плавання» необхідно скласти заяву та відпрацювати два тижні

Багатолюдей рано чи пізно вимушені змінювати місце роботи та звільнятися зорганізації, де працюють не один рік. І мабуть кожен з нас розуміє, що передтим, як залишити колектив та піти у «вільне плавання» необхідно скласти заявута відпрацювати два тижні, що визначено у ст. 38 КЗпП України.

Але що робитипрацівнику, якому звільнитися треба негайно?

Вжитті кожного можуть виникнути форс-мажорні обставини, що впливають на звичнийспосіб життя і не дають можливість у повній мірі виконати обов’язки, передбаченізазначеною статтею щодо відпрацювання двотижневого строку.

Зогляду на це законодавець передбачає, що у разі, коли заява працівника прозвільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжуватироботу, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договіру строк, про який просить працівник. Так, до умов, що зумовлюють неможливістьпродовжувати роботу законодавець відносить:

1)    переїзд на нове місце проживання;

2)    переведення чоловіка або дружини нароботу в іншу місцевість;

3)    вступ до навчального закладу;

4)  неможливість проживання у даніймісцевості, підтверджена медичним висновком;

5)    вагітність;

6)  догляд за дитиною до досягнення неючотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;

7)  догляд за хворим членом сім'ї відповіднодо медичного висновку або інвалідом I групи;

8)   вихід на пенсію;

9)   прийняття на роботу за конкурсом.

При цьому слідзазначити, що перелік таких умов не є вичерпним і власник або уповноважений ниморган може визнати поважними і інші умови, на які посилається в своїй заявіпрацівник.

Крім того, звільненняза власним бажанням є не єдиним варіантом залишити місце роботи. Так, п. 1 ч. 1ст. 36 КЗпП визначає, що підставою для розірвання трудового договору є угодасторін (тобто працівника і роботодавця).

При цьому ініціаторомтакого звільнення може бути як працівник так і роботодавець, головне щоб такадомовленість була зафіксована у заяві, яка складається у простій письмовійформі та підписується працівником. Сторони трудового договору можуть самостійновизначити дату такого звільнення і у працівника не виникне жодного обов'язкувідпрацьовувати на підприємстві два тижні.

Необхідно додати, що уразі, якщо працівник звільняється за власним бажанням та відпрацьовуєпередбачені законом два тижні, протягом цього строку він має можливістьвідкликати свою заяву про звільнення та продовжувати роботу без жоднихнаслідків. А ось відкликати заяву про звільнення за угодою сторін працівникправа не має.

  Колиздійснюється розрахунок?

При звільненніпрацівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи,організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення непрацював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дняпісля пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Треба зауважити, що досум, які належать працівнику при звільненні слід відносити не тільки заробітну плату.Працівнику також зобов’язані нарахувати компенсацію заневикористану відпустку, яка провадиться на підставі копії наказу прозвільнення.

Таким чином, звільненняє простою та водночас важливою процедурою припинення трудових відносин,оскільки звільняючись з роботи працівнику необхідно правильно обирати підставузвільнення, а роботодавцю в повному обсязі виконати свої обов’язки призвільненні працівника (Виплатити всіх сум, видача трудової книжки, тощо). 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net