Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.01.2019 18:22

Что нам хотят продать? То что мы израсходовали или воздух?

Експерт з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики

Мы можем идти в суд. Можем требовать наведения порядка Регулятором. А можем платить и возмущаться на кухнях…

Последние три месяца страну сильно трясет от очередного желания обл-горгазов обобрать потребителя, жалуясь на то, что сами они "не местные и от поезда отстали". Потому кроме того объема газа, что потребитель зафиксировал счетчиком, предлагается подать 5-15% сверху за так называемое приведение газа к стандартизированному состоянию.

Здесь надо сразу отметить, что газ в стандартных условиях конторы обязаны подавать потребителю, так как это определяется, в том числе, оборудованием у бытового потребителя. Не можем мы использовать ни газ высокого, ни среднего давления. Но конторы настаивают на своих желаниях. Придется проанализировать, есть ли такие у них основания?

Рассматриваемый вопрос регулируется следующим документом: Постанова НКРЕКП 2500 від 30-09-2015р. «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам»

2. Суб'єктам господарювання, що здійснюють на підставі ліцензії діяльність з постачання природного газу побутовим споживачам, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам у тримісячний строк з дати набрання чинності цією постановою.  

Однако НИКТО не привел договора в соответствие. У потребителей на руках бумажные старые договора. То есть, Потребитель имеет полное право ссылаться на текст старого договора при защите своих интересов.

Но посмотрим, а что о возможности увеличивать фактические показания счетчиков говорит новый Типовой договор.

Текст Типового договора Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р. за № 1386/27831.

1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі - Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником.

 Что такое «публичный договор», согласно Гражданского Кодекса Украины : Стаття 633. Публічний договір

1. Публічним є договір, в якому одна сторона- підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).

У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

 

Возвращаемся к Постановлению НКРЕКП по Типовом Договору.

1.2. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633,634641642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання Споживача до умов цього Договору. Фактом згоди Споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання Постачальником поданої Споживачем заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (далі - заява-приєднання) за формою, встановленою у додатку 1 до цього Договору, та/або сплачений Споживачем рахунок (квитанція) Постачальника за поставлений природний газ, а щодо постачальника, на якого в установленому чинним законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу побутовим споживачам, - факт споживання природного газу відповідно до вимог Правил постачання та за умови, що у Споживача відсутній інший діючий постачальник (для забезпечення приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам усіх діючих побутових споживачів, об’єкти яких знаходяться в межах закріпленої території постачальника із спеціальними обов’язками, останній в установленому порядку надсилає кожному побутовому споживачу заяву-приєднання разом із супровідним листом за формою, встановленою у додатку 2 до цього Договору).

 

Посмотрим, что про потребление написано в  нормах Правил постачання Постанова НКРЕКП от 30.09.2015  № 2496

13. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися на підставі даних про об'єм (обсяг) газу, визначений споживачем та Оператором ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору розподілу природного газу, укладеного між побутовим споживачем та Оператором ГРМ

… постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу з даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок споживачу.

18. …постачальник має право вимагати від споживача-боржника оплати вартості природного газу, фактично спожитого ним (поставленого постачальником) за договором постачання природного газу, та за ціною, визначеною в договорі,…

21. Побутовий споживач має право на: отримання інформації про загальні умови постачання… дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу;

23. Постачальник має право: безперешкодного доступу до лічильників газу, встановлених у побутового споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим споживачем обсягів природного газу;

6. Відшкодування збитків побутовим споживачем постачальнику здійснюється в таких випадках:

1) у разі якщо побутовий споживач відмовив у доступі до об’єкта споживача, в результаті чого представник постачальника не здійснив звіряння фактичних обсягів споживання природного газу, що завдало постачальнику шкоди, споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду;

Как видим НИГДЕ в Правилах не указывается возможность дополнительных повышающих коэффициентов для увеличения объемов, о которых любят вещать обл-горгазы. Везде по документу есть только объем потребления, который фиксируется фактическими показаниями счетчика.

 

Идем дальше по Типовому договору.

2.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується постачати природний газ Споживачу в необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.

 2.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання,Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494.

 

Придется пройтись по еще ряду нормативных документов в разрезе как же они трактуют объемы потребления для бытового потребителя.

Закон «Про ринок природного газу» -  Стаття 18. Приладовий облік природного газу.  

3. Постачання природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу. Побутові споживачі у разі відсутності приладів обліку природного газу споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством, до термінів, передбачених у частині першій статті 2 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Переходим в указанную статью Закона про учет природного газа. - 2) комерційний (приладовий) облік природного газу (далі - облік природного газу) - визначення за допомогою вузла обліку природного газу обсягу споживання та/або реалізації природного газу, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу;

Итак основной Закон о порядке учета газа четко указывает, что расчеты производятся на основании показаний счетчика. Ни про какие корректировки Закон не указывает!

Можно на этом и закончить изыскания нормативные, но идем дальше…

Кодекс газораспределительных систем. Постановление НКРЕКП от 30.09.2015  № 249. Это «Библия» для газовых контор.

4. У цьому Кодексі терміни вживаються у таких значеннях: 

група споживання – категорія побутових споживачів, які за договором розподілу природного газу розраховуються за лічильником газу, що характеризується певними однорідними ознаками щодо газових приладів і пристроїв, категорії будинку (індивідуальний, багатоквартирний), а в окремих випадках з урахуванням опалювальної площі і наявності централізованого гарячого водопостачання, та відображає середньостатистичний річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних місяців і визначається згідно з додатком 1 до цього Кодексу;

4. Порядок комерційного обліку газу по об’єктах побутових споживачів (населення)

1. Визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача. При цьому Оператор ГРМ має право протягом експлуатації лічильника газу та відповідно до вимог цього Кодексу здійснювати контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) для контролю та перевірки його показань.

8. Порядок періодичної повірки ЗВТ по об’єктах побутових споживачів (населенню)

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ об’єм спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

То есть, пока мы видим четкую отсылку Кодекса на расчеты по фактическим показателям счетчиков. Но…

И вот наконец мы находим в Кодексе на что ссылаются изобрететельные обл-гор газы…

Для проведення розрахунків по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов (k) необхідно визначати за відповідними додатками до Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 лютого 2004 року № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 березня 2004 року за № 346/8945.

Вот только тут неувязочка. Данная методика касается исключительно взаимоотношений между ЮРИДИЧЕСКИМИ лицами, в том числе учет для которых организован на базе бытовых приборов учета. Но эта методика не касается БЫТОВЫХ потребителей…

ШТАНГА! МИМО!

Возвращаемся к Постанове НКРЕКП о Типовом договоре.Скажу, что накрутили её явно не в пользу потребителя, а так чтобы можно было заморочить голову потребителю.

4.4. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:

1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;

2) або за плановими величинами середньомісячного споживання газу в опалювальний або міжопалювальний період.

Вроде бы тупиковое утверждение, позволяющее газовой конторе крутить фокусы, но мы то помним, что данные в базе данных появляются согласно п.4. Порядок комерційного обліку газу по об’єктах побутових споживачів (населення) Кодекса газораспределительных систем

1. Визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

 

Кроме того, учитывая несогласие с этими впихиваемыми повышающими коэффициентами мы имеем право, согласно Постановы НКРЕКП о Типовом договоре на следующие действия:

4.11. Якщо Споживач не погоджується з рахунком Постачальника (не згоден із розрахованою сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Споживач сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється.

При цьому Споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним на сайті Постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися до Постачальника за відповідними роз’ясненнями.

У разі отримання такого звернення Постачальник зобов’язується невідкладно та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встановлені законодавством), надати відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок Споживачу.

 

Как показывает практика, никто не собирается отвечать «невідкладно», но и не собираются делать перерасчет. Обл-горгазы вынуждают идти в суд. Это длинная и нудная процедура. На это и расчет. Выманить как можно больше средств из потребителей.

Все мог бы решить национальный Регулятор(НКРЕКП). И он вроде бы начал такую процедуру 4 января 2019, запросив разрешения про внеплановые проверки обл-горгазов. Но пока приходящие от газовых контор счета, говорят, что имели они ввиду такого Регулятора. Обидится на это Регулятор или согласится со своей никчемностью, покажет ближайшее время.

ІХ. Порядок розв'язання спорів

9.3. Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

 

Ну и на закуску о правах и обязанностях газовых контор в Типовом договоре:

VІ. Права і обов'язки Постачальника

4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

Как видим, Типовой договор четко говорит, даже тут, только о фактических показаниях счетчика, без каких либо прав на их изменении при выставлении счетов для бытового потребителя.

Вывод: Мы можем идти в суд и требовать от газовых контор соблюдения порядка при выставлении счетов исключительно по фактическим показателям приборов учета. Можем требовать наведения порядка Регулятором. А можем платить и возмущаться на кухнях… Или надеяться на политические изменения в стране.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи