Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
20.02.2019 10:27

Трудові відносини з директором на підприємстві: чи є різниця?

Партнер АО "Адвокатська сім’я Лисенко", член Комітету з трудового права НААУ

Як оформити трудові відносини з директором - найманим працівником? Які головні відмінності між директором - власником підприємства і директором - найманим працівником?

Керувати підприємством, установою, організацією (далі - підприємство) може як сам власник (засновник), так і найманий працівник, що передбачено статтями 65 та 128 Господарського кодексу України (далі - ГКУ).

Оскільки органам Державної служби України з питань праці (далі — Держпраці) та Державної фіскальної служби України (далі — ДФС) надано «зелене світло» на проведення перевірок, перед власниками бізнесу постали актуальні питання: як юридично правильно оформити трудові відносини з директором і яка різниця в такому оформленні між засновником підприємства та найманим працівником.

Директор - власник підприємства

Насамперед розглянемо правомірність здійснення засновником функцій директора.

Якщо власник підприємства особисто виконує функції директора, то, звісно, він хоче оптимізувати витрати свого бізнесу. Адже за такого способу керування підприємством не потрібно себе працевлаштовувати, сплачувати собі заробітну плату та здійснювати відрахування до бюджету (податок на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), єдиний соціальний внесок (далі — ЄСВ) та військовий збір).

Але для того, щоб у власника не виникло неприємностей у вигляді накладення штрафу на підставі статті 265 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), слід привести статутні документи у відповідність до вимог чинного законодавства і врахувати поради, викладені нижче.


ГКУ надає власнику підприємства право самостійно здійснювати управління підприємством, якщо це передбачено установчими документами.


Слід розуміти, що юридично засновник виконує не обов’язки директора підприємства, а лише покладені на нього певні управлінські функції. І це головна його відмінність від директора — найманого працівника.

Виконання засновником обов’язків директора визначено такими нормами законодавства:

— ч. 2 ст. 65 та ч. 4 ст. 128 ГКУ, відповідно до якої засновник може здійснювати свої права на управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи на основі статуту або інших установчих документів.

— ч. 3 та ч. 4 ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, відповідно до якої вести бухгалтерський облік, а отже, підписувати фінансову, податкову та іншу звітність має право засновник.

— п. 48.5.1 ПКУ, відповідно до якої власнок може підписувати податкову декларація сам.

Укладати трудовий договір із директором-засновником не потрібно.

Якщо такого договору нема, то нема й обов’язку нараховувати або виплачувати засновнику заробітну плату. Тим більше жодна законодавча норма не зобов’язує власника підприємства укладати угоди з самим собою, в т. ч. і трудовий договір.

Оскільки згідно із законодавством трудові відносини передбачають оплату працю найманого працівника, то при оформленні повноважень засновника як директора питання про оплату його праці не ставиться.

Є думка, що власник може управляти підприємством без заробітної плати лише за умови припинення або призупинення господарської діяльності підприємства. Однак така думка видається хибною, адже законодавством власнику підприємства надано право здійснювати управління підприємством у будь-який час. Головне, щоб це було передбачено статутом підприємства чи іншими установчими документами.

Тепер детальніше про те, як юридично правильно оформити виконання засновником функцій директора.

По-перше, в статуті підприємства слід зазначити порядок управління підприємством засновником (без оформлення із ним трудових відносин). Таке право засновника необхідно оформити рішенням загальних зборів (або рішенням засновника, якщо він один), в якому потрібно передбачити пункт, що дозволяє виконувати управління підприємством одному з його учасників.

При цьому на директора-засновника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку і йому не нараховується винагорода за виконання представницьких функцій.


У протоколі рішення загальних зборів та статуті підприємства обов’язково необхідно вказати, що:

- керівник може діяти від імені підприємства без довіреності,

- із керівником не укладається трудовий договір,

- керівник не отримує винагороди за виконання своїх обов’язків.


Якщо таких положень у статуті підприємства немає, слід унести зміни до нього рішенням загальних зборів, оформленим протоколом, та подати зміни до державного реєстратора.

По-друге, не потрібно видавати наказ (розпорядження) про призначення засновника на посаду директора, робити запис у трудовій книжці, повідомляти територіальні органи ДФС про початок роботи на посаді директора. Варто пам’ятати про головний принцип роботи директора-засновника — він виконує управлінські повноваження, а не трудові. Не слід давати контролюючим органам зайвий привід визнати діяльність директора-засновника виконанням трудових обов’язків, за що передбачено оплату праці та, відповідно, сплату зборів та податків.

По-третє, на директора-засновника недоцільно розробляти посадову інструкціюоформляти службові відрядження, відпустки, компенсувати йому витрати, оплачувати листки непрацездатності. Все це лише підтвердить перебування директора-засновника у трудових відносинах із підприємством.

Отже, якщо засновник не перебуває в трудових відносинах із підприємством, не потрібно нараховувати заробітну плату і сплачувати з неї ЄСВ, ПДФО та військовий збір.


СУДОВА ПРАКТИКА

Незважаючи на те, що законодавством передбачено управління підприємством засновником (без працевлаштування), органи Держпраці та ДФС все одно вважають, що засновник фактично перебуває у трудових відносинах із підприємством, а отже повинен отримувати заробітну плату та сплачувати ПДФО, ЄСВ та військовий збір.

Є навіть судова позиція, відповідно до якої у разі, якщо засновник підприємства є одночасно його директором, він є найманим працівником (ухвала Вищого адміністративного суду України від 13 вересня 2006 року в справі № К-6605/06, ухвала Вищого адміністративного суду України від 4 червня 2008 року в справі № К-32016/06).

Однак крапки над «і» розставив Конституційний Суд України у рішенні від 12 січня 2010 року № 1-рп/2010, визнавши можливість здійснення керівником, що є учасником або засновником підприємства, управління суб’єктом господарювання без укладення із ним трудового договору (контракту) та отримання заробітної плати.

Також на підтримку такого висновку вже є судова практика, що стає на бік власника бізнесу: постановою Сумського окружного адміністративного суду від 26 березня 2012 року в справі № 2a-1870/1072/12 визначено, що виконання функцій директора засновником не є трудовими відносинами; Харківський окружний адміністративний суду своєму рішенні від 7 червня 2018 року в справі № 820/3159/18 установив, що відносини, які виникають при виконанні засновником функцій директора підприємства без укладання трудового договору (контракту), є корпоративними, а отже відсутній обов’язок укладати трудовий договір, нараховувати та сплачувати заробітну плату.


Директор - найманий працівник

Процедура оформлення трудових відносин із директором — найманим працівником повністю протилежна процедурі оформлення директора-засновника, оскільки директор — найманий працівник виконує трудові обов’язки згідно з внутрішніми документами підприємства, офіційно працевлаштований, отримує заробітну плату та інші трудові гарантії (відпустка, лікарняний тощо). За такого директора потрібно сплачувати ПДФО, ЄСВ та військовий збір.

Як же правильно оформити трудові відносини з директором — найманим працівником?

Насамперед статутом підприємства необхідно передбачити виконавчий орган, тобто прописати повноваження директора, порядок його призначення та звільнення.

Для прийняття директора на роботу потрібні:

- заява про прийняття на роботу директором;

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу директором;

- трудовий договір (контракт);

- запис у трудовій книжці;

- повідомлення ДФС про початок роботи працівника на посаді директора.


Видання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу директора є обов’язковим. У разі призначення директора зборами засновників наказ (розпорядження) про вступ на посаду може видавати сам майбутній директор. Підставою для цього є протокол загальних зборів та власна заява.


Якщо в статуті підприємства прописано, що директор призначається зборами засновників із укладанням із ним трудового договору (контракту), то його обов’язково потрібно розробити та підписати. Трудовим договором (контрактом) визначається строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Якщо директором є найманий працівник, йому має виплачуватися заробітна плата з дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці, відмовитися від якої директор не може. 

Головні відмінності між директором — власником підприємства і директором — найманим працівником 

Директор — власник підприємства

Директор — найманий працівник

Виконує функції з управління

Виконує трудові обов’язки

Не оформлюються трудові відносини

Приймається на роботу відповідно до вимог КЗпП

Не зобов’язаний сплачувати собі заробітну плату

Обов’язково оплачується праця з дотриманням мінімальних гарантій в оплаті праці та відрахуванням ПДФО, ЄСВ і військового збору

Кожен власник обирає свій спосіб управління підприємством, який підходить саме йому. Якщо, наприклад, підприємство невелике і власник хоче оптимізувати витрати, то йому вигідно керувати підприємством особисто, без оформлення трудових відносин. Але у такому випадку можуть виникнути спори з контролюючими органами, які мають «свою думку» щодо цього.

Якщо ж директором є найманий працівник, з яким оформлюються трудові відносини, на нього поширюються трудові гарантії, зокрема оплата праці, лікарняних, надання відпустки, зарахування трудового стажу тощо. Але за такого способу управління підприємством потрібно оформити найнятого працівника та сплачувати за нього відрахування до бюджету. 

Стаття адвоката Ганни Лисенко розміщена в Журналі Кадровик.UA. № 2, лютий 2019 року.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи