Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.05.2022 11:47

Повернення до України дітей, які виїхали з батьками без документів

Адвокат (судовий захист), магістр права

Роз’яснення щодо механізму повернення до України дітей, які виїхали з батьками без документів

На сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з’явилось роз’яснення щодо механізму повернення до України дітей, які виїхали з батьками без документів.

Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (із змінами та доповненнями станом на 20.04.2022) визначено перелік документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну тощо.

Для дітей такими документами є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий).

Відповідно до рішення Державної прикордонної служби України, громадянам дозволено виїжджати з країни за внутрішніми паспортами. Діти, які не досягли 16-річного віку, можуть виїжджати за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Внаслідок спрощення порядку виїзду за межі України деякі українські діти перебувають за кордоном без документів, що посвідчують їхню особу.

ВАЖЛИВО: У разі відсутності у дитини закордонного паспорта на період воєнного стану в Україні передбачено можливість внесення інформації про дитину до паспорта для виїзду за кордон батьків (одного з батьків), іншого законного представника дитини.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 170 затверджено Тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Інформація про дитину, внесена до паспорта для виїзду за кордон законного представника, посвідчує особу та підтверджує громадянство України такої дитини (п. 2 Порядку).

Внесення інформації здійснюється на підставі заяви законного представника, до паспорта якого вноситься інформація про дитину (п. 3 Порядку). Документи для внесення інформації про дитину у разі постійного проживання або тимчасового перебування особи за кордоном подаються до посольства або консульської установи України. Внесення інформації про дитину здійснюється в день звернення законного представника безоплатно.

Для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину необхідно подати такі документи:

- паспорт для виїзду за кордон;

- заяву;

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави.

У разі відсутності свідоцтва про народження законний представник може подати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження:

- дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (п. 7 Порядку)

У разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено до п’яти років на підставі заяви законного представника дитини.

Заява про продовження строку подається до посольства або консульської установи України. Внесення змін здійснюється безоплатно в день звернення.

Крім того, громадяни можуть звернутись до дипломатичного представництва або консульства для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, яке є документом, що підтверджує громадянство України і дає право на в'їзд в Україну у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами.

Оформлення і видачі посвідчення особи на повернення в Україну проводиться у відповідності до Порядку оформлення і видачі посвідчення особи на повернення в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 р. № 285.

ВИСНОВОК: Таким чином, підсумовуючи зазначене вище вбачається, що у разі відсутності у дитини, яка виїхали з батьками/законними представниками за кордон, підтверджуючих документів, то батькам або законному представнику необхідно звернутися до посольства або консульської установи України у відповідній Державі та надати наступні документи:

- заяву;

- паспорт для виїзду за кордон;

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження;

- дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ:

ЗАЯВА
про внесення до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків (одного з батьків), іншого законного представника дитини інформації про дитину

реєстраційний №_____________ від____________

Я, ____________________________________________________________, прошу

(прізвище, ініціали)

внести до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, серія ______ №_______________, виданого___________________________________ року,

(дата видачі)

орган видачі - ____________________________________________________,

відомості про дитину (фотокартку, прізвище, власне ім’я, дату народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

_____ ____________ 20__ року

___________________

(підпис)

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи