Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
31.01.2017 16:58

Придбання об’єктів нерухомості з сумнівною репутацією:правові наслідки

Адвокат (судовий захист), магістр права

Верховний суд України: правовий статус майна, яке вибуло з володіння власника на підставі судового рішення, ухваленого щодо цього майна, але яке в подальшому скасоване?

Истребование имущества 2.jpg

18.01.2017 р.Верховний суд України розглядаючи справу  6-2776цс16 в черговий раз сформував правову позицію щодо вибуття майна з володіннявласника на підставі судового рішення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: При придбанні нерухомого майна, необхідно перевіряти його статус щодовідповідних обмежень та заборон, а також враховувати правове підґрунтя , якеслугувало підставою для реєстрації право власності на продавця (договір купівлі– продажу, дарування, судове рішення і.т.і.)

Суд вказав, що згідно зі статтею 387 ЦК України власник має правовитребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правовоїпідстави заволоділа ним.

Статтею 330 ЦК України передбачено, що якщо майно відчужене особою, яка немає на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщовідповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване у нього.

Одним із випадків, коли майно можливо витребувати від добросовісногонабувача, є вибуття такого майна поза волею власника або особи, якій вінпередав майно у володіння, не з їхньої волі (пункт 3 частини першої статті 388ЦК України).

ВАЖЛИВО: За змістом зазначеної норми майно, яке вибуло з володіння власника напідставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але в подальшомускасованого, слід вважати таким, що вибуло з володіння власника позайого волею.

Аналогічна правова позиція висловлена у Постанові ВСУ від 02.09.2015 р.справа №6-1168ц15 (ЄДРСРУ № 50287777), Постанові ВСУ від21.12.2016 р. справа №1522/25684/12 (ЄДРСРУ № 64033654).

Постановою ВСУ від 17.12.2014року по справі №6-140цс14 (№ в ЄДРСРУ 42576425) передбачено, що за положеннями зазначенихнорм права власник майна може витребуватиналежне йому майно від будь якої особи, яка є останнім набувачем майна та яканабула майно з незаконних підстав, незалежно від того, скільки разів це майнобуло відчужене попередніми набувачами, та без визнання попередніх угод щодоспірного майна недійсними.

Необхіднотакож враховувати і судову практику, яка склалася при вирішенні даної категоріїправових спорів, зокрема на рішення Верховного суду України по справі  № 6-327цс15 від 23.12.2015 р. (№ в ЄДРСРУ 55159817), якепередбачає, що виходячи з положень закону правовитребувати майно із чужого незаконного володіння маєлише власник цього майна.

Окрім цього суд вказує, що  втручання держави в право на мирне володіннясвоїм майном, зокрема, й позбавленняособи права власності на майно шляхом його витребування на користь державизагалом є предметом регулювання статті 1 Першого протоколу до Конвенції прозахист прав людини і основоположних свобод (далі – Перший протокол, Конвенція),що ратифікований Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року.

Стала практика ЄСПЛ(серед багатьох інших, рішення ЄСПЛ у справах «Спорронґ і Льоннрот протиШвеції» від 23 вересня 1982 року, «Джеймс та інші проти СполученогоКоролівства» від 21 лютого 1986 року, «Щокін проти України» від 14 жовтня 2010року, «Сєрков проти України» від 7 липня 2011 року, «Колишній король Греції таінші проти Греції» від 23 листопада 2000 року, «Булвес» АД проти Болгарії» від22 січня 2009 року, «Трегубенко проти України» від 2 листопада 2004 року,«East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року) свідчитьпро наявність трьох критеріїв, які слід оцінювати на предмет сумісності заходувтручання в право особи на мирне володіння майном із гарантіями статті 1Першого протоколу, а саме: 1) чи є втручання законним; 2) чи переслідує воно«суспільний», «публічний» інтерес; 3) чи є такий захід (втручання в право намирне володіння майном пропорційним визначеним цілям.

Стаття 1 Першого протоколу гарантує захист права на мирне володіння майном особи, яка законним шляхом, добросовісно набула майно у власність, і для оцінки додержання «справедливого балансу» в питаннях позбавлення майна мають значення обставини, за якими майно було набуте у власність, поведінка особи, з власності якої майно витребовується.

ВИСНОВОК:  Вибуттямайна з володіння власника на підставі судового рішення, ухваленого щодо цьогомайна, але в подальшому скасованого, вважається таким, що вибуло з володіннявласника поза його волею.

P.s.при придбанні «сумнівно – дешевої» нерухомості будьте максимально пильними,вивчайте правовстановлюючи документи… не зайвим буде зробити відповідний аналізв усіх можливих електронних базах, окрему увагу приділить інтернет ресурсу -«Єдиний державний реєстр судових рішень», шукаючи не тільки по об’єктунерухомості (його характеристикам), а також контрагентам у яких ця нерухомістьвже була у «власності».


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи