Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
31.01.2017 16:58

Придбання об’єктів нерухомості з сумнівною репутацією:правові наслідки

Адвокат (судовий захист), магістр права

Верховний суд України: правовий статус майна, яке вибуло з володіння власника на підставі судового рішення, ухваленого щодо цього майна, але яке в подальшому скасоване?

Истребование имущества 2.jpg

18.01.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу   6-2776 цс 16   в черговий раз сформував правову позицію щодо вибуття майна з володіння власника на підставі судового рішення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:   При придбанні нерухомого майна, необхідно перевіряти його статус щодо відповідних обмежень та заборон, а також враховувати правове підґрунтя , яке слугувало підставою для реєстрації право власності на продавця (договір купівлі – продажу, дарування, судове рішення і.т.і.)

Суд вказав, що згідно зі статтею 387 ЦК України власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Статтею 330 ЦК України передбачено, що якщо майно відчужене особою, яка не має на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване у нього.

Одним із випадків, коли майно можливо витребувати від добросовісного набувача, є вибуття такого майна поза волею власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі (пункт 3 частини першої статті 388 ЦК України).

ВАЖЛИВО:   За змістом зазначеної норми майно, яке вибуло з володіння власника на підставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому скасованого, слід вважати таким, що вибуло з володіння власника поза його волею.

Аналогічна правова позиція висловлена у Постанові ВСУ від 02.09.2015 р. справа   № 6-1168ц15 (ЄДРСРУ № 50287777),  Постанові ВСУ від 21.12.2016 р. справа   № 1522/25684/12 (ЄДРСРУ № 64033654).

Постановою ВСУ від 17.12.2014 року по справі   № 6-140цс14 (№ в ЄДРСРУ 42576425)   передбачено, що за положеннями зазначених норм права власник майна може витребувати належне йому майно від будь якої особи, яка є останнім набувачем майна та яка набула майно з незаконних підстав, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене попередніми набувачами, та без визнання попередніх угод щодо спірного майна недійсними.

Необхідно також враховувати і судову практику, яка склалася при вирішенні даної категорії правових спорів, зокрема на рішення Верховного суду України по справі  № 6-327цс15 від 23.12.2015 р. (№ в ЄДРСРУ 55159817),  яке передбачає, що виходячи з положень закону право витребувати майно із чужого незаконного володіння має лише власник цього майна.

Окрім цього суд вказує, що  втручання держави в право на мирне володіння своїм майном, зокрема, й позбавлення особи права власності на майно шляхом його витребування на користь держави загалом є предметом регулювання статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Перший протокол, Конвенція), що ратифікований Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року.

Стала практика ЄСПЛ (серед багатьох інших, рішення ЄСПЛ у справах «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 року, «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року, «Щокін проти України» від 14 жовтня 2010 року, «Сєрков проти України» від 7 липня 2011 року, «Колишній король Греції та інші проти Греції» від 23 листопада 2000 року, «Булвес» АД проти Болгарії» від 22 січня 2009 року, «Трегубенко проти України» від 2 листопада 2004 року, «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року) свідчить про наявність трьох критеріїв, які слід оцінювати на предмет сумісності заходу втручання в право особи на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу, а саме: 1) чи є втручання законним; 2) чи переслідує воно «суспільний», «публічний» інтерес; 3) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном пропорційним визначеним цілям.

Стаття  1  Першого   протоколу   гарантує   захист   права   на   мирне   володіння   майном   особи ,  яка   законним   шляхом ,  добросовісно   набула   майно   у   власність ,  і   для   оцінки   додержання  « справедливого   балансу »  в   питаннях   позбавлення   майна   мають   значення   обставини ,  за   якими   майно   було   набуте   у   власність ,  поведінка   особи ,  з   власності   якої   майно   витребовується .

ВИСНОВОК:    Вибуття майна з володіння власника на підставі судового рішення, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому скасованого, вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею.

P.s. при придбанні «сумнівно – дешевої» нерухомості будьте максимально пильними, вивчайте правовстановлюючи документи… не зайвим буде зробити відповідний аналіз в усіх можливих електронних базах, окрему увагу приділить інтернет ресурсу - «Єдиний державний реєстр судових рішень», шукаючи не тільки по об’єкту нерухомості (його характеристикам), а також контрагентам у яких ця нерухомість вже була у «власності».


Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]