Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.07.2016 19:40

Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України (2015—2019)

Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є.

Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є.

Теодор Рузвельт

Мав рацію двадцять шостийпрезидент Сполучених штатів… Як мав рацію: роби,що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є.

Напевно, така формулажиття є найбільш прийнятною й для людини й для установи.

З тим, що маєш

А має Антимонопольнийкомітет України спадок: справи щодо зловживання монопольним (домінуючим)становищем й з 2012 року, й з 2013 року.

Справи розпочаті, розпорядженнядержавного уповноваженого Антимонопольного комітету України наявні, але нерозглянуті. У спадок залишені.

 

Роби, що можеш

А що може робити Антимонопольнийкомітет України? Може тільки розглянути «спадкові» справи та постановитирішення, бо то його робота. Й не важливо коли та хто справу розпочав. Справамає бути вирішена.

 

Там, де ти є

А де ми є? Ми у 2016 роцій неможливо закрити очі й зробити вигляд, що не бачили «спадкових» справ. От йтам, де ми є, ми робимо, що можемо з тим що маємо…

Формула життя від ТеодораРузвельта прийнятна й для дій АМКУ.

Дії стосуються не тільки поточних справ Комітету. Комітетне полишає поза увагою й «спадкові» справи. Це, панове, до відома – кожнарозпочата справа має бути й буде розглянута. У літу не кане жодна «спадкова»справа. Й та, що три роки тому, іншим складом АМКУ було розпочата. Й поточна, ймайбутня.

Ось ще одна з таких«спадкових» справ розглянута та постановлено рішення. Негучна, нерезонансна,але відчуття того, що ти «… зробив, щоміг зробити, з тим, що мав та там, де ти є…» надає відчуття добре зробленоїсправи, гідно виконаної роботи. Приємне відчуття.

Отже. У листопаді 2013року була розпочата справа за ознаками вчинення Національною академієюДержавної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Академія)порушення, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринкуосвітніх послуг з військової підготовки студентів вищих навчальних закладів запрограмою підготовки офіцерів запасу, шляхом встановлення таких цін на послуги,які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Історія відкриття цієїсправи на сьогодні вже неактуальна і достеменно історії не відома. Є факт, щосправа відкрита, але чомусь не була розглянута.

З квітня 2016 рокуКомітет розпочав підготовку до розгляду цієї «спадкової»справи. Своєчасноотримав письмові повідомлення на свої запити від Академії,Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, провів дослідженнята підготовив попередні висновки по справі.

А ось липень 2016 рокувзагалі став для цієї справи «попутним вітром».

Комітет на початку липнявиніс подання про попередні висновки у справі. Академія оперативно зголосиласяна подання Комітету й 19 липня Комітет прийняв рішення по цій справі.

Суть справи невигадлива:заявник припустив наявність порушення Національною академією Державноїприкордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький) законодавствапро захист економічної конкуренції, (п. 1 ч. 2 ст.13 та п. 2 ст. 50 ЗУ «Прозахист економічної конкуренції»), а саме: зловживання монопольним (домінуючим)становищем на ринку освітніх послуг з військової підготовки студентів вищихнавчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, шляхом встановлення таких цін на послуги,які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Відповідно до ЗУ «Провійськовий обов’язок і військову службу» військова підготовка громадян Україниза програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військовихнавчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальнихзакладів.

Національна академіяДержавної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького серед іншогонадає освітні послуги з військової підготовки у вищих навчальних закладах запрограмою підготовки офіцерів запасу (послугу).

Крім Академії(відповідача) в Хмельницькій області послугу з підготовки офіцерів запасу надаєКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, в якому запрограмою офіцерів запасу за 2010 – 2016 навчальні роки навчались студенти:Вінницького національного аграрного університету, Вінницького кооперативногоінституту, Тернопільського національного економічного Університету,Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій,Тернопільського національного економічного університету, Хмельницькогонаціонального університету, Міжрегіональної академії управління персоналом,Хмельницького університету управління та права, Буковинського державногофінансово-економічного університету, Чернівецького національного університетуімені Юрія Федьковича, Київського національного авіаційного університету,Київського національного університету харчових технологій, Національноготехнічного університету «Київський політехнічний інститут», Івано-Франківськогоуніверситету права імені короля Данила Галицького.

Комітет дослідивматеріали й ті, що були, й ті, що надійшли, та зробив висновки:

1.     На базі п’ятдесяти вищихнавчальних закладів проводиться військова підготовка;

2.     В Академії отримуютьпослугу студенти, які навчаються за основною спеціальністю в Вінницькомуторгівельно-економічному інституті Київського національноготоргівельно-економічного університету;

3.     Студенти вільно, навласний розсуд, обирають собі виші для проходження навчання за програмоюпідготовки офіцерів запасу. Жодних обмежень не існує;

4.     Студенти споживаютьпослугу в будь-якому виші за власним вибором в тому числі за межами областей, вяких проходять навчання;

5.     Порівняльний аналізвиявив, що більша кількість студентів отримує послугу в Кам’янець-Подільськийнаціональний університет імені Івана Огієнка, а не в Академії;

6.     І в Академії, і в Кам’янець-Подільськомууніверситеті послугу отримають як студенти, що навчаються в тому ж виші, так істуденти інших вишів;

7.     Вартість навчання запрограмою підготовки офіцерів запасу в 2016 році за весь період навчання вАкадемії становить 12 400 грн, у Кам’янець-Подільському університеті – 12 500грн.;

Отже, Національнаакадемія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зазнаєзначної конкуренції з надання послуги, в тому числі з бокуКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Комітет закривпровадження у справі щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищемНаціональною академією Державної прикордонної служби України імені БогданаХмельницького на ринку освітніх послуг з військової підготовки студентів вищихнавчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу.

 

Роби, що можеш, але робидобре.

Роби з тим, що маєш, й незабувай про «спадок».

Роби там, де ти є, йпам’ятай про майбутнє.

 

Мудрою людиною був двадцять шостий президент Сполученихштатів… Може варто його слова у присягу державного службовця внести?

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи