Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.05.2016 09:31

Організаційна структура товариства: який підрозділ створити?

У зв’язку з необхідністю забезпечення належного здійснення статутної діяльності господарських товариств часто виникає потреба у створенні підприємством своїх підрозділів у межах різних адміністративно-територіальних одиниць. Законодавчо не обмежено право т

У зв’язку з необхідністю забезпечення належного здійснення статутної діяльності господарських товариств часто виникає потреба у створенні підприємством своїх підрозділів у межах різних адміністративно-територіальних одиниць. Законодавчо не обмежено право товариства самостійно визначати, які саме підрозділи буде створено. Проте, залежно від обраної форми підрозділу визначатиметься його податковий статус, а отже, відповідні права та обов'язки самого підприємства.

Який вид підрозділу доцільніше обрати для більш ефективного та менш обтяжливого здійснення своєї діяльності?

Для відповіді на це запитання перш за все слід визначити, яку мету ставить перед собою підприємство, приймаючи рішення про створення структурної одиниці.

Відповідно до положень чинного законодавства України підприємство може створювати:

  • структурні підрозділи:

виробничі (відділення, дільниці, бригади тощо);

функціональні (управління, відділи, служби тощо);

  • відокремлені підрозділи – філії, представництва, відділення тощо.

Приймаючи рішення про розширення організаційної структури підприємства, варто розуміти, що між поняттями «структурний підрозділ» і «відокремлений підрозділ» є істотна різниця.  

Відокремлені підрозділи – це філії, представництва, відділення тощо, які часто знаходяться за межами місцевості, де розміщене головне підприємство. Цей перелік є відкритим, що дає змогу зробити висновок про можливість створення й інших структурних одиниць.

Спільними рисами відокремлених підрозділів є те, що вони в жодному разі не є юридичними особами. Такі структурні одиниці наділяються майном юридичної особи, яка їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення від власного імені. Керівники відокремлених підрозділів призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Враховуючи те, що створення філій та представництв є найбільш поширеним у практичній господарській діяльності суб’єктів господарювання, актуальним є практичне питання щодо їх розмежування та особливостей.

Так, повноваження філії є ширшими, ніж повноваження представництва: вони включають у себе виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг, зокрема, представництво й захист прав та інтересів юридичної особи. У свою чергу, повноваження представництва є вужчими і обмежуються тільки представництвом і захистом прав та інтересів юридичної особи, про що слід пам’ятати під час обрання того чи іншого різновиду підрозділу.

    Дискусійним на сьогоднішній день залишається питання щодо необхідності реєстрації відокремлених підрозділів юридичних осіб. Норми Господарського кодексу України прямо вказують на те, що відкриття суб’єктом господарювання філій (відділень) та представництв без утворення юридичної особи не потребує їхньої державної реєстрації. У той самий час положення Цивільного кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вказують на те, що відомості про філії і представництва юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців. Таким чином, відомості про відокремлені підрозділи дійсно мають обов’язково вноситися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, проте лише в аспекті доповнення інформації про ту чи іншу юридичну особу.

      Щодо структурного підрозділу підприємства, то ним є така його ланка, яка має чітко визначені функції у виробничому процесі, що відрізняються від функцій інших ланок, і через це входить в ціле як організаційно відокремлена від інших підрозділів частина підприємства (організації, установи).

     Такі підрозділи є часткою підприємства, входять до його структури, здійснюють господарську діяльність від імені юридичної особи на підставі положення, затвердженого вищим органом управління підприємства, і очолюються керівниками, які призначаються (затверджуються) на посаду директором підприємства. Керівник структурного підрозділу діє відповідно до штатного розпису підприємства (організації, установи), а не на підставі довіреності від імені юридичної особи, як це передбачено чинним законодавством для відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо).

     Відомості про структурні підрозділи не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і не мають власного коду ЄДРПОУ.

     У разі необхідності працівники виробничого структурного підрозділу, що не має ознак відокремленого підрозділу, можуть в індивідуальному порядку отримувати певні матеріальні цінності для виконання своїх трудових обов’язків у порядку, встановленому Кодексом законів про працю України. Подібне не може розглядатися як наділення майном саме виробничого підрозділу i ніяк не змінюватиме його статус.

     Важливим є питання оподаткування діяльності структурних одиниць юридичної особи. Так, якщо в іншому населеному пункті створено саме структурний, а не відокремлений підрозділ підприємства, то податки, збори та інші платежі відповідно до чинного законодавства повинні сплачуватись до Державного бюджету України та бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням цього структурного підрозділу безпосередньо юридичною особою, яка його створила.

     Враховуючи вищесказане, товариство має заздалегідь визначити завдання та конкретні повноваження створюваної структурної одиниці.

     У разі відсутності потреби у здійсненні підрозділом господарської діяльності від власного імені, наділенні підрозділу власним майном та відкритті для нього банківських рахунків доцільно створювати саме структурний, а не відокремлений підрозділ.

     Якщо ж існує потреба у здійсненні підрозділом самостійної господарської діяльності, та, відповідно, повному його забезпеченні майном, а також необхідності самостійного розпорядження коштами та іншими ресурсами, слід безумовно створювати відокремлений підрозділ із обов’язковим внесенням відомостей про нього до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.    

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]