Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.05.2016 09:31

Організаційна структура товариства: який підрозділ створити?

У зв’язку з необхідністю забезпечення належного здійснення статутної діяльності господарських товариств часто виникає потреба у створенні підприємством своїх підрозділів у межах різних адміністративно-територіальних одиниць. Законодавчо не обмежено право т

У зв’язку з необхідністю забезпечення належного здійснення статутноїдіяльності господарських товариств часто виникає потреба у створенніпідприємством своїх підрозділів у межах різних адміністративно-територіальниходиниць. Законодавчо не обмежено право товариства самостійно визначати, якісаме підрозділи буде створено. Проте, залежно від обраної форми підрозділувизначатиметься його податковий статус, а отже, відповідні права та обов'язкисамого підприємства.

Який вид підрозділу доцільніше обрати для більш ефективного та меншобтяжливого здійснення своєї діяльності?

Для відповіді на це запитанняперш за все слід визначити, яку мету ставить перед собою підприємство,приймаючи рішення про створення структурної одиниці.

Відповідно до положень чинного законодавства України підприємство можестворювати:

  • структурніпідрозділи:

виробничі(відділення, дільниці, бригади тощо);

функціональні(управління, відділи, служби тощо);

  • відокремленіпідрозділи – філії, представництва, відділення тощо.

Приймаючи рішення про розширення організаційної структури підприємства, варторозуміти, що між поняттями «структурний підрозділ» і «відокремлений підрозділ»є істотна різниця.  

Відокремлені підрозділи – це філії, представництва, відділення тощо, які частознаходяться за межами місцевості, де розміщене головне підприємство. Цейперелік є відкритим, що дає змогу зробити висновок про можливість створення йінших структурних одиниць.

Спільними рисами відокремлених підрозділів є те, що вони в жодному разі неє юридичними особами. Такі структурні одиниці наділяються майном юридичноїособи, яка їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення відвласного імені. Керівники відокремлених підрозділів призначаються юридичноюособою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Враховуючи те, що створення філій та представництв є найбільш поширеним упрактичній господарській діяльності суб’єктів господарювання, актуальним єпрактичне питання щодо їх розмежування та особливостей.

Так, повноваження філії є ширшими, ніж повноваження представництва: вонивключають у себе виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг,зокрема, представництво й захист прав та інтересів юридичної особи. У своючергу, повноваження представництва є вужчими і обмежуються тількипредставництвом і захистом прав та інтересів юридичної особи, про що слідпам’ятати під час обрання того чи іншого різновиду підрозділу.

    Дискусійним на сьогоднішній деньзалишається питання щодо необхідності реєстрації відокремлених підрозділів юридичнихосіб. Норми Господарського кодексу України прямо вказують на те, що відкриттясуб’єктом господарювання філій (відділень) та представництв без утворенняюридичної особи не потребує їхньої державної реєстрації. У той самий часположення Цивільного кодексу України та Закону України «Про державну реєстраціююридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вказують на те, що відомості профілії і представництва юридичної особи включаються до Єдиного державногореєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців. Таким чином, відомостіпро відокремлені підрозділи дійсно мають обов’язково вноситися до Єдиногодержавного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, проте лише васпекті доповнення інформації про ту чи іншу юридичну особу.

      Щодо структурного підрозділу підприємства, то ним є така йоголанка, яка має чітко визначені функції у виробничому процесі, що відрізняютьсявід функцій інших ланок, і через це входить в ціле як організаційновідокремлена від інших підрозділів частина підприємства (організації,установи).

     Такі підрозділи є часткою підприємства,входять до його структури, здійснюють господарську діяльність від іменіюридичної особи на підставі положення, затвердженого вищим органом управлінняпідприємства, і очолюються керівниками, які призначаються (затверджуються) напосаду директором підприємства. Керівник структурного підрозділу діє відповіднодо штатного розпису підприємства (організації, установи), а не на підставідовіреності від імені юридичної особи, як це передбачено чинним законодавствомдля відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо).

     Відомості про структурні підрозділи непідлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичнихосіб - підприємців і не мають власного коду ЄДРПОУ.

     У разі необхідності працівникивиробничого структурного підрозділу, що не має ознак відокремленого підрозділу,можуть в індивідуальному порядку отримувати певні матеріальні цінності длявиконання своїх трудових обов’язків у порядку, встановленому Кодексом законівпро працю України. Подібне не може розглядатися як наділення майном самевиробничого підрозділу i ніяк не змінюватиме його статус.

     Важливим є питання оподаткуваннядіяльності структурних одиниць юридичної особи. Так, якщо в іншому населеномупункті створено саме структурний, а не відокремлений підрозділ підприємства, топодатки, збори та інші платежі відповідно до чинного законодавства повиннісплачуватись до Державного бюджету України та бюджетів територіальних громад замісцезнаходженням цього структурного підрозділу безпосередньо юридичною особою,яка його створила.

     Враховуючи вищесказане, товариство маєзаздалегідь визначити завдання та конкретні повноваження створюваноїструктурної одиниці.

     У разі відсутності потреби у здійсненніпідрозділом господарської діяльності від власного імені, наділенні підрозділувласним майном та відкритті для нього банківських рахунків доцільно створюватисаме структурний, а не відокремлений підрозділ.

     Якщо ж існує потреба у здійсненні підрозділомсамостійної господарської діяльності, та, відповідно, повному його забезпеченнімайном, а також необхідності самостійного розпорядження коштами та іншимиресурсами, слід безумовно створювати відокремлений підрозділ із обов’язковимвнесенням відомостей про нього до Єдиного державного реєстру юридичних осіб тафізичних осіб – підприємців.   

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи