Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.09.2023 13:57

Військовий облік жінок – 2023

Адвокат

З 01 жовтня 2023 року жінки низки професій зобов’язані стати на військовий облік.

Законодавче підґрунтя

Згідно вимог ч. 1. Ст. 1 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”  захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Рівність із чоловіками

Частина дванадцята статті 1 вказаного Закону вказує на те, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Забезпечення оборони держави у воєнний час

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Військова служба жінок у мирний час

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Взяття на військовий облік військовозобов’язаних жінок

Частиною одинадцятою статті 1 вказаного Закону  визначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Таким чином, взяттю на військовий облік підлягають  жінки, які:

- мають спеціальність та/або професію, визначену Міністерством оборони України;

- придатні до проходження військової служби за станом здоров’я;

- віком від 18 до 60 років.

 Працевлаштування жінок, які  здобули освіту за медичною спеціальністю або фармацевтичною спеціальністю, і не перебувають на військовому обліку

Згідно з п. 51 Постанови КМУ “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів” №1487 від 30 грудня 2022 р. жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Cпеціальності та/або професії, споріднені з відповідними військово-обліковими спеціальностями

Військовий облік жінок 2023 р. регулюється Наказом Міністерства оборони України № 35 від 07.02.2022 року (зі змінами), де визначено перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Наказом Міноборони передбачено наступні спеціальності, за якими жінки беруться на військовий облік:

- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- телекомунікації та радіотехніка;
- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Назви споріднених професій:

01.професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)

02.професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів

03.оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я

04.професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії

05.менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами

06.кухарі

07.перекладачі та усні перекладачі

Процедура взяття на облік

Необхідні документи:

- заява про взяття на облік;
- паспорт або ID-картка;
- ідентифікаційний номер;
- документ про здобуття спеціальності/професії;
- довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;
- свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;
- свідоцтво про шлюб;
- фотокартки 3х4.

Медкомісія військовозобов’язаних жінок передбачає огляд наступних лікарів:

- хірург,
- терапевт,
- невропатолог,
- психіатр,
- офтальмолог,
- оториноларинголог,
- стоматолог,
- дерматолог.
- гінеколог.

Відповідальність за порушення правил військового обліку

Законодавством встановлює порядок і терміни  постановки на облік в залежності від підстав.

Крім того обов'язки призовників, військовозобов'язаних та резервістів регламентовані Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів,  затверджених постановою Кабінету міністрів України від №1487 від 30.12.2022, зокрема перебувати на військовому обліку:

1. за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання;
2. за місцем роботи (навчання);
3. у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України;

Чинним законодавством України за правопорушення, пов'язані з військовим обліком, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність

За порушення військовозобов'язаними правил військового обліку, на них може бути накладено штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн). Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, доставити до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (частина третя статті 38 Закону).

Кримінальна відповідальність

Частина 1 статті 337 Кримінального кодексу України передбачає, ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, - карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн) або виправними роботами на строк до одного року.

Крім цього слід зазначити що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає окремі штрафи на посадових осіб органів влади, керівників підприємств, організацій, установ, які своєчасно не повідомили в військкомат інформацію про наявність потенційних призовників.

Обмеження на виїзд за межі території України

З 1 жовтня 2023 року жінки-медики підлягатимуть обов’язковому військовому обліку. Але до них, на відміну від чоловіків, застосовувати обмеження на виїзд за кордон поки що не планують, - про це повідомляє Державна  прикордонна служба України.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема:

1) жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років чи повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

2) жінки, зайняті постійним доглядом за хворим чоловіком, дитиною, а також батьками, які потребують постійного догляду;

3) жінки, які мають чоловіка з інвалідністю та/або одного з батьків з інвалідністю I чи II групи;

4) жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, який проходить військову службу тощо.

Міжнародний досвід

Ізраїль

Жінки зобов’язані проходити військову службу. Наразі 40% усіх призовників і 25% офіцерського складу складають жінки.

Сполучені Штати Америки

У армії США служба є добровільною. У ній - менше  20% складають жінки.

Федеративна Республіка Німеччина

У 2000 році рішення Європейського суду дало жінкам необмежений доступ до військової кар'єри. Зараз у Бундесвері служать понад 22 500 жінок-солдаток, і ця кількість зростає. Зараз жінки становлять близько 12 % від приблизно 183 000 військовослужбовців Бундесверу.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]