Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
15.11.2017 09:31

Окремі аспекти правового статусу відповідача в господарському процесі

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті зясовується наявність в заповідача до початку розгляду господарським судом справи по суті подати зустрічний позов


          Одним з найголовнішихучасників господарських процесуальних відносин є відповідач, якому гарантовані різніза своєю суттю юридичні можливості. Чи дозволено вищевказаній особі до початку розгляду господарським судом справи по суті податизустрічний позов? 

        Правове регулювання вищенаведеного питання відбуваєтьсяза допомогою відповідних нормативно-правових актів. Зокрема юридичнарегламентація прав та свобод, гарантованих сторонам в господарському судовому процесі, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) а також іншимизаконами (Господарським процесуальним кодексом України від 06.11.1991 року №1799-XII (надалі по тексту –ГПКУ), Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року №1402-VIII (надалі по тексту - Закон України «Про судоустрій і статус суддів»)). 

        Чинним законодавством названо основні принципиуспішного становлення на міжнародній арені нашої Вітчизни, як демократичної таправової держави.  Зокрема ч. 1 ст. 55Конституції України охоплено юридичну норму про те, що права і свободи людинита громадянина захищає суд. 

      Схожу за своєю суттю норму закріплюють іншінормативно-правові акти. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожномугарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним,безстороннім й справедливим судом, утвореним законом. 

      Чіткий та недвозначний зміст даних норм вчастині всебічного з’ясування прав, гарантованих відповідачу та іншим учасникамгосподарського процесу, конкретизують кодифіковані акти, що в свою чергупосідають почесні місця в багатогранній системі чинного законодавства. Як церозуміти? 

     За своїмюридичним статусом відповідач є одним з основних суб’єктів господарсько-процесуальнихвідносин. Тобто, за відсутності згаданої особи господарський процес, як такий,взагалі є неможливим. 

        Чинне законодавство гарантує відповідачурізні за своєю суттю можливості,  яким всвою чергу властивий майновий чи особистий немайновий характер. Зокрема увідповідності до юридичної норми, закріпленої ч. 5 ст. 22 ГПКУ, вищевказанийучасник правових відносин має право визнати позов повністю чи частково, а такожмає право до початку розгляду господарським судом справи по суті податизустрічний позов. 

    Таким чином, чинним законодавствомгарантовано позивачу різні права. Зокрема згідно з ч. 5 ст. 22 ГПКУ до початкурозгляду господарським судом справи по суті даний учасник правових відносин маєюридичну можливість подати зустрічний позов. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи