Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.10.2017 07:23

Окремі аспекти правового статусу, що має дарувальник

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в дарувальника обов’язку повідомити обдарованого про річ, що, будучи предметом договору дарування, водночас вміщує в собі певні риси, які в свою чергу є небезпечними для життя, здоров’я або майна суб’єкта, що приймає н


     Інколи речі й/чи права, які є предметом договору дарування, вміщують в собі особливі риси, що є небезпечними для життя, здоров’я або майна обдарованого. Чи в таких випадках дарувальник зобов’язаний проінформувати наведену особу про беззаперечну наявність вказаних недоліків? 

    Правове врегулювання вищезазначеного питання відбувається за допомогою окремих законів. Зокрема юридична регламентація цивільно-правових відносин, що виникають з приводу укладення договору дарування та інших правочинів, забезпечують: 1). Головний закон Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР  (надалі по тексту – Конституція України)); 2). звичайні закони (Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV (надалі по тексту – ЦК України). 

     В непростій системі об’єктивних явищ цивільно-правові відносини посідають помітне місце. Зокрема вказані стосунки функціонують в цілісному середовищі, де юридичні норми, ґрунтуючись на загальновизнаних моральних імперативах, в той же час повинні підлягати загальнообов’язковому та вмілому виконанню особами, кожній з яких гарантовано відповідний юридичний статус. 
 
     Вітчизняним законодавством покладено на всіх учасників згаданих відносин різні обов’язки, яким властивий майновий або особистий немайновий характер. Зокрема у відповідності до норми, передбаченої ч. 1 ст. 68 Конституції України, кожен зобов’язаний неухильно додержуватись даного закону та інших законів, не посягати на права і свободи, честь та гідність інших людей.  

     Чіткий та недвозначний зміст вищезазначеної норми в частині встановлення переліку діянь, які повинен вчинити дарувальник на користь обдарованої особи, роз’яснюється іншими нормативно-правові актами, що в свою чергу утворюють злагоджену систему чинного законодавства. Як це розуміти? 

    Юридичний статус, гарантований дарувальнику, є складним і багатогранним. Зокрема згідно з безпосередньою вказівкою, охопленою ч. 1 ст. 721 ЦК України, якщо дарувальнику відомо про якісь недоліки речі, що в свою чергу є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдаровуваного або інших осіб, то він зобов’язаний відразу повідомити про них обдаровуваного. 

     Отже, чинне законодавство покладає на дарувальника різноманітні обов’язки. Зокрема вищезазначена особа повинна проінформувати обдарованого про річ, що, будучи предметом договору дарування, водночас вміщує в собі певні риси, які в свою чергу визнані небезпечними для життя, здоров’я або майна суб’єкта, приймаючого на свою користь дарунок. 
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]