Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.10.2017 07:23

Окремі аспекти правового статусу, що має дарувальник

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в дарувальника обов’язку повідомити обдарованого про річ, що, будучи предметом договору дарування, водночас вміщує в собі певні риси, які в свою чергу є небезпечними для життя, здоров’я або майна суб’єкта, що приймає н


     Інколи речі й/чи права, які є предметомдоговору дарування, вміщують в собі особливі риси, що є небезпечними для життя,здоров’я або майна обдарованого. Чи в таких випадках дарувальник зобов’язаний проінформуватинаведену особу про беззаперечну наявність вказаних недоліків? 

    Правове врегулювання вищезазначеногопитання відбувається за допомогою окремих законів. Зокрема юридичнарегламентація цивільно-правових відносин, що виникаютьз приводу укладення договору дарування та інших правочинів, забезпечують: 1). Головнийзакон Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР  (надалі по тексту –Конституція України)); 2). звичайні закони (Цивільний кодекс України від16.01.2003 року № 435-IV (надалі по тексту – ЦК України). 

     В непростій системі об’єктивних явищ цивільно-правовівідносини посідають помітне місце. Зокрема вказані стосунки функціонують вцілісному середовищі, де юридичні норми, ґрунтуючись на загальновизнанихморальних імперативах, в той же час повинні підлягати загальнообов’язковому тавмілому виконанню особами, кожній з яких гарантовано відповідний юридичнийстатус. 
 
     Вітчизняним законодавством покладено навсіх учасників згаданих відносин різні обов’язки, яким властивий майновий абоособистий немайновий характер. Зокрема увідповідності до норми, передбаченої ч. 1 ст. 68 Конституції України, кожен зобов’язанийнеухильно додержуватись даного закону та інших законів, не посягати на права ісвободи, честь та гідність інших людей.  

     Чіткий та недвозначний зміст вищезазначеноїнорми в частині встановлення переліку діянь, які повинен вчинити дарувальник накористь обдарованої особи, роз’яснюється іншими нормативно-правові актами, що всвою чергу утворюють злагоджену систему чинного законодавства. Як це розуміти? 

    Юридичний статус, гарантованийдарувальнику, є складним і багатогранним. Зокрема згідно з безпосередньоювказівкою, охопленою ч. 1 ст. 721 ЦК України, якщо дарувальникувідомо про якісь недоліки речі, що в свою чергу є дарунком, або її особливівластивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майнаобдаровуваного або інших осіб, то він зобов’язаний відразу повідомити про нихобдаровуваного. 

     Отже, чинне законодавство покладає на дарувальникарізноманітні обов’язки. Зокрема вищезазначена особа повинна проінформуватиобдарованого про річ, що, будучи предметом договору дарування, водночас вміщуєв собі певні риси, які в свою чергу визнані небезпечними для життя, здоров’яабо майна суб’єкта, приймаючого на свою користь дарунок. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи