Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
16.02.2017 09:08

Окремі трудові права, гарантовані одинокій матері

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в жінки, що є одинокою, права на додаткову оплачувану відпустку.


      Матері, що,будучи одинокою, водночас працює за трудовим договором, чиннезаконодавство гарантує різні за своїм юридичним змістом можливості, яким в своючергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Чи володіє такийпрацівник правом на додаткову оплачувану відпустку? 

   Правове регулювання вищевказаного питаннявідбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, одним з безпосередніх учасників яких всвою чергу може бути одинока мати, здійснюється: Головним законом Українськогонароду (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі потексту – Конституція України)) звичайними законами  (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»). 

       Вітчизняним законодавством охоплено великукількість юридичних норм, які в свою чергу захищають загальновизнані вцивілізованому світі цінності. Зокремау відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України сім’я, дитинство,материнство і батьківство перебувають під особливою охороною держави. 

    Чіткий та недвозначний зміст даної норми вчастині всебічного з’ясування окремих прав, які в свою чергу гарантовані матері,що, будучи одинокою, водночас працює за трудовим договором, отримав відповіднуконкретизацію в інших нормативно-правових актах. Що це означає? 
  
    Суб’єктному складу безпосередніх учасників трудових відносин властивісвоєрідні особливості. Зокрема він, будучи багатогранним, водночас охоплює всілякихза своїм юридичним статусом осіб, що мають права, гарантовані їм, а такожвиконують обов’язки, покладені на них. 

     Наймані працівники є одними з визначнихучасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумліннийтруд згаданих осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України вдемократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано їїуспішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.  

    Вказані працівники можуть скористатисярізноманітними можливостями. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хтопрацює, має право на відпочинок. 

    Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.4 абз. 4 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з різновидівсоціальних відпусток є щорічна додаткова відпустка, яка в свою чергугарантується трудівникам, що мають дітей. 

    Вищезазначеною преференцією можутьскористатися окремі працівники. Зокрема згідно з ч. 1ст. 1821 КЗпП України й ч. 1 ст. 19 ЗУ «Про відпустки» одинокій маміщорічно надається право на додаткову оплачувану відпустку.  

      Таким чином, одинока мати, що перебуває втрудових правовідносинах, володіє різними за своєю сутністю можливостями.Зокрема вказана особа має право на додаткову оплачувану відпустку.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net