Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.02.2017 09:08

Окремі трудові права, гарантовані одинокій матері

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується наявність в жінки, що є одинокою, права на додаткову оплачувану відпустку.


      Матері, що, будучи одинокою, водночас працює за трудовим договором, чинне законодавство гарантує різні за своїм юридичним змістом можливості, яким в свою чергу властивий майновий або особистий немайновий характер. Чи володіє такий працівник правом на додаткову оплачувану відпустку? 

   Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, одним з безпосередніх учасників яких в свою чергу може бути одинока мати, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами  (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України), Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»). 

       Вітчизняним законодавством охоплено велику кількість юридичних норм, які в свою чергу захищають загальновизнані в цивілізованому світі цінності. Зокрема у відповідності до ч. 1 ст. 55 Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство перебувають під особливою охороною держави. 

    Чіткий та недвозначний зміст даної норми в частині всебічного з’ясування окремих прав, які в свою чергу гарантовані матері, що, будучи одинокою, водночас працює за трудовим договором, отримав відповідну конкретизацію в інших нормативно-правових актах. Що це означає? 
  
    Суб’єктному складу безпосередніх учасників трудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучи багатогранним, водночас охоплює всіляких за своїм юридичним статусом осіб, що мають права, гарантовані їм, а також виконують обов’язки, покладені на них. 

     Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд згаданих осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.  

    Вказані працівники можуть скористатися різноманітними можливостями. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має право на відпочинок. 

    Вітчизняним законодавством передбачено різні типи згаданої можливості. Наприклад, п. 4 абз. 4 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з різновидів соціальних відпусток є щорічна додаткова відпустка, яка в свою чергу гарантується трудівникам, що мають дітей. 

    Вищезазначеною преференцією можуть скористатися окремі працівники. Зокрема згідно з ч. 1 ст. 1821 КЗпП України й ч. 1 ст. 19 ЗУ «Про відпустки» одинокій мамі щорічно надається право на додаткову оплачувану відпустку.  

      Таким чином, одинока мати, що перебуває в трудових правовідносинах, володіє різними за своєю сутністю можливостями. Зокрема вказана особа має право на додаткову оплачувану відпустку.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи