Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.02.2017 17:00

Тривалість щорічної основної відпустки трударів лісової промисловості

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується тривалість щорічної основної відпустки, яка гарантована працівникам лісової промисловості.


    Працівникамлісової промисловості гарантовано різноманітні можливості, однією з яких в своючергу визнається право на щорічну основну відпустку. Яку саме тривалість вонаможе мати? 

     Юридична регламентація зазначеного питаннявідбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правоверегулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічноїосновної відпустки, яку в свою чергу надано трудівникам, які складаютьбагаточисельний персонал лісової промисловості, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

    Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучибагатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб. 

     Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин.Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд вказаних осіб сприяєефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу,провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію вцивілізоване європейське співтовариство.  

      Вказані працівники можуть скористатисярізноманітними можливостями.  Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хтопрацює, має право на відпочинок. 

       Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видіввідпусток є щорічна основна відпустка. 

      Зазначеному типу ефективного відпочинкупритаманні відповідні ознаки.  Зокремазгідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальнатривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає неменш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергурозраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладеннятакими особами трудового договору. 

      Але треба пам’ятати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки.  Зокрема увідповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремихвипадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо іншатривалість щорічної основної відпустки. 

      Одним з вищезазначених винятків можнаназвати ефективний відпочинок, яким можуть скористатися багаточисельніпрацівники лісової промисловості. Вказана думка пояснюється тим, що згідно з ч.4 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному з вищезгаданих трудівників надається щорічнаосновна відпустка,  тривалість якоїстановить 28 календарних дні за відповідним Списком робіт, професій і посад,затверджених в свою чергу Кабінетом Міністрів України. 

    Отже, працівники лісової промисловостімають різноманітні можливості. Зокрема їм надається щорічна основна відпустка,тривалість якої становить 28 календарних дні згідно з відповідним Спискомробіт, професій та посад, що в свою чергу затверджені Кабінетом МіністрівУкраїни.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи