Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.02.2017 17:00

Тривалість щорічної основної відпустки трударів лісової промисловості

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується тривалість щорічної основної відпустки, яка гарантована працівникам лісової промисловості.


    Працівникам лісової промисловості гарантовано різноманітні можливості, однією з яких в свою чергу визнається право на щорічну основну відпустку. Яку саме тривалість вона може мати? 

     Юридична регламентація зазначеного питання відбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правове регулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічної основної відпустки, яку в свою чергу надано трудівникам, які складають багаточисельний персонал лісової промисловості, здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами  (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпП України), Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

    Суб’єктному складу безпосередніх учасників трудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучи багатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб. 

     Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд вказаних осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.  

      Вказані працівники можуть скористатися різноманітними можливостями.  Зокрема згідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має право на відпочинок. 

       Вітчизняним законодавством передбачено різні типи згаданої можливості. Наприклад, п. 1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видів відпусток є щорічна основна відпустка. 

      Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманні відповідні ознаки.  Зокрема згідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергу розраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладення такими особами трудового договору. 

      Але треба пам’ятати про те, що даному правилу властиві істотні винятки.  Зокрема у відповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремих випадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо інша тривалість щорічної основної відпустки. 

      Одним з вищезазначених винятків можна назвати ефективний відпочинок, яким можуть скористатися багаточисельні працівники лісової промисловості. Вказана думка пояснюється тим, що згідно з ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному з вищезгаданих трудівників надається щорічна основна відпустка,  тривалість якої становить 28 календарних дні за відповідним Списком робіт, професій і посад, затверджених в свою чергу Кабінетом Міністрів України. 

    Отже, працівники лісової промисловості мають різноманітні можливості. Зокрема їм надається щорічна основна відпустка, тривалість якої становить 28 календарних дні згідно з відповідним Списком робіт, професій та посад, що в свою чергу затверджені Кабінетом Міністрів України.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]