Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
08.02.2017 08:02

Окремі проблемні ньюанси тривалості щорічної основної відпустки

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується тривалість щорічної основної відпустки, яка гарантована невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин.


     Невоєнізованимпрацівникам гірничорятувальних частин гарантовано всілякі за своїм сутністююридичні можливості, однією з яких в свою чергу є право на щорічну основнувідпустку. Яку тривалість вона може мати? 

    Юридична регламентація зазначеного питаннявідбувається за допомогою різних нормативно-правових актів. Зокрема правоверегулювання стосунків, функціонуючих щодо щорічноїосновної відпустки, яку в свою чергу надано численномускладу невоєнізованих працівників гірничорятувальнихчастин, здійснюється: Головним законом Українськогонароду (Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі потексту – Конституція України)) звичайними законами  (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

    Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучибагатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб. 

     Наймані працівники є одними з визначних учасників трудових відносин. Вказанесудження пояснюється тим, що сумлінний труд згаданих осіб сприяє ефективнійрозбудові постсоціалістичної України в демократичну державу, провіднимзавданням якої в свою чергу задекларовано її успішну інтеграцію в цивілізованеєвропейське співтовариство.  

    Вказані працівники можуть скористатисярізноманітними можливостями.  Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хтопрацює, має право на відпочинок. 

    Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видіввідпусток є щорічна основна відпустка. 

    Зазначеному типу ефективного відпочинку притаманнівідповідні ознаки.  Зокрема згідно з ч. 1ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальна тривалістьщорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає не менш як 24календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергурозраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладеннятакими особами трудового договору. 

      Але треба пам’ятати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки.  Зокрема увідповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремихвипадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо іншатривалість щорічної основної відпустки. 

      Одним з вищезазначених винятків можнаназвати ефективний відпочинок, який гарантований невоєнізованим працівникам гірничорятувальнихчастин. Дане судження пояснюєтьсятим, що згідно з ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному з вищевказаних трудівниківнадається щорічна основна відпустка,  тривалістю24 календарних дні, з відповідним збільшенням за кожні 2 роки, що в свою чергувідпрацьовані зазначеними особами, на 2 календарних дні, але не більше 28календарних днів. 

     Такимчином, невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин мають різноманітніможливості Зокрема їм надається щорічна основна відпустка, тривалість якоїстановлячи 24 календарних дні, водночас може збільшитися за кожні 2відпрацьовані згаданими працівниками роки на 2 календарних дні, одначе небільше 28 календарних днів. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net