Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.01.2017 10:03

Тривалість щорічної основної відпустки інвалідів I групи

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується тривалість щорічної основної відпустки, правом на яку володіє інвалід I групи.


      Працівникам,визнаним інвалідами I групи, чинне законодавство гарантує ті або іншіможливості, однією з яких є право на щорічну основну відпустку. Яка саме тривалістьпритаманна зазначеному відпочинку? 

    Правове регулювання вищевказаного питаннявідбувається за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокремаюридична регламентація трудових правовідносин, функціонуючихщодо щорічної основної відпустки, право на яку в свою чергу мають фізичніособи, визнані інвалідами I групи, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

   Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучибагатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб. 

    Наймані працівники є одними з визначнихучасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумліннийтруд згаданих осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України вдемократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано їїуспішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.  

    Вказані працівники можуть скористатисярізноманітними можливостями. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хтопрацює, має право на відпочинок. 

    Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видіввідпусток є щорічна основна відпустка. 

    Зазначеному типу ефективного відпочинкупритаманні відповідні ознаки.  Зокремазгідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальнатривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає неменш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергурозраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладеннятакими особами трудового договору. 

     Але треба пам’ятати про те, що даномуправилу властиві істотні винятки.  Зокрема увідповідності до норми, яка передбачена ч. 3 ст. 75 КЗпП України, в окремихвипадках для деяких категорій працівників може бути встановлена дещо іншатривалість щорічної основної відпустки. 

      Одним з вищезазначених винятків можнаназвати ефективний відпочинок, яким можуть скористатися інваліди I групи. Дане судження пояснюється тим, що згідно з ч. 7ст. 6 ЗУ «Про відпустки» кожному зі вказаних трудівників надається щорічнаосновна відпустка, тривалість якої в свою чергу становить 30 календарних днівза кожен відпрацьований ними робочий рік. 

    Отже, інваліди Iгрупи мають різні за своєю суттю юридичні можливості. Зокрема згаданим особамгарантовано право на щорічну основну відпустку, тривалістю 30 календарних днівза кожен відпрацьований ними робочий рік. 
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи