Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
19.01.2017 10:29

Загальна тривалість щорічної основної відпустки

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті з’ясовується загальна тривалість щорічної основної відпустки, яка гарантована найманим працівникам.


        Найманимпрацівникам гарантовано право на щорічну основну відпустку. Яку загальнутривалість вона може мати?

    Правове регулювання вищевказаного питаннявідбувається за допомогою різноманітних нормативно-правових актів. Зокремаюридична регламентація трудових правовідносин, функціонуючихщодо щорічної основної відпустки, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) звичайними законами (Кодекс  законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни), Закон України «Про відпустки» від15.11.1996р. № 504/96-ВР (надалі по тексту – ЗУ «Про відпустки»).  

    Суб’єктному складу безпосередніх учасниківтрудових відносин властиві своєрідні особливості. Зокрема він, будучибагатогранним, водночас охоплює різних за своїм юридичним статусом осіб. 

    Наймані працівники є одними з визначнихучасників трудових відносин. Вказане судження пояснюється тим, що сумлінний труд згаданих осіб сприяє ефективній розбудові постсоціалістичної України вдемократичну державу, провідним завданням якої в свою чергу задекларовано їїуспішну інтеграцію в цивілізоване європейське співтовариство.  

    Вказані працівники можуть скористатися різноманітнимиможливостями.  Зокрема згідно з ч. 1 ст.45 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпП України кожен, хто працює, має правона відпочинок. 

    Вітчизняним законодавством передбаченорізні типи згаданої можливості. Наприклад, п.1 абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про відпустки» охоплено норму про те, що одним з видіввідпусток є щорічна основна відпустка. 

    Зазначеному типу ефективного відпочинкупритаманні відповідні ознаки. Зокремазгідно з ч. 1 ст. 75 КЗпП України та ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» загальнатривалість щорічної основної відпустки, що надається трудівникам, складає неменш як 24 календарних дні за відпрацьований ними робочий рік, що в свою чергурозраховується з конкретного проміжку календарного часу, а саме з дня укладеннятакими особами трудового договору. 

    Отже, наймані працівники володіють різнимиюридичними можливостями. Зокрема вказаним особам гарантовано право на щорічнуосновну відпустку, загальна тривалість якої складає не менше 24 календарних дніза робочий рік, що в свою чергу відпрацьовується згаданими трудівниками та вираховуєтьсяз дня, в який такі особи уклали трудовий договір.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи