Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
28.10.2016 16:02

Окремі питання порядку проведення робіт у вихідні дні

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність залучення працедавцем до роботи, яка виконується у вихідні дні, працівників без згоди виборного органу первинної профспілкової організації.


              Працедавець, будучиодним з головних учасників трудових правовідносин, має права, які гарантованійому, й виконує обов’язки, що покладені на нього. Чи може вказана особазастосовувати роботи, яка здійснюється у вихідні дні, без обґрунтованої згоди,яка в свою чергу надана на їх належне проведення виборним органом первинноїпрофспілкової організації? 
  
          Правове регулювання вищевказаного питання відбувається за допомогоюрізноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудових відносин, функціонуючихз приводу робіт, які в свою чергу виконуються у вихідні дні, здійснюється:Головним законом Українського народу (Конституція України від 28.06.1996 року№ 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) та звичайнимизаконами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надаліпо тексту – КЗпП України)).  
  
        Наймані працівники є одними з головнихучасників трудових відносин. Іншими словами, вищезазначені суб’єкти, працюючиза трудовим договором, водночас створюють певні блага, які, будучи майновимиабо немайновими, що в свою чергу приносять значиму користь незалежній таправовій Україні, а також її доброчесному та згуртованому народу.  
  
           Трудове законодавство гарантує найманим працівникам правовий статус, що, будучибагатогранним, включає в себе всілякі елементи, одними з яких є різні за своїмзмістом соціально-економічні права. Вищевказані можливості, маючи своє належнезакріплення у відповідних нормативно-правових актах, водночас повиннізабезпечити всебічну економічну свободу фізичної особи, а також її ефективнийрозвиток, як свобідної особистості.  
  
         Правона працю визнано одним з визначних соціально-економічних прав. Така можливістьотримала своє закріплення в ч. 1 ст. 43 Конституції України, а також в ч. 1 ст.2 КЗпП України.  
  
        Увипадках, вичерпний перелік яких передбачено відповідними законами, осіб, маючихтаке право, працедавець може залучати до роботи у вихідні дні. Безпосереднявказівка про наведений факт передбачена юридичною нормою, яка в свою чергуохоплена ч. 1 ст. 71 КЗпП України.  
  
         Алепотрібно пам’ятати про те, що вітчизняним законодавцем передбачено особливийпорядок цілеспрямованого застосування до найманих працівників вищезазначенихробіт. Що це означає?  
  
      Працедавецьне може встановлювати в односторонньому порядку роботу, виконувану в вихідні дні.Зокрема, як закріплено ч. 1 ст. 71 КЗпП України, вони можуть проводитися здозволу, наданим виборним органом первинної профспілкової організації(профспілкового представника) підприємства, установи чи організації.  
  
     Таким чином, працедавцю забороняється вчиняти діяння, якісуперечать юридичним нормам, що отримали своє закріплення в чинномузаконодавстві, й моральним імперативам, які загальновизнані в громадянськомусуспільстві. Наприклад, зазначеній особі недозволено застосовувати роботи у вихідні дні без дозволу, наданим виборниморганом первинної профспілкової організації (профспілкового представника)підприємства, установи чи організації. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net