Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
30.09.2016 11:07

Тривалість роботи, яка виконується в нічний час вчителями

Блогер, викладач, науковець та юрист

В даній статті встановлюється правомірність скорочення тривалості нічного робочого часу для вчителів.


     При роботі, що виконується особами за трудовим договором в нічний час,встановлена чинним законодавством тривалість роботи (зміни) скорочується на1-ну астрономічну годину. Чи поширюється вказане правило на вчителів, для якихвже передбачене зменшення тривалості їх робочого часу? 

    Правове регулювання вищевказаного питання відбуваєтьсяза допомогою різноманітних законів. Зокрема юридична регламентація трудовихвідносин, функціонуючих з приводу відповідних робіт, які виконуються в нічний час,здійснюється: Головним законом Українського народу (Конституція України від28.06.1996 року № 254к/96-ВР (надалі по тексту – Конституція України)) тазвичайними законами (Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII (надалі по тексту – КЗпПУкраїни)). 

    Наймані працівники – це одні з визначнихучасників трудових відносин, що регулюються правовими нормами, що закріпленічинним законодавством, та моральнимиправилами, що загальновизнані громадянським суспільством. Дана тезапояснюється тим, що ці особи, працюючи за трудовим договором, створюють блага,які, будучи за своєю сутністю майновими чи немайновими, водночас сприяють гідномустановленню України, як демократичної країни, та якісному розвитку її народу,як згуртованої спільноти. 

      Трудове законодавство гарантує найманимпрацівникам юридичний статус, що, будучи багатогранним, передбачаєвзаємопов’язані структурні елементи, одними з яких є різні за своїм юридичноюсуттю соціально-економічні права. Кожна зі згаданих можливостей, будучи закріпленоювідповідним законом, водночас повинна забезпечити повну економічну свободу такихтрудівників, а також спонукати зазначених осіб до неухильного та своєчасного виконаннямайнових і немайнових обов’язків, що покладені на вказаних осіб. 

    Право на працю визнано одним з головнихсоціально-економічних прав, скориставшись яким, найманий працівник можезабезпечити високий рівень матеріального й духовного благополуччя своєї трудолюбивоїта вмілої сім’ї. Таку можливість вітчизняним законодавцем закріплено вюридичних нормах, охоплених ч. 1 ст. 43 Конституції України та ч. 1 ст. 2 КЗпПУкраїни. 

    Право на працю може реалізовуватися в різніпроміжки календарної доби. Зокрема необхідно пам’ятати про те, що вітчизнянийзаконодавець допускає роботу, яка, будучи закріпленою трудовим договором,водночас виконується в нічний час, про що свідчить ч. 1 ст. 54 КЗпП України. 

     Чинним законодавством передбачено, щотакій праці властиві певні риси. Зокрема у відповідності до ч. 1 ст. 54 КЗпПУкраїни при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни)скорочується на одну годину. 

    Але не треба забувати, що вказаному правилупритаманні істотні винятки. Зокрема для вчителів вже передбачено скороченнятривалості робочого часу, що в свою чергу закріплено ч. 3 ст. 53 КЗпП України. 

    Таким чином, зазначені працівники в окреміпроміжки календарної доби виконують покладені на них трудові обов’язки завідповідними правилами. Зокрематривалість роботи (зміни), яка виконується вчителями в нічний час, нескорочується на 1-ну астрономічнугодину, про що в свою чергу закріплено ч. 3 ст. 53 та ч. 1 ст. 54 КЗпП України. 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net