Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.06.2015 22:57

Про необхідність створення ПрОф в ВНЗ

Президент ГО "Ліга розвитку науки"

Без кваліфікованого середнього класу, який здатний постійно генерувати високі (за Європейськими мірками) доходи, економіка України не зможе ефективно працювати.

Всі реформи в Україні, без виключень, потребують відмінно підготовлених професійних фахівців в усіх сферах економіки, політики, державного управління і т.д. Адже саме інноваційно зорієнтовані фахівці зможуть зрозуміти та впроваджувати прогресивні зміни, особливо на місцевому рівні. Українське суспільство доручило системну підготовку таких фахівців багаторівневій системі освіти, яка включає в себе початкову освіту, середню, професійну і вищу освіту та структури з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців (різних форм власності).

Освітянська система досить консервативна і очікувати від цієї системи різких позитивних змін по всій вертикалі – як мінімум не логічно. Адже підготовка висококваліфікованого фахівця триває 3-5 років, а доктора філософії в певній галузі це 8-12 років, доктора наук – 15-20 років. Тому початок реальних змін завжди розриває всі ці процеси на якомусь з етапів їх реалізації, від чого не в захваті самі учасники освітянського процесу. Система само зберігається і щороку плодить фахівців, які не потрібні певним галузям економіки та зберігає професорсько-викладацький склад, який не готовий до змін (залишилось кілька років до пенсії, родичі та друзі, вказівки вищестоящих і т.д.).

Але зміни мусять відбутись і хтось повинен прийняти непопулярне рішення про початок фундаментальних реформ в системі освіти. Адже підготовка майбутньої найманої сили – недостатньо для розвитку сучасної економіки. Потрібно також готувати фахівців, які хочуть і можуть бути підприємцями, тобто формувати серцевину і платформу громадянського суспільства – середній клас.

Без кваліфікованого середнього класу, який здатний постійно генерувати високі (за Європейськими мірками) доходи, економіка України не зможе ефективно працювати. Без активного і значного за розмірами (від 30% населення держави) середнього класу - продуктивність праці, а відтак і ВВП на душу населення (Україна займає за цими показниками одне з останніх місць в Європі) само по собі не виросте.

Без повноцінного середнього класу нашій державі не вдасться побудувати ще одну важливу ринкову складову – повноцінне громадянське суспільство. Тільки вільні від глобальних фінансових проблем на побутовому рівні громадяни здатні приймати активну участь в політичному і соціальному житті нашого суспільства, лише фінансово незалежні громадяни можуть об’єктивно контролювати найману законодавчу та виконавчу владу.

Дієздатний середній клас в Україні, представники якого будуть приймати найбільш активну участь в громадському житті, будуть сприяти розвитку інститутів громадянського суспільства, незалежного від прямого втручання всіх гілок державної влади. Саме інститути громадянського суспільства мають можливість ефективно відстоювати інтереси простих громадян и впливати на політичні рішення держави.

Підприємці, як основа майбутнього середнього класу, в системі освіти повинні отримати не тільки якісні та фундаментальні знання, але ще й отримати професійні навики для реалізації підприємництва. Тобто в процесі навчання студенти повинні мати змогу спробувати застосувати знання на практиці та сформувати професійні та лідерські якості, необхідні підприємцям. ВНЗ без ефективної і реальної співпраці з галузевим бізнесом, самостійно забезпечити своєчасні професійні навики не в змозі. Потрібні сталі, ефективні партнерські відносини між ВНЗ, галузевим бізнесом та студентом старших курсів на базі спільних структур, якими можуть бути ПрОф.

На практиці, такими структурами, які поєднують університетську науку і бізнес, в багатьох навчальних закладах стали Проектні офіси ВНЗ. Проектний офіс дає можливість вибудувати послідовну систему підготовки підприємця (за його бажанням).

Проектний офіс на 1-му етапі розвитку (до 3-х років) складається з одного відділу, в якому спочатку працює тільки керівник, а згодом із залучення грантового фінансування, набираються інші працівники. Всі працівники проектного офісу повинні мати освіту та досвід роботи в управлінні проектами.

До складу Проектного офісу на 2-гому етапі розвитку (3-4 роки) можуть входити такі підрозділи:

·        Відділ по роботі з грантодавцями;

·        Старт-ап Школа;

·        Бізнес інкубатор;

·        Венчурний фонд (підготовча робота, повноцінна діяльність через 4-5 років діяльності ПрОф)

Проектний офіс, з самого початку діяльності, повинен бути структурно рівновіддаленим від всіх підрозділів ВНЗ і підпорядковуватись напряму ректору ВНЗ чи проректору з науки. Це дасть можливість фахівцям проектного офісу неупереджено працювати із всіма структурними підрозділами ВНЗ на рівних та залучати до співпраці студентів старших курсів.

Головна задача проектного офісу ВНЗ – дати можливість бажаючим студентам та аспірантам отримати професійні навички, спробувати створити власний малий бізнес і (за потреби) допомогти знайти джерела фінансування студентському старт-апу (як правило гранти).

Також проектний офіс сприяє академічній мобільності студентів та підвищення кваліфікації викладачів за кордоном, створює умови для отримання навичків в управлінні проектами.

В процесі еволюції більшість проектних офісів ВНЗ перетвориться через 5-6 років в Науковий парк ВНЗ. На цьому етапі створюється цільовий Венчурний фонд (або кілька фондів) для більш ефективнішого інвестування інноваційних проектів.

На даному етапі майже всі ВНЗ України пробують створювати подібні структури. Але відбувається все це хаотично, без забезпечення накопичення позитивного досвіду, послідовності і правоприємственності команд. В основному такі процеси відбуваються на базі кафедр ВНЗ та відділів міжнародних зв’язків.

Для системної роботи проектних офісів ВНЗ та їх взаємодії між собою, створено «Робочу групу з сприяння розвитку проектних офісів ВНЗ». Робоча група, за координації МОН України, формує типовий рекомендаційний пакет документів для проектних офісів ВНЗ (Положення, штатний розпис,посадові інструкції і т.д.). Також буде розроблена та впроваджена програма підготовки і підвищення кваліфікації менеджерів з управління проектами та менеджерів по роботі з грантодавцями. Діяльність Робочої групи, а відтак системне створення проектних офісів в ВНЗ, забезпечить умови для послідовного підвищення якості підготовки фахівців ВНЗ України.

На сьогодні є багато не вирішених проблем, що перешкоджають ефективному розвитку проектних офісів в ВНЗ. Але першочерговими є наступні.

Проблема 1. Відсутність в штатному розписі державного ВНЗ структурного підрозділу - «Проектний офіс» (ПрОф) та відсутність кошторису на фінансування штатних працівників ПрОф з основного бюджету ВНЗ, чи хоча б директора ПрОф.

Загрози. Небажання працівників ВНЗ займати посади керівників ПрОф, оскільки така посада фінансується з спеціального фонду і зарплата такого спеціаліста становить всього 1350 грн. в місяць.

Пропозиції з вирішення проблеми. Встановити в штатному розписі ВНЗ посаду директора проектного офісу, яка фінансується з основного бюджету ВНЗ. Решта спеціалістів ПрОф будуть фінансуватись із спецфонду і тільки по мірі зростання об’ємів робіт ПрОф. Кошти на зарплату спеціалістів проектного офісу формуватимуться  за рахунок фінансування від грантових надходжень, тобто самоокупність.

Проблема 2. Відсутність типової документації для створення та діяльності проектного офісу ВНЗ.

Обґрунтування створення ПрОф.

Положення про ПрОф.

Штатний розпис.

Рекомендації та інструкції по співпраці з грантодавцями.

Посадові інструкції

Загрози. Кожен ВНЗ складає документацію ПрОф по своєму і «під потреби керівництва» різного рівня.

Пропозиції з вирішення проблеми.  Робочою групою розробити типові проекти таких документів і погодити їх з фахівцями МОН.

Проблема 3. Кадри, які підбираються в ВНЗ для роботи з грантодавцями, як правило не замотивовані для рівномірної роботи на всі підрозділи ВНЗ. В більшості ВНЗ (з 12 опитаних ВНЗ), такі спеціалісти працюють або у відділі міжнародних зв’язків, або  в науково-дослідних центрах чи інших підрозділах.

Загрози. Кожен ВНЗ створює щось на зразок Проектного офісу при якихось відділах чи інш. підрозділах. Такі ПрОф не працюють на весь університет, а лише на один з підрозділів. На посади в такий ПрОф беруть фахівців без досвіду управління проектами.

Пропозиції з вирішення проблеми.  Організувати (для слухачів безкоштовно) навчальні семінари та тренінги для підготовки фахівців з управління проектами. Разом з представниками національних офісів грантодавців проводити майстер класи з написання аплікаційних заявок на грантові проекти (попередня домовленість така вже є).

На практиці проблем з діяльністю ПрОф ще багато. Але всі проблеми вирішуються за умови сприяння керівництва ВНЗ та ініціативи працівників кафедр, аспірантів, студентів старших курсів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]