UA
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
16.06.2020 10:42

Розірвання шлюбу в судовому порядку: теорія та судова практика

Юрист, помічник адвоката

Огляд законодавства та судової практики щодо розірвання шлюбу в судовому порядку.

I. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Розірвання шлюбу можливе у позасудовому та судовому порядку.

Позасудовий порядок (РАЦС) ініціюється:

- обома з подружжя, яке не має дітей віком до 18 років (шляхом поданням спільної заяви);

- одного з подружжя у випадку, якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним (шляхом подання заяви, на підставі рішення суду про визнання безвісно відсутнім або недієздатним).

Розірвання шлюбу в РАЦСі здійснюється незалежно від наявності майнового спору.

Момент припинення шлюбу - день реєстрації розірвання шлюбу (місяць із дня подання заяви, якщо вона не відкликана).

Судовий порядок ініціюється:

- обома з подружжя, яке має дітей віком до 18 років;

- одним з подружжя, якщо інший з подружжя засуджений до позбавлення волі;

- одним з подружжя, при не згоді іншого з подружжя на розірвання шлюбу (не залежно від наявності дітей).

II. РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА СПІЛЬНОЮ ЗАЯВОЮ ПОДРУЖЖЯ (ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ)

Один з подружжя може звернутися до суду із заявою про розірвання шлюбу, якщо інший з подружжя засуджений до позбавлення волі.

Подружжя може спільно звернутися до суду із заявою про розірвання шлюбу за наявності:

1) дітей віком до 18 років;

2) згоди на розірвання шлюбу.

Подружжя має право (не обов'язок!) подати письмовий договір, в якому передбачити:

- з ким проживатиме дитина;

- яку участь у забезпеченні умов життя дитини братиме той із батьків, хто проживатиме окремо, умови здійснення ним права на виховання дитини.

Подружжя зобов'язане укласти нотаріально посвідчену угоду про сплату аліментів на утримання дитини, детально прописавши розмір аліментів та порядок їх сплати. При невиконанні умов договору, аліменти можуть стягуватись на підставі виконавчого напису нотаріуса (постанова пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007, №11).

Справа розглядається в порядку окремого провадження без з'ясування причин розлучення та надання строку для примирення. Встановленню підлягає дійсна воля подружжя, відсутність порушення їх особистих та майнових прав, а також прав їхніх дітей.

Вибір прізвища після розірвання шлюбу.

Якщо при реєстрації шлюбу особа змінила своє прізвище, вона має право залишити змінене прізвище, або відновити дошлюбне прізвище. Про це у заяві виражається окрема вимога.

Судовий збір.

Станом на день опублікування статті, в окремому провадженні, судовий збір складає:

1) 840.80 грн, при поданні заяви обома з подружжя, який сплачується ними пропорційно по 420.40 грн;

2) 420.40 грн, при поданні заяви одним із подружжя, якщо інший з подружжя засуджений до позбавлення волі.

Статтею 5 Закону України "Про судовий збір" встановлена можливість зменшити розмір чи звільнення від сплати судового збору.

Строк розгляду.

Суд розриває шлюб після спливу одного місяця від дня подання заяви, якщо до закінчення цього строку вона не відкликана.

III. РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ЗА ПОЗОВОМ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ (ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ)

Один із подружжя може звернутися до суду із позовною заявою про розірвання шлюбу у разі, коли інший з подружжя не згодний розірвати шлюб (наявність у подружжя неповнолітніх дітей не має значення).

Суд з'ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя.

Шлюб розривається, якщо подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Надання строку для примирення.

Суд може надати строк для примирення (до 6 місяців), якщо це не суперечитиме інтересам подружжя, їх дітей, моральним засадам суспільства.

Надання строку для примирення є виключно правом суду, а не обов'язком (постанова Верховного Суду від 11.05.2019, справа №605/434/18).

При наданні строку для примирення суд має уникати формалізму, що полягає у недопущенні бездумного надання такого строку, коли є дійсні підстави для розірвання шлюбу.

Апеляційне оскарження ухвали про надання строку для примирення не допускається (постанова пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007, №11, постанова Львівського апеляційного суду від 19.05.2020, справа №452/2594/19; постанова Дніпровського апеляційного суду від 28.04.2020, справа №196/1172/19).

Фактично, під примиренням розуміється відкладення розгляду справи, що в реаліях сьогодення недоцільно, оскільки навіть легкі справи розглядаються роками та сторони все одно матимуть більш ніж достатній строк для примирення.

Суд зобов'язаний вислухати думку подружжя, тому для уникнення строку для примирення необхідно наголошувати (у позові, відповіді на відзив, усно), що надання строку для примирення значно суперечитиме інтересам позивача, дітей, оскільки збереження сім'ї неможливе.

Якщо після закінчення призначеного судом строку примирення не відбулося і хоча б один з них наполягає на припиненні шлюбу, суд вирішує справу по суті.

Об'єднання позовних вимог.

Позовна заява про розірвання шлюбу може містити вимоги щодо:

1) стягнення коштів на утримання дитини та/або іншого з подружжя (аліменти);

2) про поділ спільного майна подружжя;

3) визначення місця проживання дитини;

4) визнання шлюбного договору недійсним.

Проте, поєднання навіть частини вказаних вимог в одному позові ускладнить справу. Наприклад, справи про поділ майна подружжя розглядаються роками та недоцільно разом із кінцевим рішенням щодо поділу майна чекати розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Тому, варто подавати окремі позови.

За загальним правилом за відсутності спору щодо того з ким із батьків житимуть неповнолітні діти суд може вирішити питання про залишення проживання дитини з матір'ю чи батьком одночасно з вимогою про розірвання шлюбу. Лише за наявності такого спору між батьками суд повинен роз'яснити сторонам порядок вирішення питання про визначення місця проживання дитини (постанова Верховного Суду від 15.01.2020, справа №200/952/18).

Ускладнення при розірванні шлюбу.

Трапляється, що подання позову про розірвання шлюбу передчасне. Після відкриття провадження у справі, сторони миряться і позивач відмовляється від позову і суд таку відмову приймає.

Через якийсь час, той самий з подружжя знову подає позов про розірвання шлюбу, але суд не може розглянути справу, оскільки факт минулої відмови від позову забороняє подання такого ж позову із тих самих підстав.

У такому випадку пропонується:

- підбір інших підстав розірвання шлюбу (із вказівкою, що зміни виникли після закриття провадження у попередній справі, наприклад, відновити нормальні сімейні відносини не вдалося, що призвело до повторного звернення до суду) (постанова Апеляційного суду Харківської області від 18.09.2018, справа №644/2753/18);

- розширення предмету позову додатковою вимогою, наприклад, про стягнення аліментів.

Вибір прізвища після розірвання шлюбу.

Якщо при реєстрації шлюбу особа змінила своє прізвище, вона має право залишити змінене прізвище, або відновити дошлюбне прізвище. Про це у позовній заяві виражається окрема вимога.

Думка другого з подружжя, навіть того, прізвище якого було обране як шлюбне прізвище, до уваги не береться.

Підсудність справ про розірвання шлюбу.

Позовні заяви щодо розірвання шлюбу подаються за зареєстрованим місцем проживання:

- позивача (у разі, якщо на його утриманні є дитина віком до 18 років або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача);

- відповідача (у всіх інших випадках).

Позов про розірвання шлюбу з особою, яка не має в Україні місця проживання або місце проживання якої невідоме, може пред'являтися за місцем знаходження майна відповідача, або за останнім відомим місцем його проживання чи перебування (постанова пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007, №11).

Підсудність справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства визначається ухвалою Верховного Суду у тому разі, якщо обидві сторони проживають за межами України. (ухвала Верховного Суду від 06.09.2018, справа №755/8272/18).

За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них (виражається у шлюбному чи іншому договорі, угоді між подружжям чи іншому документі).

Судовий збір.

Станом на день опублікування статті, в позовному провадженні, судовий збір складає 840.80 грн, з можливістю зменшення розміру чи звільнення від сплати судового збору на підставі ст. 5 Закону України "Про судовий збір".

При відсутності підстав для зменшення розміру чи звільнення від сплати судового збору, позивач може стягнути судовий збір із відповідача після задоволення позовної заяви.

IV. НЕМОЖЛИВІСТЬ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ, ВИНЯТКИ З ЦЬОГО ПРАВИЛА

Позов про розірвання шлюбу не розглядається, якщо:

- дружина вагітна (протягом періоду вагітності, навіть якщо позов подано до виникнення вагітності - постанова Верховного Суду від 17.10.2018, справа 753/8546/17);

- протягом року після народження дитини (навіть якщо дитина народилася мертвою чи померла до досягнення одного року - постанова пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007, №11).

Винятки становлять випадки, коли:

- один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо іншого з подружжя/дитини; (достатньо визнання потерпілим у кримінальному провадженні, іншого процесуального документа, що засвідчує вчинення протиправних дій, вироку суду) - (ухвала Апеляційного суду Хмельницької області від 07.09.2017, справа №676/458/17; рішення Ватутінського міського суду Черкаської області від 22.04.2020, справа №690/81/20);

- батьківство зачатої/народженої дитини визнане іншою особою (доказ - факт подання до РАЦСу спільної заяви жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою);

- відомості про чоловіка як батька дитини виключено з актового запису про народження дитини на підставі рішення суду.

Лише одного разу шлюб розірвано до спливу 1 року з дня народження дитини, оскільки справа розглядалася в порядку окремого провадження (постанова Апеляційного суду Одеської області від 27.03.2018, рішення Суворовського районного суду м. Одеса від 05.06.2018, справа №523/13655/17).

Інша судова практика вказує, що розірвання шлюбу (навіть в окремому провадженні) у випадку, коли не минув рік з дня народження дитини, можливе лише за вказаними вище винятками.

V. МОМЕНТ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ. ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Шлюб вважається припиненим у день набрання законної сили рішенням суду, тобто після спливу строку на апеляційне оскарження (30 днів з дня складення повного тексту рішення чи з дня його вручення).

Після набрання рішенням законної сили, суд надсилає до РАЦСу за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Підтвердженням факту розірвання шлюбу є рішення суду, яке набрало законної сили.

VI. НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Після розірвання шлюбу:

- чоловік та дружина втрачають статус подружжя;

- перестає діяти презумпція походження дитини (після спливу 10 місяців з дня розірвання шлюбу колишній чоловік не вважається батьком народженої дитини);

- особа, яка змінила прізвище при реєстрації шлюбу, має право і надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище;

- набуте майно - не спільна сумісна власність чоловіка та дружини;

- дружина та чоловік втрачають право спадкувати за законом після смерті один одного;

- зберігаються взаємні права та обов'язки (наприклад, право на утримання);

- не припиняються права та обов'язки, пов'язані із батьківством;

- чоловік та дружина мають право на повторний шлюб (після набрання рішенням законної сили).

Насамкінець, пам'ятайте, що подальше проживання однією сім'єю після розірвання шлюбу (з умовою наявності внутрішньої волі на це) є підставою для визнання розірвання шлюбу фіктивним (постанова Верховного Суду від 31.03.2020, справа №644/6976/16-ц). Вказане, наприклад, призведе до включення у спільну сумісну власність подружжя обсягу набутого майна за час між рішенням суду про розірвання шлюбу та визнанням його фіктивним, можливості спадкувати за законом після смерті одного з подружжя.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: [email protected]